Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
7449 18 giờ 45 phút
815 5 ngày 1 giờ
95866 6 ngày 22 giờ
49532 1 tuần 4 ngày
720 2 tuần 17 giờ
736 1 tháng 1 tháng 5 ngày
763 1 tháng 1 tháng 5 ngày
729 1 tháng 1 tháng 5 ngày
359 1 tháng 1 tháng 6 ngày
4574 1 tháng 1 tháng 1 tuần
38536 1 tháng 1 tháng 2 tuần
181384 1 tháng 1 tháng 3 tuần
551 1 tháng 1 tháng 4 tuần
545082 2 months 1 ngày
211989 2 months 1 ngày
34500 2 months 1 ngày
59740 2 months 1 ngày
102902 2 months 1 ngày
126316 2 months 1 ngày
892962 2 months 4 tuần
6728 4 months 2 ngày
7110 4 months 1 tuần
5929 4 months 3 tuần
10385 5 months 3 ngày
107680 5 months 3 ngày
2236 5 months 1 tuần
175523 5 months 1 tuần
23978 5 months 1 tuần
16653 5 months 1 tuần
1430 5 months 2 tuần
433925 5 months 2 tuần
1089 5 months 2 tuần
531 5 months 2 tuần
3990 6 months 2 ngày
102965 6 months 2 tuần
46263 8 months 6 ngày
4052 8 months 1 tuần
39768 8 months 1 tuần
7079 8 months 1 tuần
41431 8 months 3 tuần
89548 8 months 3 tuần
3463983 8 months 3 tuần
76558 9 months 4 ngày
526906 9 months 1 tuần
85634 9 months 1 tuần
110747 9 months 1 tuần
151561 9 months 3 tuần
662533 9 months 3 tuần
94594 10 months 2 ngày
3349481 10 months 1 tuần

Các trang