Sách Truyện mới cập nhật

Chương 24. Giông tố sắp đến
[Đang ra] - Tiểu Thọ Tử
Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 40
[Đang ra] - Mộc Lan Trắng
Gió Mùa Hè - Chương 03
[Đang ra] - Tiếu Tiếu Nguyễn
Blue & Yellow - chương 04
[Đang ra] - Tiếu Tiếu Nguyễn
Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1562
[Đang ra] - Cẩm Hoàng
Thần Đạo Đan Tôn - Chương 5344: Chói Mắt
[Đang ra] - Cô Đơn Địa Phi
Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 41-1
[Đang ra] - Phu Nhân Thịt Viên
Là Khói Hay Là Sương - Chương 39 (P1)
[Đang ra] - Nguyễn Dương
Xe Bus Ma - Chương 31
[Đang ra] - Huy Phong
Là Khói Hay Là Sương - Chương 16 (P2)
[Đang ra] - Nguyễn Dương
Cổ tích không tên - Chương 42
[Đang ra] - Trác Y Lâm
Thần Vấn Hồng Y - Chương 13
[Đang ra] - Cổ Ngữ