Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Đang ra - Tây Trì Mi
3623 2 tuần 1 ngày
Ép Khô Nam Phụ
Đang ra - Khanh Uyển Uyển Uyển
1504 2 tuần 1 ngày
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
1274 2 tuần 1 ngày
Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
951 2 tuần 1 ngày
Ngự Yêu
Đang ra - Cửu Lộ Phi Hương
2108 2 tuần 1 ngày
Thiên Hoàng Quý Trụ
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
1349 2 tuần 2 ngày
Thần vương độc phi: Thiên tài luyện đan sư [C]
Hoàn (full) - Dạ Phong Yêu
14031 2 tuần 3 ngày
Có Tòa Hương Phấn Trạch
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
3572 3 tuần 1 ngày
Cuộc Sống Mới Của Đường Uyển
Hoàn (full) - Du Đăng
5982 3 tuần 1 ngày
Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
9676 3 tuần 1 ngày
Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu) [C]
Hoàn (full) - Phượng Quỳnh
73602 3 tuần 3 ngày
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu
Hoàn (full) - Chu Tiếu Y
1757 3 tuần 5 ngày
Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư
Đang ra - Tô Tiểu Noãn
25313 3 tuần 5 ngày
Thất Gia
Hoàn (full) - Priest
1199 3 tuần 6 ngày
Thiên Nhai Khách
Hoàn (full) - Priest
749 3 tuần 6 ngày
Quỷ Giá
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
583 3 tuần 6 ngày
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
4086 4 tuần 11 giờ
Dạ Hành Ca
Hoàn (full) - Tử Vi Lưu Niên
2821 4 tuần 1 ngày
Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần
Hoàn (full) - Tô Nhị Khuyết
3861 1 tháng 1 tháng 18 giờ
Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
369 1 tháng 1 tháng 2 ngày
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
5892 1 tháng 1 tháng 5 ngày
Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ
Hoàn (full) - Sinh Vật Đơn Bào
11582 1 tháng 1 tháng 5 ngày
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
1810 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
3395 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
1185 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Diện Thủ
Hoàn (full) - Nữ Vương Không Ở Nhà
2236 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Đào Nguyệt Mỹ Nhân
Hoàn (full) - Tâm Lam
422 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Di Thu
Hoàn (full) - Phong Kinh Dương
779 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Đoạn Tình Kết
Hoàn (full) - Thập Thế
620 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Hạc Minh Giang Hồ
Hoàn (full) - Diệp Mạch
370 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
998 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Làm Nô
Hoàn (full) - Cuồng Thượng Gia Cuồng
3927 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Hoàn (full) - Tô Hành Nhạc
8135 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Làm Nhục Ca Ca
Hoàn (full) - Lam Cầm
611 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A Sửu
Hoàn (full) - Phương Đông
420 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
346 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
4289 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
3638 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Giữa Chốn Phù Dung
Đang ra - Bán Tụ Yêu Yêu
1264 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
25476 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
6908 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Hoàn (full) - Hạ Tiểu Mạt
5381 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Tà Y
Hoàn (full) - Nguyên Viện
1350 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
1257 2 months 2 ngày
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
919 2 months 2 ngày
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1333 2 months 2 ngày
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1492 2 months 2 ngày
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
877 2 months 2 ngày
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
925 2 months 1 tuần
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
1687 2 months 1 tuần

Các trang