Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
2530 1 năm 5 months
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
990 1 năm 5 months
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
738 1 năm 5 months
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
4052 1 năm 5 months
Ái Sanh Nhật Ký
Hoàn (full) - Quảng Lăng Tán Nhi
3853 1 năm 5 months
Ái Hậu Dư Sinh
Hoàn (full) - Yên Thị
2892 1 năm 5 months
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
1566 1 năm 5 months
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1757 1 năm 5 months
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Hoàn (full) - Diệp Sáp
2941 1 năm 5 months
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
2069 1 năm 5 months
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
4098 1 năm 5 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
2525 1 năm 5 months
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
1171 1 năm 5 months
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
1217 1 năm 5 months
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
572 1 năm 5 months
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
1323 1 năm 5 months
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
950 1 năm 5 months
Ràng Buộc
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
826 1 năm 5 months
Phu Bằng Thê Hữu
Hoàn (full) - Diễm Tuyết Tuyết
1296 1 năm 5 months
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Hoàn (full) - Gia Ngữ
967 1 năm 5 months
Mỹ Nhân, Sao Sao Đát
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
992 1 năm 5 months
Thu Tư
Hoàn (full) - Nam Quân
2716 1 năm 5 months
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
1139 1 năm 5 months
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
758 1 năm 5 months
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
1016 1 năm 5 months
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
594 1 năm 5 months
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
2222 1 năm 5 months
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
1676 1 năm 5 months
Thái Dương Của Ngày Mai
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
652 1 năm 5 months
Nắm Chặt Tay Người
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
751 1 năm 5 months
Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan
Hoàn (full) - Ca Đức Oa Oa
584 1 năm 5 months
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
579 1 năm 5 months
Thiên Lý Khởi Giải
Hoàn (full) - Vị Tịch
784 1 năm 5 months
Thực Vật Nhân
Hoàn (full) - Kaze Phong
821 1 năm 5 months
Thế Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Từ Từ Tiêu
1370 1 năm 5 months
Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái
Hoàn (full) - Tịch
961 1 năm 5 months
Người Hầu Của Quý Ông
Hoàn (full) - Chi Phương Khỏa Lạp
2013 1 năm 5 months
Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
5367 1 năm 5 months
Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
612 1 năm 5 months
Bệnh Khí Mười Năm
Hoàn (full) - Hiểu thái gia
832 1 năm 5 months
Siêu Sao, Tính Cái Gì?
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
2722 1 năm 5 months
Chí Ái
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
828 1 năm 5 months
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
908 1 năm 5 months
Ám Ảnh Chi Ma Luyến
Hoàn (full) - Thanh Vũ U Vũ
751 1 năm 5 months
Hồ Giá
Hoàn (full) - Tính Hầu Đích
1150 1 năm 5 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Hoàn (full) - Nhữ Phu Nhân
4966 1 năm 5 months
Thanh Sắc Kiêm Bị
Hoàn (full) - Mê Hồ Quân
811 1 năm 5 months
Gặp Được Một Ông Chồng Nhỏ Tuổi Hơn
Hoàn (full) - U Nhiễm
1261 1 năm 5 months
Hổ Lang Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
1089 1 năm 5 months
Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay
Hoàn (full) - Lâm Tri Lạc
890 1 năm 5 months

Các trang