Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Ác Ma Chi Danh: Hình Bóng Ác Ma
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
56 1 ngày 18 giờ
Tê Tức Chi Lục
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
722 2 ngày 23 giờ
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
731 2 ngày 23 giờ
Tự Thị Cố Nhân Lai
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
251 2 ngày 23 giờ
Đọc Thầm
Hoàn (full) - Priest
1126 2 ngày 23 giờ
Hoại đạo
Hoàn (full) - Priest
954 2 ngày 23 giờ
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
859 2 ngày 23 giờ
Đại Ca
Hoàn (full) - Priest
763 2 ngày 23 giờ
Thất Gia
Hoàn (full) - Priest
660 2 ngày 23 giờ
Thiên Nhai Khách
Hoàn (full) - Priest
482 2 ngày 23 giờ
Chung Cực Lam Ấn
Hoàn (full) - Priest
539 2 ngày 23 giờ
Sự Tái Sinh Của Curtis
Hoàn (full) - Priest
251 2 ngày 23 giờ
Bác Sĩ Lang Thang
Hoàn (full) - Priest
223 2 ngày 23 giờ
Thằng Nhỏ Ngốc
Hoàn (full) - Liễu Mãn Pha
1376 2 ngày 23 giờ
Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
1099 2 ngày 23 giờ
Quỷ Giá
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
266 2 ngày 23 giờ
Trở Lại Những Năm 80
Hoàn (full) - Lão Nạp Bất Hiểu Ái
1547 1 tuần 22 giờ
Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
317 1 tuần 22 giờ
Trẫm Xuyên Việt Rồi
Đang ra - Lam Vũ
295 1 tuần 22 giờ
Dạy Bạn Cách Theo Đuổi Nam Thần
Hoàn (full) - Biên Tưởng
169 2 tuần 4 ngày
Đây Là Yêu
Hoàn (full) - Giá Thị Ái
301 2 tuần 4 ngày
Di Thu
Hoàn (full) - Phong Kinh Dương
471 2 tuần 4 ngày
Điểu Đông
Hoàn (full) - Hữu Thì Hạ Trư
244 2 tuần 4 ngày
Đoạn Tình Kết
Hoàn (full) - Thập Thế
521 2 tuần 4 ngày
Dữ Dã Thú Tại Y Điện Viên
Hoàn (full) - Hồ Điệp
80 2 tuần 4 ngày
Dương Hoàng Đế Vs Sáu Lang Đại Thần
Hoàn (full) - Thần Luyến Phong
63 2 tuần 4 ngày
Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử
Hoàn (full) - Bút doanh doanh đích hoa nhi
59 2 tuần 4 ngày
Dưỡng Quỷ
Hoàn (full) - Tạm Đao Gia Môn
308 2 tuần 4 ngày
Giang Hồ Trái
Hoàn (full) - Đào Phù
54 2 tuần 4 ngày
Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới
Hoàn (full) - Không rõ tác giả
64 2 tuần 4 ngày
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
859 2 tuần 4 ngày
Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
Hoàn (full) - Nhạc Dương
1215 3 tuần 6 ngày
Phi Điển Hình NTR
Hoàn (full) - Nhất Bàn Sao Thanh Đậu
278 3 tuần 6 ngày
Người Ấy Không Yêu Tôi
Hoàn (full) - Trì Tổng Tra
873 4 tuần 6 giờ
Hàng Xóm
Hoàn (full) - Thanh Đoan
690 4 tuần 16 giờ
Hạc Tân
Hoàn (full) - Bài Cốt Ngật A Tây
557 4 tuần 16 giờ
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
256 4 tuần 16 giờ
Diễm Sắc Thiếu Niên
Hoàn (full) - Vô Ý Vi Chi
307 4 tuần 16 giờ
Dân Quốc Yêu Đạo
Hoàn (full) - Tô Thành Ách Nhân
775 4 tuần 16 giờ
Hối Tình Mạc Tương Tư
Hoàn (full) - Mặc Nguyệt Nghê Thường
618 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Hổ Phụ
Hoàn (full) - Summer Bất Cụ Danh
1332 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
368 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Hoàn (full) - Vị Lương
904 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
957 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
700 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1029 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
289 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
978 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
247 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
1736 1 tháng 1 tháng 1 tuần

Các trang