Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Ký Hiệu
Hoàn (full) - Thiên Sứ J
493 1 năm 3 tuần
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
553 1 năm 3 tuần
Chiết Chi (Giai Hạ Tù)
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
528 1 năm 3 tuần
Thiếp Thân Tể Tướng
Hoàn (full) - Kinh Mộng
1037 1 năm 3 tuần
Hi Nháo Dị Vực 2: Hữu Cầm Hà Tu Kiếm
Hoàn (full) - Tô Du Bính
354 1 năm 3 tuần
Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự
Hoàn (full) - Lâm Ngôn
492 1 năm 3 tuần
Nương Tử Đừng Chạy
Hoàn (full) - Văn Phi Mộng
808 1 năm 3 tuần
Nam Phi Hoặc Chủ
Hoàn (full) - Lăng Thần Vị Hiểu
860 1 năm 3 tuần
Kiếm Ảnh Trọng Lâu
Hoàn (full) - Mẫn Chúng Sinh
516 1 năm 3 tuần
Hồng Phúc Dao
Hoàn (full) - Neleta
573 1 năm 3 tuần
[Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch
Hoàn (full) - Lâm Hàn Yên Khanh
512 1 năm 3 tuần
Yểm Nguyệt
Hoàn (full) - Hoa Dung Đạo
364 1 năm 3 tuần
Lâm Phong Và Lãnh Huyết
Hoàn (full) - Đê Điệu Chuyển Thân
533 1 năm 3 tuần
Mặc Văn Hải
Hoàn (full) - Bạch Huyên
377 1 năm 3 tuần
Câu Hồn Tình Nhân
Hoàn (full) - Thẩm Vũ
663 1 năm 3 tuần
Tương Kiến Hoan
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1382 1 năm 3 tuần
Bội Đức Chi Kiếm
Hoàn (full) - Killer
304 1 năm 3 tuần
[Thử Miêu Đồng Nhân] Memento
Hoàn (full) - Cẩm Sắt Mỹ Mỹ
462 1 năm 3 tuần
Sa Trường Lỗ Ái
Hoàn (full) - Thiểm Ảnh Hồ
388 1 năm 3 tuần
Thịnh Thế Trường An Dạ
Hoàn (full) - Y Y Thủy Nguyệt
4321 1 năm 3 tuần
Thần Ma Hệ Liệt – Bộ 1: Trọng Quang
Hoàn (full) - Thập Thế
468 1 năm 3 tuần
Mại Thái Lang
Hoàn (full) - Băng Đế
592 1 năm 3 tuần
Vãn Thiên Hà
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
525 1 năm 3 tuần
Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm
Hoàn (full) - Hương Phẩm Tử Hồ
623 1 năm 3 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt – Bộ 3: Niệm Nô Kiều
Hoàn (full) - Sắc Như Không
365 1 năm 3 tuần
[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
Hoàn (full) - Ôn Nhu Tiểu Sương
667 1 năm 3 tuần
[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên
Hoàn (full) - Tự băng Tự Thủy
942 1 năm 3 tuần
Quân Mạc Vũ
Hoàn (full) - Mỗ Tại Tư
634 1 năm 3 tuần
Tình Động
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
653 1 năm 3 tuần
Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Mê Âm
419 1 năm 3 tuần
Thanh Mai Sự
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
465 1 năm 3 tuần
Bạch Vũ Một Thạch Lăng
Hoàn (full) - arams
593 1 năm 3 tuần
Như Lâm Đại Địch
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
526 1 năm 3 tuần
Úc Nhiễm Trần
Hoàn (full) - Tần Tử Độc Sư
1129 1 năm 3 tuần
Thác Giá (Gả Nhầm)
Hoàn (full) - Tam Tam Đắc Cửu
2173 1 năm 3 tuần
Mại Nhục
Hoàn (full) - Nhậm Chi
614 1 năm 3 tuần
Bỉ Ngạn
Hoàn (full) - Huyết Nguyệt Ly Hồn
762 1 năm 3 tuần
Mua Nam Thê
Hoàn (full) - Lão Miêu
529 1 năm 3 tuần
Bá Tình Thủ Ái
Hoàn (full) - Nam Quân
590 1 năm 3 tuần
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
452 1 năm 3 tuần
Túy Tỉnh Mại Thân
Hoàn (full) - Nga Phi
419 1 năm 3 tuần
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
433 1 năm 3 tuần
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
448 1 năm 3 tuần
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
287 1 năm 3 tuần
Thị Tẩm Mỹ Lang
Hoàn (full) - Chuế Mộng
445 1 năm 3 tuần
Nhân Thú Loạn
Hoàn (full) - Mộc Hi
521 1 năm 3 tuần
Xà Yêu – Quân Phu Nhân
Hoàn (full) - Quân Phu Nhân
615 1 năm 3 tuần
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
419 1 năm 3 tuần
Tỏa Tình Khiên
Hoàn (full) - Thập Thế
491 1 năm 3 tuần
Tặc Nhân
Hoàn (full) - Phùng Quân (TQ)
344 1 năm 3 tuần

Các trang