Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
469 1 năm 4 months
Phong Quá Vũ Lưu Vân
Hoàn (full) - Tử Vũ Nguyệt Diên
486 1 năm 4 months
Ký Hiệu
Hoàn (full) - Thiên Sứ J
569 1 năm 4 months
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
644 1 năm 4 months
Chiết Chi (Giai Hạ Tù)
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
682 1 năm 4 months
Thiếp Thân Tể Tướng
Hoàn (full) - Kinh Mộng
1159 1 năm 4 months
Hi Nháo Dị Vực 2: Hữu Cầm Hà Tu Kiếm
Hoàn (full) - Tô Du Bính
421 1 năm 4 months
Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự
Hoàn (full) - Lâm Ngôn
569 1 năm 4 months
Nương Tử Đừng Chạy
Hoàn (full) - Văn Phi Mộng
930 1 năm 4 months
Nam Phi Hoặc Chủ
Hoàn (full) - Lăng Thần Vị Hiểu
924 1 năm 4 months
Kiếm Ảnh Trọng Lâu
Hoàn (full) - Mẫn Chúng Sinh
591 1 năm 4 months
Hồng Phúc Dao
Hoàn (full) - Neleta
648 1 năm 4 months
Lâm Phong Và Lãnh Huyết
Hoàn (full) - Đê Điệu Chuyển Thân
620 1 năm 4 months
Mặc Văn Hải
Hoàn (full) - Bạch Huyên
446 1 năm 4 months
Câu Hồn Tình Nhân
Hoàn (full) - Thẩm Vũ
764 1 năm 4 months
[Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch
Hoàn (full) - Lâm Hàn Yên Khanh
574 1 năm 4 months
Yểm Nguyệt
Hoàn (full) - Hoa Dung Đạo
417 1 năm 4 months
Bội Đức Chi Kiếm
Hoàn (full) - Killer
348 1 năm 4 months
[Thử Miêu Đồng Nhân] Memento
Hoàn (full) - Cẩm Sắt Mỹ Mỹ
561 1 năm 4 months
Tương Kiến Hoan
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1482 1 năm 4 months
Vãn Thiên Hà
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
586 1 năm 4 months
Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm
Hoàn (full) - Hương Phẩm Tử Hồ
703 1 năm 4 months
Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt – Bộ 3: Niệm Nô Kiều
Hoàn (full) - Sắc Như Không
428 1 năm 4 months
[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
Hoàn (full) - Ôn Nhu Tiểu Sương
737 1 năm 4 months
Sa Trường Lỗ Ái
Hoàn (full) - Thiểm Ảnh Hồ
432 1 năm 4 months
Thịnh Thế Trường An Dạ
Hoàn (full) - Y Y Thủy Nguyệt
6420 1 năm 4 months
Thần Ma Hệ Liệt – Bộ 1: Trọng Quang
Hoàn (full) - Thập Thế
537 1 năm 4 months
Mại Thái Lang
Hoàn (full) - Băng Đế
642 1 năm 4 months
Thanh Mai Sự
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
542 1 năm 4 months
Bạch Vũ Một Thạch Lăng
Hoàn (full) - arams
658 1 năm 4 months
Như Lâm Đại Địch
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
618 1 năm 4 months
[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên
Hoàn (full) - Tự băng Tự Thủy
1030 1 năm 4 months
Quân Mạc Vũ
Hoàn (full) - Mỗ Tại Tư
700 1 năm 4 months
Tình Động
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
758 1 năm 4 months
Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Mê Âm
477 1 năm 4 months
Úc Nhiễm Trần
Hoàn (full) - Tần Tử Độc Sư
1200 1 năm 4 months
Thác Giá (Gả Nhầm)
Hoàn (full) - Tam Tam Đắc Cửu
2306 1 năm 4 months
Mại Nhục
Hoàn (full) - Nhậm Chi
652 1 năm 4 months
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
543 1 năm 4 months
Túy Tỉnh Mại Thân
Hoàn (full) - Nga Phi
495 1 năm 4 months
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
513 1 năm 4 months
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
529 1 năm 4 months
Bỉ Ngạn
Hoàn (full) - Huyết Nguyệt Ly Hồn
879 1 năm 4 months
Mua Nam Thê
Hoàn (full) - Lão Miêu
593 1 năm 4 months
Bá Tình Thủ Ái
Hoàn (full) - Nam Quân
666 1 năm 4 months
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
353 1 năm 4 months
Thị Tẩm Mỹ Lang
Hoàn (full) - Chuế Mộng
562 1 năm 4 months
Nhân Thú Loạn
Hoàn (full) - Mộc Hi
609 1 năm 4 months
Xà Yêu – Quân Phu Nhân
Hoàn (full) - Quân Phu Nhân
761 1 năm 4 months
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
491 1 năm 4 months

Các trang