Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1594 1 năm 2 tuần
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1620 1 năm 3 tuần
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
2537 1 năm 3 tuần
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
790 1 năm 3 tuần
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
758 1 năm 3 tuần
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
1561 1 năm 3 tuần
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
1886 1 năm 3 tuần
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
1001 1 năm 3 tuần
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
1026 1 năm 3 tuần
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
487 1 năm 3 tuần
Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Hoàn (full) - Sinh Thần
3329 1 năm 3 tuần
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
1464 1 năm 3 tuần
Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
3757 1 năm 3 tuần
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
774 1 năm 3 tuần
Lưu Manh Tiểu Tử
Hoàn (full) - Tiểu Linh Dương
639 1 năm 3 tuần
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1339 1 năm 3 tuần
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
1435 1 năm 3 tuần
Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Bảo Thạch
664 1 năm 3 tuần
Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Hoàn (full) - Diệp Ức Lạc
3410 1 năm 3 tuần
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
1139 1 năm 3 tuần
Tử Trì Liên Hoa
Hoàn (full) - Biên Tưởng
558 1 năm 3 tuần
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
988 1 năm 3 tuần
Ngươi Là Nương Tử Của Ta
Hoàn (full) - Như quả ngã thị mã vĩ thảo
1896 1 năm 3 tuần
Nhập Vọng
Hoàn (full) - Ô Kiểm Đại Tiếu
967 1 năm 3 tuần
Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy
Hoàn (full) - Khuyết Danh
802 1 năm 3 tuần
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
951 1 năm 3 tuần
Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Hoàn (full) - A Thất
726 1 năm 3 tuần
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
906 1 năm 3 tuần
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1397 1 năm 3 tuần
Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
2262 1 năm 3 tuần
Công Giá
Hoàn (full) - Lạc Băng Lăng
1240 1 năm 3 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
Hoàn (full) - Yên Ba Giang Nam
653 1 năm 3 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
806 1 năm 3 tuần
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
747 1 năm 3 tuần
Sát Tương Tư
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
1018 1 năm 3 tuần
Hoa Diễm Vô Song
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
458 1 năm 3 tuần
Trường Tương Tùy
Hoàn (full) - Trữ Gian
580 1 năm 3 tuần
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
624 1 năm 3 tuần
Tuyệt Sắc Tai Tinh
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
681 1 năm 3 tuần
Tướng Quân Sủng Phu
Hoàn (full) - Ti Trúc Vô Âm
560 1 năm 3 tuần
Cùng Quân Hoan Hảo
Hoàn (full) - Mặc Hắc Hoa
506 1 năm 3 tuần
Biên Bức
Hoàn (full) - Phong Lộng
634 1 năm 3 tuần
Ky Luyến Vân Tiêu
Hoàn (full) - Tiếu Quả Nhị Nhân Tổ
387 1 năm 3 tuần
Hẻm Ngô Đồng
Hoàn (full) - Thiên Hỉ
407 1 năm 3 tuần
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
619 1 năm 3 tuần
Mặc Sắc Liên Y
Hoàn (full) - Lâu Liên Thanh
1116 1 năm 3 tuần
Quỳnh Châu Toái Viên
Hoàn (full) - Thiên Phàm Vũ Điệu
381 1 năm 3 tuần
Quỳnh Thương
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
463 1 năm 3 tuần
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
2084 1 năm 3 tuần
Nhiên Tình
Hoàn (full) - Mmqewrt
437 1 năm 3 tuần

Các trang