Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Mỹ Vị Nhân Sinh
Hoàn (full) - Phù Diêu Trực Thượng
217 5 ngày 12 giờ
Nhĩ Thính Ngã Giải Thích
Hoàn (full) - Thất Thế Hữu Hạnh
163 1 tuần 2 ngày
Nịnh Thần
Hoàn (full) - Địch Khôi
305 1 tuần 2 ngày
Phi Điển Hình Tính S
Hoàn (full) - Thanh Du
79 1 tuần 2 ngày
Phi Hữu
Hoàn (full) - Lam Lâm
146 1 tuần 2 ngày
Siêu Sao
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
234 1 tuần 2 ngày
Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ
Hoàn (full) - Nhất Cân Lộc Dung
199 1 tuần 2 ngày
Sơn Hà Nhật Nguyệt
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
49 1 tuần 2 ngày
Song Sát
Hoàn (full) - Tam Hào Dương Tiễn
63 1 tuần 2 ngày
Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
Hoàn (full) - Đại Thúc Vô Lương
216 1 tuần 2 ngày
Sửu Nương Nương
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
311 1 tuần 2 ngày
Mục Nhiên
Hoàn (full) - Cô Quân
202 1 tuần 2 ngày
Một Cuộc Điện Thoại Lừa Gạt
Hoàn (full) - Dạ Linh
104 1 tuần 2 ngày
Minh Hà Chi Cao Sí
Hoàn (full) - Thiên Khỏa Thụ
98 1 tuần 2 ngày
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
164 1 tuần 2 ngày
Mặc Nhiễm Kinh Niên
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
211 1 tuần 2 ngày
Liên Tình
Hoàn (full) - Như Tinh
77 1 tuần 2 ngày
Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao!
Hoàn (full) - Phù Phong Lưu Ly
97 1 tuần 2 ngày
Kim Tiền Bang
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
92 1 tuần 2 ngày
Kim Dạ Bất Lưu Nhân
Hoàn (full) - Giải Liên Hoàn
51 1 tuần 2 ngày
Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Hoàn (full) - Tự Thủy Kiêu Dương
95 1 tuần 2 ngày
Khoảng Cách Từ Dạ Dày Đến Trái Tim
Hoàn (full) - Kiết Phi
92 1 tuần 2 ngày
Khó Ngăn Cản
Hoàn (full) - Hàn Mai Mặc Hương
56 1 tuần 2 ngày
Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn
Hoàn (full) - Tử Vũ Nguyệt Diên
73 1 tuần 2 ngày
Công Lược Boss Phản Diện
Đang ra - Châu Chu
129 1 tuần 3 ngày
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
173 1 tuần 4 ngày
Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
200 1 tuần 4 ngày
Tam Quan Bất Chính
Hoàn (full) - Lâm Tô
71 1 tuần 4 ngày
Tàn Ngọc Ly Thương
Hoàn (full) - Huyết Mỗ Dực
118 1 tuần 4 ngày
Tàng Tình
Hoàn (full) - Nga Phi
161 1 tuần 4 ngày
Thuỷ Tiết Bất Thông
Hoàn (full) - Mê Dương
45 1 tuần 4 ngày
Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Hoàn (full) - Đả Cương Thi
104 1 tuần 4 ngày
Tổ Trọng Án
Hoàn (full) - Yên Thủy Tinh
230 1 tuần 4 ngày
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
112 1 tuần 4 ngày
Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!
Hoàn (full) - Nhất Hạc Trù
66 1 tuần 4 ngày
Trầm Nịch
Hoàn (full) - Neleta
79 1 tuần 4 ngày
Trầm Thụy Tiền, Biệt Thuyết Ái Ngã
Hoàn (full) - Mê Âm
47 1 tuần 4 ngày
Trạm Trung Chuyển Tử Vong
Hoàn (full) - Thính Phong Mãn Lâu
47 1 tuần 4 ngày
Trạm Trung Chuyển Tử Vong
Hoàn (full) - Thính Phong Mãn Lâu
47 1 tuần 4 ngày
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
103 1 tuần 4 ngày
Trọng Phùng Dĩ Hậu
Hoàn (full) - Điềm Mật Sinh Hoạt
72 1 tuần 4 ngày
Vận Động Khố Hạ Bí Mật
Hoàn (full) - Mê Dương
75 1 tuần 5 ngày
Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
Hoàn (full) - Vu Triết
216 1 tuần 5 ngày
Vi Quân Cuồng
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
105 1 tuần 5 ngày
Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch
Hoàn (full) - Ẩn Nặc Lan San
125 1 tuần 6 ngày
Võng Du Chi Tuyệt Sắc Thiếu Niên
Hoàn (full) - Nê Nê Mụ
127 1 tuần 6 ngày
Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
Hoàn (full) - Tội Hóa
227 1 tuần 6 ngày
Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
Hoàn (full) - Tội Hóa
227 1 tuần 6 ngày
Xuất Sao
Hoàn (full) - Tô Du Bính
128 2 tuần 10 giờ
Phế Thê Trùng Sinh
Đang ra - Kim Nguyên Bảo
382 2 tuần 1 ngày

Các trang