Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
8036 1 tuần 3 ngày
27151 1 tuần 6 ngày
1662671 1 tuần 6 ngày
14430 2 tuần 2 ngày
8648 2 tuần 2 ngày
24808 3 tuần 16 giờ
3705 3 tuần 3 ngày
285453 3 tuần 6 ngày
46926 4 tuần 7 giờ
61425 4 tuần 7 giờ
151121 4 tuần 1 ngày
61563 1 tháng 1 tháng 1 tuần
352833 1 tháng 1 tháng 1 tuần
44760 1 tháng 1 tháng 2 tuần
2219237 2 months 14 giờ
6363 2 months 6 ngày
22682 2 months 1 tuần
8490 2 months 1 tuần
9644 2 months 1 tuần
31004 2 months 1 tuần
2059 2 months 1 tuần
1761 2 months 1 tuần
1415 2 months 1 tuần
43225 2 months 2 tuần
4227 2 months 3 tuần
113229 2 months 4 tuần
136608 2 months 4 tuần
139759 3 months 1 tuần
1961855 3 months 2 tuần
15262 3 months 2 tuần
61897 3 months 2 tuần
971928 3 months 3 tuần
24103 4 months 2 tuần
92339 4 months 2 tuần
27018 4 months 2 tuần
216086 4 months 2 tuần
34043 4 months 2 tuần
2047966 4 months 2 tuần
51529 4 months 2 tuần
468407 4 months 2 tuần
9602 4 months 2 tuần
6641 4 months 2 tuần
9106 4 months 2 tuần
3947 4 months 2 tuần
7650 4 months 2 tuần
14404 4 months 2 tuần
5734 4 months 2 tuần
1867 4 months 2 tuần
8401 4 months 2 tuần
6066 4 months 2 tuần

Các trang