Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
2515 1 năm 4 months
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
2679 1 năm 4 months
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1741 1 năm 4 months
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1843 1 năm 4 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
2811 1 năm 4 months
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
974 1 năm 4 months
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
1875 1 năm 4 months
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
1154 1 năm 4 months
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
1202 1 năm 4 months
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
919 1 năm 4 months
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
2053 1 năm 4 months
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
1651 1 năm 4 months
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
572 1 năm 4 months
Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Hoàn (full) - Sinh Thần
3626 1 năm 4 months
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
894 1 năm 4 months
Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
5210 1 năm 4 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1541 1 năm 4 months
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
1612 1 năm 4 months
Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Hoàn (full) - Diệp Ức Lạc
3664 1 năm 4 months
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
1270 1 năm 4 months
Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Bảo Thạch
837 1 năm 4 months
Lưu Manh Tiểu Tử
Hoàn (full) - Tiểu Linh Dương
762 1 năm 4 months
Ngươi Là Nương Tử Của Ta
Hoàn (full) - Như quả ngã thị mã vĩ thảo
2097 1 năm 4 months
Tử Trì Liên Hoa
Hoàn (full) - Biên Tưởng
659 1 năm 4 months
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
1170 1 năm 4 months
Nhập Vọng
Hoàn (full) - Ô Kiểm Đại Tiếu
1157 1 năm 4 months
Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy
Hoàn (full) - Khuyết Danh
972 1 năm 4 months
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
1017 1 năm 4 months
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1604 1 năm 4 months
Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
2653 1 năm 4 months
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
1140 1 năm 4 months
Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Hoàn (full) - A Thất
858 1 năm 4 months
Công Giá
Hoàn (full) - Lạc Băng Lăng
1443 1 năm 4 months
Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
Hoàn (full) - Yên Ba Giang Nam
746 1 năm 4 months
Trường Tương Tùy
Hoàn (full) - Trữ Gian
690 1 năm 4 months
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
730 1 năm 4 months
Tuyệt Sắc Tai Tinh
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
814 1 năm 4 months
Tướng Quân Sủng Phu
Hoàn (full) - Ti Trúc Vô Âm
680 1 năm 4 months
Cùng Quân Hoan Hảo
Hoàn (full) - Mặc Hắc Hoa
580 1 năm 4 months
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
935 1 năm 4 months
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
844 1 năm 4 months
Sát Tương Tư
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
1169 1 năm 4 months
Hoa Diễm Vô Song
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
540 1 năm 4 months
Ky Luyến Vân Tiêu
Hoàn (full) - Tiếu Quả Nhị Nhân Tổ
463 1 năm 4 months
Hẻm Ngô Đồng
Hoàn (full) - Thiên Hỉ
496 1 năm 4 months
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
723 1 năm 4 months
Mặc Sắc Liên Y
Hoàn (full) - Lâu Liên Thanh
1242 1 năm 4 months
Quỳnh Châu Toái Viên
Hoàn (full) - Thiên Phàm Vũ Điệu
459 1 năm 4 months
Quỳnh Thương
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
555 1 năm 4 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
2315 1 năm 4 months

Các trang