Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Lượt đọc: 3790
Ngày cập nhật: 1 tuần 3 ngày
Tác phẩm: Đại ca, anh yêu em
Full - Sherry
Lượt đọc: 9601
Ngày cập nhật: 2 năm 11 months
Tác phẩm: Hồi Ức Thanh Xuân
Đang ra - Midu
Lượt đọc: 17153
Ngày cập nhật: 3 năm 4 tuần
Tác phẩm: Scream Queens
Full - Sparkling
Lượt đọc: 32584
Ngày cập nhật: 4 năm 2 months
Tác phẩm: Mầm xấu
Đang ra - Sparkling
Lượt đọc: 23613
Ngày cập nhật: 4 năm 2 months
Tác phẩm: Vị Thanh Xuân
Đang ra - anbee
Lượt đọc: 129836
Ngày cập nhật: 4 năm 10 months
Lượt đọc: 8284
Ngày cập nhật: 5 năm 2 months
Lượt đọc: 5050
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 3640
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 4769
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 8594
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 49990
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 16273
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Lượt đọc: 90486
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Tác phẩm: Cố Chấp
Full - Vân Thi
Lượt đọc: 40427
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Lượt đọc: 18570
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Tác phẩm: Hoàn Em Hạnh Phúc
Full - Emmahe
Lượt đọc: 58137
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Lượt đọc: 56271
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Lượt đọc: 83614
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Tác phẩm: Thiên tài - Thiên tai
Ngưng - A Virgin
Lượt đọc: 16610
Ngày cập nhật: 5 năm 8 months
Lượt đọc: 4601
Ngày cập nhật: 5 năm 9 months
Tác phẩm: Buồn Làm Sao Buông
Full - Anh Khang
Lượt đọc: 96795
Ngày cập nhật: 5 năm 11 months
Lượt đọc: 4983
Ngày cập nhật: 5 năm 11 months
Lượt đọc: 54373
Ngày cập nhật: 6 năm 2 tuần
Lượt đọc: 40617
Ngày cập nhật: 6 năm 4 tuần
Lượt đọc: 61925
Ngày cập nhật: 6 năm 1 tháng 1 tháng
Tác phẩm: Bẫy Sói
- Itto Aptx
Lượt đọc: 4322
Ngày cập nhật: 6 năm 4 months
Lượt đọc: 16951
Ngày cập nhật: 6 năm 7 months
Lượt đọc: 4122
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 4175
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 4059
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 4048
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 3981
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 4051
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 4460
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 4368
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 4648
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 4606
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 4936
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 4346
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 6689
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 5335
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 4867
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 4891
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 4125
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 12212
Ngày cập nhật: 6 năm 10 months
Lượt đọc: 5745
Ngày cập nhật: 7 năm 3 months
Tác phẩm: Someone like you
- Thanh Khê
Lượt đọc: 4773
Ngày cập nhật: 7 năm 6 months
Lượt đọc: 6126
Ngày cập nhật: 7 năm 6 months
Lượt đọc: 7392
Ngày cập nhật: 7 năm 8 months

Các trang