Sách Truyện mới cập nhật

Cát Bụi - Chương 06
[Đang ra] - Xuân Mộc Cầm
Tâm Ma - Chương 34: Mộng Du
[Đang ra] - Jim Maryal
Tiểu Phú Bà - Chương 54
[Đang ra] - Hoa Hoa Điểm Điểm
Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi - Chương 42
[Đang ra] - Phu Nhân Thịt Viên
From Hanoi - Chương 05 - 1
[Đang ra] - Lê Phùng Thi Uyên
Tùng Hoa - Chương 17 (P7)
[Đang ra] - Nguyễn Dương
Khế Ước Hào Môn - Chương 285-2
[Đang ra] - Cận Niên
Hoa Bão - Chương 15
[Đang ra] - Xuân Mộc Cầm
Là Khói Hay Là Sương - Chương 06 (P2)
[Đang ra] - Nguyễn Dương
Ánh Sao Đẫm Máu - Chương 05
[Đang ra] - NgoanSL
Vị Thanh Xuân - Chương 32
[Đang ra] - anbee
Ký ức có em - Chương 11
[Đang ra] - Bamboo Du
Hoa Tuyết - Chương 14
[Đang ra] - Ranmina
Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào - Chương 111
[Đang ra] - Bạo Táo Đích Bàng Giải