Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Là Khói Hay Là Sương
Đang ra - Nguyễn Dương
19473 1 tháng 1 tháng 2 ngày
Tùng Hoa
Hoàn (full) - Nguyễn Dương
174520 1 tháng 1 tháng 2 ngày
Loạn Chiến Giang Hồ
Hoàn (full) - M MT
74264 1 năm 5 ngày
Luyện Hồn
Đang ra - An Lệ
2345 1 năm 5 months
Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Đang ra - Tạ Trường Thành
167415 1 năm 10 months
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
6833988 1 năm 10 months
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
551261 1 năm 10 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
61037 1 năm 11 months
Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu
Đang ra - Hạ Tràng Thanh Danh
27102 1 năm 11 months
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
128222 1 năm 12 months
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
39920 1 năm 12 months
Dạ Hành Ca
Hoàn (full) - Tử Vi Lưu Niên
45158 1 năm 12 months
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
315909 1 năm 12 months
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
51272 2 năm 1 ngày
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
360261 2 năm 3 ngày
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
638590 2 năm 4 ngày
Đao Vương
Hoàn (full) - Thù Thiến
8219 2 năm 1 tuần
Thần Châu Kỳ Hiệp
Hoàn (full) - Ôn Thụy An
28453 2 năm 3 tuần
Cực Phẩm Vú Em
Hoàn (full) - Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ
89052 2 năm 3 tuần
Ác Hán
Hoàn (full) - Canh Tân
68746 2 năm 3 tuần
Vô Tận Cường Hóa
Đang ra - Trip
78769 2 năm 3 tuần
Khởi Nguyên Hệ Thống
Đang ra - Nguyệt Dạ
57058 2 năm 3 tuần
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
2674 2 năm 3 tuần
Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
Đang ra - Phong Trần Lãng Tử
45353 2 năm 3 tuần
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
39573 2 năm 4 tuần
Võ Lâm Ngoại Sử
Đang ra - Cổ Long
58285 2 năm 1 tháng 1 tháng
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
3163 2 năm 1 tháng 1 tháng
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
2303 2 năm 1 tháng 1 tháng
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
3353 2 năm 1 tháng 1 tháng
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
2419 2 năm 1 tháng 1 tháng
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
1412 2 năm 1 tháng 1 tháng
Biên Thành Phiến Mã
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1370 2 năm 1 tháng 1 tháng
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
1941 2 năm 1 tháng 1 tháng
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1988 2 năm 1 tháng 1 tháng
Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Hoàn (full) - Diệp Ức Lạc
4229 2 năm 1 tháng 1 tháng
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
2016 2 năm 1 tháng 1 tháng
Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Bảo Thạch
1247 2 năm 1 tháng 1 tháng
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
2724 2 năm 1 tháng 1 tháng
Nhập Vọng
Hoàn (full) - Ô Kiểm Đại Tiếu
1593 2 năm 1 tháng 1 tháng
Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy
Hoàn (full) - Khuyết Danh
1386 2 năm 1 tháng 1 tháng
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
1497 2 năm 1 tháng 1 tháng
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
1532 2 năm 1 tháng 1 tháng
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
2028 2 năm 1 tháng 1 tháng
Tà Kiếm Phụ Thân
Hoàn (full) - Ý Ý
1612 2 năm 1 tháng 1 tháng
Phồn Hoa Ánh Tình Không
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1768 2 năm 1 tháng 1 tháng
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
2328 2 năm 1 tháng 1 tháng
Ngộ Xà
Hoàn (full) - Tố Ngân
2811 2 năm 1 tháng 1 tháng
Kiếm Lãnh Tâm Hàn
Hoàn (full) - Lê Hoa
1159 2 năm 1 tháng 1 tháng
Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ
Hoàn (full) - Đại Phúc Đoàn
1118 2 năm 1 tháng 1 tháng
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
2924 2 năm 1 tháng 1 tháng

Các trang