Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phược Long
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1731 1 năm 3 tuần
Huề Thủ Thiên Nhai
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
418 1 năm 3 tuần
Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận
Hoàn (full) - Thụy Giả
429 1 năm 3 tuần
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
572 1 năm 3 tuần
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
687 1 năm 3 tuần
Hí Quân Nhập Hoài
Hoàn (full) - Duật Kiều
354 1 năm 3 tuần
Nam thê của Tể tướng
Hoàn (full) - Mạc Tà
974 1 năm 3 tuần
Về Cổ Đại Làm Đầu Bếp
Hoàn (full) - Mộc Dao
3283 1 năm 3 tuần
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
2531 1 năm 3 tuần
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu
Hoàn (full) - Tự Từ
474 1 năm 3 tuần
Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký - Khánh Trúc Nan Thư
Hoàn (full) - Tự Từ
397 1 năm 3 tuần
Hán Thủy Đan Ưng
Hoàn (full) - Tiêu
344 1 năm 3 tuần
Hoa Miên Liễu Túc
Hoàn (full) - Hàn Y
436 1 năm 3 tuần
Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày
Hoàn (full) - 5 Ngốc
566 1 năm 3 tuần
Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn
Hoàn (full) - Trần Thế Công Chủ
299 1 năm 3 tuần
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
640 1 năm 3 tuần
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
614 1 năm 3 tuần
Cựu Nhân
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
475 1 năm 3 tuần
Thanh Dục Tuyết Chủ
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
392 1 năm 3 tuần
Đãi Trọng Đầu
Hoàn (full) - Tạm Xuyên Mã Giáp
420 1 năm 3 tuần
Long Mặc
Hoàn (full) - Củ Nhược Củ Nhược
361 1 năm 3 tuần
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 5: Phong Vân Tế Hội
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
471 1 năm 3 tuần
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
Hoàn (full) - Trần Ấn
537 1 năm 3 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 3: Bích Huyết Hán Khanh
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
502 1 năm 3 tuần
Thanh Sơn Lục Thủy
Hoàn (full) - Bắc Tiểu An
410 1 năm 3 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 2: Thả Dung Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
395 1 năm 3 tuần
Thanh Mai Túy
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
433 1 năm 3 tuần
Biện Kinh Trường Đoản Sự Hệ Liệt
Hoàn (full) - Duẫn Tử Hiên
307 1 năm 3 tuần
Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ
Hoàn (full) - Lưu Ly Châu Ki
384 1 năm 3 tuần
Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất
Hoàn (full) - Cẩm Dương Thiên
875 1 năm 3 tuần
Kim Tịch Túy
Hoàn (full) - Nghiên Tiếu
658 1 năm 3 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 4: Phong Trung Kính Tiết
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
433 1 năm 3 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 1: Tiếu Ngữ Khinh Trần
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
485 1 năm 3 tuần
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư
Hoàn (full) - Tự Từ
460 1 năm 3 tuần
Quỷ Đoạn Tình Thương
Hoàn (full) - Hồng Hà
325 1 năm 3 tuần
Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi
Hoàn (full) - A Thất
364 1 năm 3 tuần
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
405 1 năm 3 tuần
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
665 1 năm 3 tuần
Sủng Vật Yêu Tinh
Hoàn (full) - Tiểu Hoa Cửu Cửu
466 1 năm 3 tuần
Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
651 1 năm 3 tuần
Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
Hoàn (full) - Mao Điểu
1553 1 năm 3 tuần
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
396 1 năm 3 tuần
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
1170 1 năm 3 tuần
Nô Tài Tình Nhân
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
443 1 năm 3 tuần
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1350 1 năm 3 tuần
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
384 1 năm 3 tuần
Thanh Phong Hận
Hoàn (full) - Hành Vân
477 1 năm 3 tuần
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
403 1 năm 3 tuần
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
542 1 năm 3 tuần
Phong Quá Vũ Lưu Vân
Hoàn (full) - Tử Vũ Nguyệt Diên
422 1 năm 3 tuần

Các trang