Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm: Chuông Gió
Full - Vĩ Ngư
Lượt đọc: 516959
Ngày cập nhật: 2 tuần 2 ngày
Lượt đọc: 2270
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 16 giờ
Tác phẩm: Dinh Thự Rubik
Full - Zhihu
Lượt đọc: 1259
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 3 ngày
Tác phẩm: Quái Phi Thiên Hạ
Đang ra - Cẩm Hoàng
Lượt đọc: 1917994
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 4 ngày
Lượt đọc: 3444
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 4 ngày
Lượt đọc: 23589
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Lượt đọc: 15789
Ngày cập nhật: 6 months 2 tuần
Lượt đọc: 11561
Ngày cập nhật: 6 months 2 tuần
Tác phẩm: Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ
Đang ra - Vĩ Nhất
Lượt đọc: 21424
Ngày cập nhật: 1 năm 2 months
Lượt đọc: 86997
Ngày cập nhật: 1 năm 4 months
Lượt đọc: 2322746
Ngày cập nhật: 2 năm 1 tuần
Lượt đọc: 1422353
Ngày cập nhật: 2 năm 2 months
Tác phẩm: Xe Bus Ma
Đang ra - Huy Phong
Lượt đọc: 32320
Ngày cập nhật: 2 năm 9 months
Lượt đọc: 38848
Ngày cập nhật: 2 năm 12 months
Tác phẩm: Cuộc sống ở Buôn Chua
Ngưng - Co.a.Pt
Lượt đọc: 8092
Ngày cập nhật: 4 năm 2 months
Tác phẩm: Scream Queens
Full - Sparkling
Lượt đọc: 32765
Ngày cập nhật: 4 năm 3 months
Tác phẩm: Mầm xấu
Đang ra - Sparkling
Lượt đọc: 23759
Ngày cập nhật: 4 năm 3 months
Lượt đọc: 41081
Ngày cập nhật: 4 năm 4 months
Lượt đọc: 908255
Ngày cập nhật: 4 năm 4 months
Lượt đọc: 892241
Ngày cập nhật: 4 năm 7 months
Tác phẩm: Ánh Sao Đẫm Máu
Đang ra - NgoanSL
Lượt đọc: 17527
Ngày cập nhật: 4 năm 8 months
Lượt đọc: 174485
Ngày cập nhật: 4 năm 8 months
Lượt đọc: 24452
Ngày cập nhật: 4 năm 10 months
Lượt đọc: 5529548
Ngày cập nhật: 4 năm 10 months
Lượt đọc: 300920
Ngày cập nhật: 5 năm 2 months
Lượt đọc: 120216
Ngày cập nhật: 5 năm 2 months
Tác phẩm: Cô Dâu Thứ Bảy
Full - cungthienyet
Lượt đọc: 354192
Ngày cập nhật: 5 năm 2 months
Lượt đọc: 83362
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 81168
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 17925
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Tác phẩm: Học Viện Quỷ Dị
Full - Mộc Li
Lượt đọc: 4094
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 5368
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3380
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4254
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 5220
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4409
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4631
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Quỷ Huyết
Full - Mộ Cửu Vũ
Lượt đọc: 5236
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 7651
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Bươm Bướm
Full - Anh Bích
Lượt đọc: 5114
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3654
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4826
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 6512
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 574209
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Tác phẩm: Đề thi đẫm máu
Full - Lôi Mễ
Lượt đọc: 239208
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Lượt đọc: 32018
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Tác phẩm: Người Tìm Xác
Đang ra - Lạc Lâm Lang
Lượt đọc: 401413
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Tác phẩm: Zoo
Full - Otsuichi
Lượt đọc: 20539
Ngày cập nhật: 5 năm 6 months
Lượt đọc: 157108
Ngày cập nhật: 5 năm 6 months
Lượt đọc: 61756
Ngày cập nhật: 5 năm 6 months

Các trang