Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
2079081 4 months 3 tuần
1256426 6 months 3 tuần
226594 7 months 1 tuần
12875 9 months 1 tuần
16724 9 months 1 tuần
2485 9 months 2 tuần
157545 1 năm 3 tuần
24903 1 năm 1 tháng 1 tháng
26854 1 năm 1 tháng 1 tháng
26063 1 năm 1 tháng 1 tháng
19906 1 năm 1 tháng 1 tháng
3934 1 năm 2 months
3033 1 năm 2 months
42970 1 năm 3 months
19523 1 năm 3 months
13863 1 năm 3 months
7118 1 năm 5 months
15039 1 năm 5 months
3660 1 năm 5 months
18434 1 năm 5 months
10744 1 năm 6 months
4307 1 năm 8 months
44392 1 năm 9 months
43862 1 năm 11 months
2198721 2 năm 1 tháng 1 tháng
49595 2 năm 2 months
3461 2 năm 3 months
4071 2 năm 4 months
40318 2 năm 4 months
27339 2 năm 4 months
145046 2 năm 4 months
26196 2 năm 4 months
3800 2 năm 4 months
10598 2 năm 5 months
475749 2 năm 5 months
57246 2 năm 6 months
20801 2 năm 6 months
20577 2 năm 6 months
29052 2 năm 7 months
143103 2 năm 7 months
484117 2 năm 8 months
4522 2 năm 8 months
1268774 2 năm 8 months
441928 2 năm 8 months
56682 2 năm 8 months
97695 2 năm 8 months
174746 2 năm 8 months
263456 2 năm 8 months
1495935 2 năm 9 months
22001 2 năm 10 months

Các trang