Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Một Người Cha Và Ba Đứa Con
Hoàn (full) - Phong Duy
42 4 giờ 36 phút
Hữu Thủy Vong Xuyên
Hoàn (full) - Mạt Hồi
12 6 giờ 12 phút
Khất Nhi Hoàng Gia
Hoàn (full) - Nguyên Nhu
28 6 giờ 22 phút
Ký Sự Cướp Nàng Dâu
Hoàn (full) - Hân Hân Hướng Vinh
33 6 giờ 38 phút
Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị: Đế Hỏa
Hoàn (full) - Tô Du Bính
7 6 giờ 54 phút
Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Vi Lam
27 7 giờ 10 phút
Nhất Phẩm Thiên Kim
Hoàn (full) - Địch Hoa
8 7 giờ 13 phút
Nhất Thế Khuynh Tình
Hoàn (full) - Yên Thị
7 7 giờ 14 phút
Oan Gia? Không, Chủ Nợ!
Hoàn (full) - Đoàn Tranh Tử
6 7 giờ 18 phút
Quân Túy Trần Hương
Hoàn (full) - Thụy Giả
12 7 giờ 36 phút
Sơ Ảnh Tại Thiên Thương
Hoàn (full) - Độc Vũ Tịch Nhan
15 7 giờ 39 phút
Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết
Hoàn (full) - Mã Giáp Nãi Phù Vân
18 7 giờ 45 phút
Thượng Thư Đại Nhân, Biến!
Hoàn (full) - Tô Áng
25 8 giờ 20 phút
Tiên Mãn Cung Đường
Hoàn (full) - Lục Dã Thiên Hạc
7 8 giờ 22 phút
Tiểu Ngọc Nhi Trọng Sinh
Hoàn (full) - Bạch Ngọc Vi Hà
23 8 giờ 24 phút
Tiếu Vấn Hà Nhân Cộng Dữ Tuý
Hoàn (full) - Vô danh
9 8 giờ 31 phút
Tiêu Vương
Hoàn (full) - Thù Thiến
30 8 giờ 33 phút
Tư Quân Nhập Mộng
Hoàn (full) - Thất Lý Hồng Trang
9 8 giờ 52 phút
Vi Thần
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
8 8 giờ 55 phút
Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
76 2 ngày 6 giờ
Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
69 2 ngày 6 giờ
Bạch Hạnh Lang
Hoàn (full) - Nhận Tâm
77 2 ngày 7 giờ
Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc
Hoàn (full) - Thâu Nhãn Sương Cầm
54 2 ngày 7 giờ
Ác Phu Cường Sủng Thê
Hoàn (full) - Văn Hội
245 2 ngày 7 giờ
Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt: Vốn Dê Không Dễ Chọc
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
34 2 ngày 7 giờ
Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt - Bộ 6: Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
28 2 ngày 7 giờ
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
30 2 ngày 7 giờ
Bảy Kiếp
Hoàn (full) - Hồng Cửu
102 2 ngày 7 giờ
Đại Lý Hoàng Đế Luyến Ái Ký
Hoàn (full) - Mị Sủng Tiểu Vu
39 2 ngày 8 giờ
Đại Nịnh Thần
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
78 2 ngày 8 giờ
Đào Nguyên Mộng
Hoàn (full) - Thụy Giả
29 2 ngày 8 giờ
Đế Đài Xuân
Hoàn (full) - Phong Duy
33 2 ngày 8 giờ
Đế Vương Công Lược
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
32 2 ngày 8 giờ
Độc Sủng Nam Hậu
Hoàn (full) - Dạ Như Mộng
58 2 ngày 8 giờ
Độc Sủng Yêu Tinh
Hoàn (full) - Mộng Hi Tuyệt Luyến
52 2 ngày 8 giờ
Gian Tặc, Hoàn Ngã Thân Thể
Hoàn (full) - Phù Đằng Huyễn Tuyết
35 2 ngày 8 giờ
Hạ Cửu Lưu Chi Hoạt Sắc Sinh Hương
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Bảo Thạch
22 2 ngày 8 giờ
Hỏa Bạo Tình Nhân
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
27 2 ngày 8 giờ
Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám
Hoàn (full) - Chi Chi
37 2 ngày 8 giờ
Hoàng Đế Thái Giám Nhất Oa Chúc
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
31 2 ngày 8 giờ
Hoạt Thụ Tội
Hoàn (full) - Ngư Hương Nhục Ti
26 2 ngày 8 giờ
Hồng Ảnh Tuyết Ngân
Hoàn (full) - Ngọc Ẩn (DM)
21 2 ngày 9 giờ
Hồng Diệp Vũ Thu Sơn
Hoàn (full) - Mộc Vũ Linh Âm
29 2 ngày 9 giờ
Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại
Hoàn (full) - Nguyệt Bội Hoàn
25 2 ngày 9 giờ
Hùng Miêu Viên Viên
Hoàn (full) - Duật Dương
21 2 ngày 9 giờ
Huy Vũ Tuyệt Thế
Hoàn (full) - Vẫn Nặc Sí Phong
26 2 ngày 9 giờ
Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
40 2 ngày 13 giờ
Khất Cái Hoàng Đế
Hoàn (full) - Đọa Thiên
30 2 ngày 13 giờ
Kính Ảnh Tình Duyên
Hoàn (full) - Mạt Tiêm Thù
34 2 ngày 13 giờ
Kinh Đô Đào Hoa Nguyên
Hoàn (full) - Phiêu Ly Cơ
65 2 ngày 13 giờ

Các trang