Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
502 5 ngày 15 giờ
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
476 5 ngày 15 giờ
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
720 5 ngày 15 giờ
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
578 5 ngày 16 giờ
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
319 5 ngày 16 giờ
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
655 1 tuần 5 ngày
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
1069 1 tuần 5 ngày
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
264 1 tuần 5 ngày
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
265 1 tuần 5 ngày
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
898 1 tuần 5 ngày
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
196 1 tuần 5 ngày
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
387 1 tuần 5 ngày
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
140 1 tuần 5 ngày
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
347 1 tuần 5 ngày
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
135 1 tuần 5 ngày
Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Hoàn (full) - Sinh Thần
1497 1 tuần 5 ngày
Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
256 1 tuần 5 ngày
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
251 1 tuần 5 ngày
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
307 1 tuần 5 ngày
Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Bảo Thạch
250 1 tuần 5 ngày
Lưu Manh Tiểu Tử
Hoàn (full) - Tiểu Linh Dương
187 1 tuần 5 ngày
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
248 1 tuần 5 ngày
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
565 1 tuần 5 ngày
Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Hoàn (full) - Diệp Ức Lạc
1432 1 tuần 5 ngày
Tử Trì Liên Hoa
Hoàn (full) - Biên Tưởng
148 1 tuần 5 ngày
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
287 1 tuần 5 ngày
Ngươi Là Nương Tử Của Ta
Hoàn (full) - Như quả ngã thị mã vĩ thảo
757 1 tuần 5 ngày
Nhập Vọng
Hoàn (full) - Ô Kiểm Đại Tiếu
197 1 tuần 5 ngày
Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy
Hoàn (full) - Khuyết Danh
193 1 tuần 5 ngày
Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
557 1 tuần 5 ngày
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
264 1 tuần 5 ngày
Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Hoàn (full) - A Thất
226 1 tuần 5 ngày
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
328 1 tuần 5 ngày
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
460 1 tuần 5 ngày
Công Giá
Hoàn (full) - Lạc Băng Lăng
407 1 tuần 5 ngày
Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
Hoàn (full) - Yên Ba Giang Nam
215 1 tuần 5 ngày
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
235 1 tuần 5 ngày
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
262 1 tuần 5 ngày
Sát Tương Tư
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
231 1 tuần 5 ngày
Hoa Diễm Vô Song
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
141 1 tuần 5 ngày
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
176 1 tuần 5 ngày
Trường Tương Tùy
Hoàn (full) - Trữ Gian
169 1 tuần 5 ngày
Tuyệt Sắc Tai Tinh
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
138 1 tuần 5 ngày
Tướng Quân Sủng Phu
Hoàn (full) - Ti Trúc Vô Âm
167 1 tuần 5 ngày
Cùng Quân Hoan Hảo
Hoàn (full) - Mặc Hắc Hoa
195 1 tuần 5 ngày
Thỏa Chí Tiêu Dao
Hoàn (full) - Thiếu Tử
108 1 tuần 5 ngày
Biên Bức
Hoàn (full) - Phong Lộng
279 1 tuần 5 ngày
Đan Vu Thưởng Nhân
Hoàn (full) - Vạn Ngữ
289 1 tuần 5 ngày
Hẻm Ngô Đồng
Hoàn (full) - Thiên Hỉ
132 1 tuần 5 ngày
Ky Luyến Vân Tiêu
Hoàn (full) - Tiếu Quả Nhị Nhân Tổ
128 1 tuần 5 ngày

Các trang