Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hàng Xóm
Hoàn (full) - Thanh Đoan
5493 4 năm 6 months
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
2980 4 năm 6 months
Diễm Sắc Thiếu Niên
Hoàn (full) - Vô Ý Vi Chi
3402 4 năm 6 months
Dân Quốc Yêu Đạo
Hoàn (full) - Tô Thành Ách Nhân
4169 4 năm 6 months
Hối Tình Mạc Tương Tư
Hoàn (full) - Mặc Nguyệt Nghê Thường
3196 4 năm 6 months
Hổ Phụ
Hoàn (full) - Summer Bất Cụ Danh
3325 4 năm 6 months
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
2555 4 năm 6 months
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Hoàn (full) - Vị Lương
3879 4 năm 6 months
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
4344 4 năm 6 months
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
3111 4 năm 6 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
4230 4 năm 6 months
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
2602 4 năm 6 months
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
1928 4 năm 6 months
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
5366 4 năm 6 months
Ái Sanh Nhật Ký
Hoàn (full) - Quảng Lăng Tán Nhi
5556 4 năm 6 months
Ái Hậu Dư Sinh
Hoàn (full) - Yên Thị
4342 4 năm 6 months
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
2591 4 năm 6 months
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
3229 4 năm 6 months
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Hoàn (full) - Diệp Sáp
4976 4 năm 6 months
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
1399 4 năm 6 months
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
2188 4 năm 6 months
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
1564 4 năm 6 months
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
2548 4 năm 6 months
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
2436 4 năm 6 months
Ràng Buộc
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
2010 4 năm 6 months
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
6250 4 năm 6 months
Mỹ Nhân, Sao Sao Đát
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
2595 4 năm 6 months
Phu Bằng Thê Hữu
Hoàn (full) - Diễm Tuyết Tuyết
2602 4 năm 6 months
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
2780 4 năm 6 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
4458 4 năm 6 months
Thu Tư
Hoàn (full) - Nam Quân
4582 4 năm 6 months
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
2677 4 năm 6 months
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
2421 4 năm 6 months
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Hoàn (full) - Gia Ngữ
2022 4 năm 6 months
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
3553 4 năm 6 months
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
2402 4 năm 6 months
Thái Dương Của Ngày Mai
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
1865 4 năm 6 months
Thế Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Từ Từ Tiêu
2661 4 năm 6 months
Thực Vật Nhân
Hoàn (full) - Kaze Phong
2097 4 năm 6 months
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
1636 4 năm 6 months
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
4252 4 năm 6 months
Nắm Chặt Tay Người
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
2107 4 năm 6 months
Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan
Hoàn (full) - Ca Đức Oa Oa
1876 4 năm 6 months
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
3060 4 năm 6 months
Thiên Lý Khởi Giải
Hoàn (full) - Vị Tịch
2360 4 năm 6 months
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
2390 4 năm 6 months
Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
20624 4 năm 6 months
Chí Ái
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
2210 4 năm 6 months
Người Hầu Của Quý Ông
Hoàn (full) - Chi Phương Khỏa Lạp
3857 4 năm 6 months
Ám Ảnh Chi Ma Luyến
Hoàn (full) - Thanh Vũ U Vũ
2047 4 năm 6 months

Các trang