Sách Truyện mới cập nhật

Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1099
[Đang ra] - Cẩm Hoàng
Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 203-2
[Đang ra] - Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 288-1
[Đang ra] - Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Cú lừa hôn ngoạn mục - Chương 44
[Đang ra] - Hạ Thượng Lẫm
PVTT - C2. Xuất Giá Nhập Cung
[Đang ra] - Tiểu Thọ Tử
Chương 6: Sắp
[Đang ra] - Milly Nguyễn
Kattigara - C029 - Có ơn ắt báo
[Đang ra] - Young Eve