Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
1022 1 năm 2 tuần
Này, Đến YY Đi
Hoàn (full) - Hoặc Trạc Trạc
533 1 năm 2 tuần
Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân
Hoàn (full) - Nhất Phiến Phù Vân
497 1 năm 2 tuần
Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
403 1 năm 2 tuần
Thất Lạc Phong Ấn
Hoàn (full) - Tô Du Bính
598 1 năm 2 tuần
Thần Hi - Tia Nắng Ban Mai
Hoàn (full) - Chu Nhi Phục Thuỷ
568 1 năm 2 tuần
Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba
Hoàn (full) - Thủy Chiêu
448 1 năm 2 tuần
Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Hoàn (full) - Lâm Tịch Ẩn
811 1 năm 2 tuần
Em Họ Không Dễ Nuôi
Hoàn (full) - Lạt Tiêu Phan Phạn
2068 1 năm 2 tuần
Bình Đạm Sinh Hoạt
Hoàn (full) - Lam Xuyên
502 1 năm 2 tuần
Tộc Long Huyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
1260 1 năm 2 tuần
Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ
Hoàn (full) - Kiệt Khắc Hồ Tiêu
337 1 năm 2 tuần
Cầu Lui Nhân Gian Giới
Hoàn (full) - Thiên Đường Phóng Trục Giả
1257 1 năm 2 tuần
Công Giá
Hoàn (full) - Lạc Băng Lăng
1236 1 năm 2 tuần
Ngôi Sao Viễn Đông
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
395 1 năm 2 tuần
Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
Hoàn (full) - Lâm Dực Phong
469 1 năm 2 tuần
Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
Hoàn (full) - Lâm Dực Phong
469 1 năm 2 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
Hoàn (full) - Yên Ba Giang Nam
650 1 năm 2 tuần
Yêu Nghiệt Hoành Sinh
Hoàn (full) - Tô Đặc
668 1 năm 2 tuần
Ngưu Nam
Hoàn (full) - Báo Chỉ Hồ Tường
1688 1 năm 2 tuần
Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì
Hoàn (full) - Đại Hà Hà
703 1 năm 2 tuần
Vệ Sĩ
Hoàn (full) - Hương Tiểu Mạch
1135 1 năm 2 tuần
Thực Hồn Đồ
Hoàn (full) - Kim Cương Quyển
766 1 năm 2 tuần
Biệt Thái Nhập Hí
Hoàn (full) - Từ Cùng Mặc Tẫn
386 1 năm 2 tuần
Chủng Điền Dưỡng Nhi
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
4389 1 năm 2 tuần
Cửu Môn Ký Sự
Hoàn (full) - Sát Na Thất Công Tử
1144 1 năm 2 tuần
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
622 1 năm 2 tuần
Thú Thế Chi Quân Gia Biến Hoàng Phu
Hoàn (full) - Túy Hoa Ngọa Tuyết
451 1 năm 2 tuần
Tần Gia Phụ Tử
Hoàn (full) - Tạm Đao Gia Môn
452 1 năm 2 tuần
Trường Tương Tùy
Hoàn (full) - Trữ Gian
577 1 năm 2 tuần
Tuyệt Sắc Tai Tinh
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
673 1 năm 2 tuần
Tướng Quân Sủng Phu
Hoàn (full) - Ti Trúc Vô Âm
557 1 năm 2 tuần
Cùng Quân Hoan Hảo
Hoàn (full) - Mặc Hắc Hoa
505 1 năm 2 tuần
Hoa Diễm Vô Song
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
454 1 năm 2 tuần
Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ
Hoàn (full) - Chu Hiểu Nhiễm
567 1 năm 2 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
797 1 năm 2 tuần
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
741 1 năm 2 tuần
Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35
Hoàn (full) - Toái Toái Cửu Thập Tam
649 1 năm 2 tuần
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
1330 1 năm 2 tuần
Sát Tương Tư
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
1013 1 năm 2 tuần
Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối
Hoàn (full) - Bình Quả Thụ
495 1 năm 2 tuần
Quỷ Kế
Hoàn (full) - Thiên Sứ J
539 1 năm 2 tuần
Dược Biệt Đình
Hoàn (full) - Phúc Hắc Ác Ma
484 1 năm 2 tuần
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
615 1 năm 2 tuần
Nhiên Tình
Hoàn (full) - Mmqewrt
437 1 năm 2 tuần
Quỳnh Châu Toái Viên
Hoàn (full) - Thiên Phàm Vũ Điệu
380 1 năm 2 tuần
Quỳnh Thương
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
461 1 năm 2 tuần
Huyết Oa Oa
Ngưng - U Dạ Điểm Tinh
370 1 năm 2 tuần
Thiên Sơn Độc Hành
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
1060 1 năm 2 tuần
Mặc Sắc Liên Y
Hoàn (full) - Lâu Liên Thanh
1114 1 năm 2 tuần

Các trang