Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Gió Đông Tiều Tụy
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
619 1 năm 4 months
Phược Long
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1930 1 năm 4 months
Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí
Hoàn (full) - Phong Chi Phi Nhi
523 1 năm 4 months
Về Cổ Đại Làm Đầu Bếp
Hoàn (full) - Mộc Dao
3636 1 năm 4 months
Huề Thủ Thiên Nhai
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
478 1 năm 4 months
Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận
Hoàn (full) - Thụy Giả
504 1 năm 4 months
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
676 1 năm 4 months
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
800 1 năm 4 months
Hí Quân Nhập Hoài
Hoàn (full) - Duật Kiều
409 1 năm 4 months
Nam thê của Tể tướng
Hoàn (full) - Mạc Tà
1095 1 năm 4 months
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
734 1 năm 4 months
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
706 1 năm 4 months
Cựu Nhân
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
555 1 năm 4 months
Thanh Dục Tuyết Chủ
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
448 1 năm 4 months
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
2797 1 năm 4 months
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu
Hoàn (full) - Tự Từ
554 1 năm 4 months
Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký - Khánh Trúc Nan Thư
Hoàn (full) - Tự Từ
448 1 năm 4 months
Hán Thủy Đan Ưng
Hoàn (full) - Tiêu
407 1 năm 4 months
Hoa Miên Liễu Túc
Hoàn (full) - Hàn Y
498 1 năm 4 months
Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày
Hoàn (full) - 5 Ngốc
644 1 năm 4 months
Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn
Hoàn (full) - Trần Thế Công Chủ
353 1 năm 4 months
Biện Kinh Trường Đoản Sự Hệ Liệt
Hoàn (full) - Duẫn Tử Hiên
352 1 năm 4 months
Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ
Hoàn (full) - Lưu Ly Châu Ki
428 1 năm 4 months
Kim Tịch Túy
Hoàn (full) - Nghiên Tiếu
723 1 năm 4 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 4: Phong Trung Kính Tiết
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
496 1 năm 4 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 1: Tiếu Ngữ Khinh Trần
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
581 1 năm 4 months
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư
Hoàn (full) - Tự Từ
520 1 năm 4 months
Đãi Trọng Đầu
Hoàn (full) - Tạm Xuyên Mã Giáp
469 1 năm 4 months
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 5: Phong Vân Tế Hội
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
526 1 năm 4 months
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
Hoàn (full) - Trần Ấn
615 1 năm 4 months
Long Mặc
Hoàn (full) - Củ Nhược Củ Nhược
413 1 năm 4 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 3: Bích Huyết Hán Khanh
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
581 1 năm 4 months
Thanh Sơn Lục Thủy
Hoàn (full) - Bắc Tiểu An
483 1 năm 4 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 2: Thả Dung Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
454 1 năm 4 months
Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất
Hoàn (full) - Cẩm Dương Thiên
936 1 năm 4 months
Thanh Mai Túy
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
519 1 năm 4 months
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
467 1 năm 4 months
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
768 1 năm 4 months
Quỷ Đoạn Tình Thương
Hoàn (full) - Hồng Hà
394 1 năm 4 months
Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi
Hoàn (full) - A Thất
414 1 năm 4 months
Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
Hoàn (full) - Mao Điểu
1721 1 năm 4 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
1431 1 năm 4 months
Sủng Vật Yêu Tinh
Hoàn (full) - Tiểu Hoa Cửu Cửu
524 1 năm 4 months
Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
730 1 năm 4 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
471 1 năm 4 months
Nô Tài Tình Nhân
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
524 1 năm 4 months
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1504 1 năm 4 months
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
471 1 năm 4 months
Thanh Phong Hận
Hoàn (full) - Hành Vân
557 1 năm 4 months
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
494 1 năm 4 months

Các trang