Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Hồ Ly Đón Dâu
Hoàn (full) - Quái Đạo Hồng
85 1 tuần 2 ngày
Mại Nhục
Hoàn (full) - Nhậm Chi
134 1 tuần 2 ngày
Trọng Sinh Chi Lê Hân
Hoàn (full) - Hoa Sinh Đường Bất Súy
173 1 tuần 2 ngày
Tổng Tài Chẩm Ma Hội Thị Băng Sơn
Hoàn (full) - Thu Y Đan Thanh
63 1 tuần 2 ngày
Thác Giá (Gả Nhầm)
Hoàn (full) - Tam Tam Đắc Cửu
359 1 tuần 2 ngày
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
192 1 tuần 2 ngày
Bạch Vũ Một Thạch Lăng
Hoàn (full) - arams
61 1 tuần 2 ngày
Mặc Sắc Liên Y
Hoàn (full) - Lâu Liên Thanh
102 1 tuần 2 ngày
Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Hoàn (full) - Ám Dạ Tranh Nanh
54 1 tuần 2 ngày
Thanh Mai Sự
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
63 1 tuần 2 ngày
Hạ Dương Chết Vì Vênh Váo Như Thế Nào
Hoàn (full) - U Hoàng Tử Lam
70 1 tuần 2 ngày
Châm Phong Đối Quyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
51 1 tuần 2 ngày
Người Yêu Tôi Đã Ra Đi Mãi Mãi
Hoàn (full) - Yvone
70 1 tuần 2 ngày
Khuyển Huynh
Hoàn (full) - Lâm Ngôn
46 1 tuần 3 ngày
Một Cái Quần Lót Tạo Nên Sóng Gió
Hoàn (full) - Nhược Mễ
102 1 tuần 3 ngày
Rong Biển Bị Mèo Ăn
Hoàn (full) - Yên Tử
46 1 tuần 3 ngày
Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Mê Âm
62 1 tuần 3 ngày
Tình Động
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
94 1 tuần 3 ngày
Sửu Tiểu Xà
Hoàn (full) - Lililicat
63 1 tuần 3 ngày
Thị Ngược Thành Tính
Hoàn (full) - Đệ Lục
86 1 tuần 3 ngày
Vương Công Quý Tộc
Hoàn (full) - Kim Tiểu Cảnh
73 1 tuần 3 ngày
Vụ Đô Dạ Thoại
Hoàn (full) - Lương Vụ
56 1 tuần 3 ngày
[Thử Miêu] Miêu Đại Nhân Sinh Tử Ký
Hoàn (full) - Thiên Tằm Bảo giáp
36 1 tuần 3 ngày
Quân Mạc Vũ
Hoàn (full) - Mỗ Tại Tư
116 1 tuần 3 ngày
Phá Quán Tử Phá Suất
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
53 1 tuần 3 ngày
Tội + Cộng Sự
Hoàn (full) - Phi Hùng
41 1 tuần 3 ngày
[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên
Hoàn (full) - Tự băng Tự Thủy
73 1 tuần 3 ngày
Phi Gien Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Cố Trường Miên
96 1 tuần 3 ngày
Như Lâm Đại Địch
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
46 1 tuần 3 ngày
[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
Hoàn (full) - Ôn Nhu Tiểu Sương
46 1 tuần 3 ngày
Nhiên Tình
Hoàn (full) - Mmqewrt
53 1 tuần 3 ngày
Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt – Bộ 5: Tiêu Dao Nhạc
Hoàn (full) - Sắc Như Không
81 1 tuần 3 ngày
Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt – Bộ 3: Niệm Nô Kiều
Hoàn (full) - Sắc Như Không
29 1 tuần 3 ngày
Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm
Hoàn (full) - Hương Phẩm Tử Hồ
105 1 tuần 3 ngày
Vãn Thiên Hà
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
75 1 tuần 3 ngày
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Thu Thủy Mặc Liên
69 1 tuần 3 ngày
Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
45 1 tuần 3 ngày
Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
Hoàn (full) - Nam Chi
37 1 tuần 3 ngày
Mại Thái Lang
Hoàn (full) - Băng Đế
44 1 tuần 3 ngày
Vũ Hóa Thành Điền
Hoàn (full) - Du Du Tiên
52 1 tuần 3 ngày
Thần Ma Hệ Liệt – Bộ 1: Trọng Quang
Hoàn (full) - Thập Thế
32 1 tuần 3 ngày
Thiếu Niên Du
Hoàn (full) - Mạc Hồi
39 1 tuần 3 ngày
Thịnh Thế Trường An Dạ
Hoàn (full) - Y Y Thủy Nguyệt
67 1 tuần 3 ngày
Thổ Long Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Úc Tạp Đức
41 1 tuần 3 ngày
Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Hoàn (full) - Tây Linh Túy Tửu
47 1 tuần 3 ngày
Giáo Chủ Hiện Đại
Hoàn (full) - 42 Lão Nhân
40 1 tuần 3 ngày
Qũy Đạo Hỗn Loạn
Hoàn (full) - Mông Diện Đại Hiệp
34 1 tuần 4 ngày
Trọng Sinh Chi Tướng Quân VS Tướng Quân
Hoàn (full) - Mông Diện Đại Hiệp
59 1 tuần 4 ngày
Game Online 33 ngày
Hoàn (full) - Bất Khí Gia Đích Đậu Hoa Tương
52 1 tuần 4 ngày
Sa Trường Lỗ Ái
Hoàn (full) - Thiểm Ảnh Hồ
27 1 tuần 4 ngày

Các trang