Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
1117183 2 tuần 1 ngày
212320 3 tuần 4 ngày
8953 3 months 21 giờ
13909 3 months 21 giờ
1085 3 months 1 tuần
143525 6 months 2 tuần
21102 6 months 3 tuần
17897 7 months 6 ngày
22514 7 months 1 tuần
16094 7 months 1 tuần
2581 7 months 3 tuần
2508 7 months 3 tuần
34409 9 months 6 ngày
17284 9 months 2 tuần
9177 9 months 2 tuần
4517 10 months 3 tuần
13105 11 months 1 tuần
2912 11 months 1 tuần
15283 11 months 3 tuần
8749 11 months 3 tuần
3325 1 năm 1 tháng 1 tháng
38675 1 năm 2 months
34187 1 năm 5 months
1981110 1 năm 7 months
40363 1 năm 8 months
2894 1 năm 9 months
3445 1 năm 9 months
33196 1 năm 10 months
22686 1 năm 10 months
135205 1 năm 10 months
22044 1 năm 10 months
3134 1 năm 10 months
8808 1 năm 11 months
434478 1 năm 11 months
48204 1 năm 12 months
17210 2 năm 23 giờ
16817 2 năm 1 tuần
23642 2 năm 1 tháng 1 tháng
122658 2 năm 1 tháng 1 tháng
453614 2 năm 1 tháng 1 tháng
3737 2 năm 1 tháng 1 tháng
1171703 2 năm 1 tháng 1 tháng
416674 2 năm 1 tháng 1 tháng
53482 2 năm 1 tháng 1 tháng
90901 2 năm 1 tháng 1 tháng
160518 2 năm 1 tháng 1 tháng
240290 2 năm 1 tháng 1 tháng
1432673 2 năm 2 months
18946 2 năm 3 months
11527 2 năm 5 months

Các trang