Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
155481 1 tuần 3 ngày
15978 1 tháng 1 tháng 2 tuần
1409 1 tháng 1 tháng 3 tuần
14893 1 tháng 1 tháng 3 tuần
2182 1 tháng 1 tháng 3 tuần
19384 2 months 5 ngày
44965 2 months 1 tuần
2079907 2 months 1 tuần
16651 2 months 1 tuần
10556 2 months 1 tuần
37020 2 months 2 tuần
4413 2 months 2 tuần
353502 2 months 3 tuần
58373 2 months 3 tuần
75622 2 months 3 tuần
84172 3 months 6 ngày
427708 3 months 1 tuần
56276 3 months 2 tuần
2569891 3 months 3 tuần
7443 4 months 1 ngày
31249 4 months 6 ngày
12766 4 months 6 ngày
12665 4 months 6 ngày
40844 4 months 6 ngày
2954 4 months 6 ngày
2066 4 months 6 ngày
2017 4 months 6 ngày
55742 4 months 1 tuần
4460 4 months 2 tuần
122194 4 months 3 tuần
159020 4 months 3 tuần
181344 5 months 2 ngày
2147280 5 months 1 tuần
18644 5 months 1 tuần
63685 5 months 1 tuần
1144745 5 months 2 tuần
25634 6 months 1 tuần
110551 6 months 1 tuần
35711 6 months 1 tuần
264398 6 months 1 tuần
41715 6 months 1 tuần
2292269 6 months 1 tuần
68897 6 months 1 tuần
535144 6 months 1 tuần
13138 6 months 1 tuần
9679 6 months 1 tuần
12972 6 months 1 tuần
6022 6 months 1 tuần
10265 6 months 1 tuần
19394 6 months 1 tuần

Các trang