Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Võ Lâm Ngoại Sử
Đang ra - Cổ Long
5279 3 ngày 5 giờ
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
296 3 ngày 6 giờ
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
621 1 tuần 2 ngày
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
995 1 tuần 2 ngày
Biên Thành Phiến Mã
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
204 1 tuần 2 ngày
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
356 1 tuần 2 ngày
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
131 1 tuần 2 ngày
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
351 1 tuần 2 ngày
Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Hoàn (full) - Diệp Ức Lạc
1162 1 tuần 2 ngày
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
329 1 tuần 2 ngày
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
409 1 tuần 2 ngày
Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Bảo Thạch
243 1 tuần 2 ngày
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
230 1 tuần 2 ngày
Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy
Hoàn (full) - Khuyết Danh
188 1 tuần 2 ngày
Nhập Vọng
Hoàn (full) - Ô Kiểm Đại Tiếu
192 1 tuần 2 ngày
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
159 1 tuần 2 ngày
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
275 1 tuần 2 ngày
Tà Kiếm Phụ Thân
Hoàn (full) - Ý Ý
216 1 tuần 2 ngày
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
280 1 tuần 2 ngày
Phồn Hoa Ánh Tình Không
Hoàn (full) - Tô Du Bính
466 1 tuần 2 ngày
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
589 1 tuần 2 ngày
Ngộ Xà
Hoàn (full) - Tố Ngân
719 1 tuần 2 ngày
Kiếm Lãnh Tâm Hàn
Hoàn (full) - Lê Hoa
145 1 tuần 2 ngày
Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ
Hoàn (full) - Đại Phúc Đoàn
142 1 tuần 2 ngày
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
396 1 tuần 2 ngày
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
280 1 tuần 2 ngày
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
178 1 tuần 2 ngày
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
425 1 tuần 2 ngày
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
183 1 tuần 2 ngày
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
467 1 tuần 2 ngày
Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
268 1 tuần 2 ngày
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
327 1 tuần 2 ngày
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
196 1 tuần 2 ngày
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
412 1 tuần 2 ngày
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
237 1 tuần 2 ngày
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
245 1 tuần 2 ngày
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
135 1 tuần 2 ngày
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
151 1 tuần 2 ngày
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
162 1 tuần 2 ngày
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
182 1 tuần 2 ngày
Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Hoàn (full) - Trường Sinh Thiên Diệp
228 1 tuần 2 ngày
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
144 1 tuần 2 ngày
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
397 1 tuần 2 ngày
Đại Hiệp Dữ Thần Y Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể
Hoàn (full) - Bích Dao
107 1 tuần 2 ngày
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Hoàn (full) - Tam Tam Tổng Công
289 1 tuần 2 ngày
Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Hoàn (full) - Ám Dạ Tranh Nanh
206 1 tuần 2 ngày
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
599 1 tuần 2 ngày
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
133 1 tuần 2 ngày
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
144 1 tuần 2 ngày
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
176 1 tuần 2 ngày

Các trang