Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Dân Quốc Yêu Đạo
Hoàn (full) - Tô Thành Ách Nhân
3382 2 năm 7 months
Hối Tình Mạc Tương Tư
Hoàn (full) - Mặc Nguyệt Nghê Thường
2492 2 năm 7 months
Hổ Phụ
Hoàn (full) - Summer Bất Cụ Danh
2738 2 năm 7 months
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
1817 2 năm 7 months
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Hoàn (full) - Vị Lương
3066 2 năm 7 months
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
3445 2 năm 7 months
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
2446 2 năm 7 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
3369 2 năm 7 months
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
1669 2 năm 7 months
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
1158 2 năm 7 months
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
4804 2 năm 7 months
Ái Sanh Nhật Ký
Hoàn (full) - Quảng Lăng Tán Nhi
4728 2 năm 7 months
Ái Hậu Dư Sinh
Hoàn (full) - Yên Thị
3637 2 năm 7 months
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
2039 2 năm 7 months
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
2506 2 năm 7 months
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Hoàn (full) - Diệp Sáp
3980 2 năm 7 months
Thu Tư
Hoàn (full) - Nam Quân
3832 2 năm 7 months
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
1930 2 năm 7 months
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
1430 2 năm 7 months
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
1721 2 năm 7 months
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
963 2 năm 7 months
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
2834 2 năm 7 months
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
5355 2 năm 7 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
3355 2 năm 7 months
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
1883 2 năm 7 months
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
1034 2 năm 7 months
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
1972 2 năm 7 months
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
1872 2 năm 7 months
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
1747 2 năm 7 months
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Hoàn (full) - Gia Ngữ
1433 2 năm 7 months
Mỹ Nhân, Sao Sao Đát
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
1696 2 năm 7 months
Ràng Buộc
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
1330 2 năm 7 months
Phu Bằng Thê Hữu
Hoàn (full) - Diễm Tuyết Tuyết
2015 2 năm 7 months
Thiên Lý Khởi Giải
Hoàn (full) - Vị Tịch
1445 2 năm 7 months
Thực Vật Nhân
Hoàn (full) - Kaze Phong
1464 2 năm 7 months
Thế Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Từ Từ Tiêu
2025 2 năm 7 months
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
3420 2 năm 7 months
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
2405 2 năm 7 months
Thái Dương Của Ngày Mai
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
1137 2 năm 7 months
Nắm Chặt Tay Người
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
1313 2 năm 7 months
Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan
Hoàn (full) - Ca Đức Oa Oa
1174 2 năm 7 months
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
1048 2 năm 7 months
Chí Ái
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1546 2 năm 7 months
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
1580 2 năm 7 months
Ám Ảnh Chi Ma Luyến
Hoàn (full) - Thanh Vũ U Vũ
1390 2 năm 7 months
Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái
Hoàn (full) - Tịch
1472 2 năm 7 months
Người Hầu Của Quý Ông
Hoàn (full) - Chi Phương Khỏa Lạp
2899 2 năm 7 months
Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
1224 2 năm 7 months
Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
12664 2 năm 7 months
Bệnh Khí Mười Năm
Hoàn (full) - Hiểu thái gia
1303 2 năm 7 months

Các trang