Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
4964 1 tuần 12 giờ
465 1 tháng 1 tháng 1 tuần
1231 2 months 2 ngày
1236 2 months 2 ngày
177917 2 months 2 ngày
24724 2 months 2 tuần
10942 5 months 4 ngày
1374281 6 months 4 tuần
16668 7 months 3 tuần
2740 8 months 2 tuần
1445 8 months 4 tuần
1949 9 months 2 tuần
16360 9 months 3 tuần
11837 10 months 1 ngày
113960 10 months 4 ngày
11163 10 months 5 ngày
3421 10 months 1 tuần
1676 10 months 1 tuần
4494 11 months 2 ngày
337284 11 months 2 ngày
10174 11 months 2 tuần
28626 11 months 3 tuần
9163 11 months 4 tuần
8594 1 năm 3 ngày
13437 1 năm 3 tuần
78347 1 năm 1 tháng 1 tháng
365302 1 năm 1 tháng 1 tháng
2113 1 năm 1 tháng 1 tháng
893172 1 năm 1 tháng 1 tháng
326215 1 năm 1 tháng 1 tháng
43324 1 năm 1 tháng 1 tháng
74364 1 năm 1 tháng 1 tháng
127028 1 năm 1 tháng 1 tháng
178474 1 năm 1 tháng 1 tháng
1254429 1 năm 2 months
12698 1 năm 3 months
11921 1 năm 3 months
13784 1 năm 4 months
6541 1 năm 4 months
195429 1 năm 4 months
39424 1 năm 4 months
29270 1 năm 4 months
5409 1 năm 5 months
658367 1 năm 5 months
2570 1 năm 5 months
1417 1 năm 5 months
9343 1 năm 5 months
132847 1 năm 6 months
84558 1 năm 7 months
10838 1 năm 7 months

Các trang