Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
2304 1 năm 4 months
Thỏa Chí Tiêu Dao
Hoàn (full) - Thiếu Tử
552 1 năm 4 months
Biên Bức
Hoàn (full) - Phong Lộng
742 1 năm 4 months
Đan Vu Thưởng Nhân
Hoàn (full) - Vạn Ngữ
642 1 năm 4 months
Hữu Châu Hà Tu Độc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
11013 1 năm 4 months
Chung Tình
Hoàn (full) - Tĩnh Thủy Biên
1274 1 năm 4 months
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
2809 1 năm 4 months
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
1088 1 năm 4 months
Yên Nguyệt Ca
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
777 1 năm 4 months
Phồn Hoa Ánh Tình Không
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1319 1 năm 4 months
Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
Hoàn (full) - Thập Thế
1379 1 năm 4 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
3665 1 năm 4 months
Phong Cuồng Đích Mộc Đầu
Hoàn (full) - Bảo Ngư
938 1 năm 4 months
Thị Vệ Sinh Bánh Bao
Hoàn (full) - Côi Tự
954 1 năm 4 months
Hồi Mộng Khuynh Tình
Hoàn (full) - Vô Lệ Công Tử
1468 1 năm 4 months
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
1693 1 năm 4 months
Sát Nhân Vô Xá
Hoàn (full) - Phàn Lạc
932 1 năm 4 months
Dương Thư Mị Ảnh
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
1617 1 năm 4 months
Lưu Thủy Kim Triêu
Hoàn (full) - Tinh Khiết
1821 1 năm 4 months
Âm Trần Tuyệt
Hoàn (full) - Thiên Na
1102 1 năm 4 months
Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
1454 1 năm 4 months
Kiếm Lãnh Tâm Hàn
Hoàn (full) - Lê Hoa
747 1 năm 4 months
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
3103 1 năm 4 months
Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
857 1 năm 4 months
Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ
Hoàn (full) - Đại Phúc Đoàn
736 1 năm 4 months
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
1039 1 năm 4 months
Ô Nha Chi Sâm Chi Vương Tử Đích Vũ Hội
Hoàn (full) - Kiều Kỳ
536 1 năm 4 months
Thiên Nhai Lộ Vi Ương
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
1110 1 năm 4 months
Phong Cốt
Hoàn (full) - Tiểu Tần Tử
539 1 năm 4 months
Thụy Khuyết Tình Sự
Hoàn (full) - ERUST
378 1 năm 4 months
Mộng Tiên Tại Hoài
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
496 1 năm 4 months
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
1451 1 năm 4 months
Phong Hành Vân Tri Đạo
Hoàn (full) - Mạt Hồi
522 1 năm 4 months
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
567 1 năm 4 months
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
775 1 năm 4 months
Thực Định Chung Thân
Hoàn (full) - Xuyên Bạch
403 1 năm 4 months
An Sinh
Hoàn (full) - Lục Lục Thuận
557 1 năm 4 months
Tiên Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - Du Du Tiên
507 1 năm 4 months
Lục Tử Hề
Hoàn (full) - Hoàng Ninh
535 1 năm 4 months
Xuân Đình Tử Mạn Sinh
Hoàn (full) - Linh Tư
479 1 năm 4 months
Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
638 1 năm 4 months
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
1609 1 năm 4 months
Thâm Tỉnh Băng
Hoàn (full) - Thương Bạch Bần Huyết
659 1 năm 4 months
Tầm Hung Sách
Hoàn (full) - Lương Thiền
451 1 năm 4 months
Yêu Thô Nhân
Hoàn (full) - Đông Trùng
483 1 năm 4 months
Gió Đông Tiều Tụy
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
619 1 năm 4 months
Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí
Hoàn (full) - Phong Chi Phi Nhi
524 1 năm 4 months
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
1002 1 năm 4 months
Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ
Hoàn (full) - Nhược Ương Quân
623 1 năm 4 months
Phược Long
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1931 1 năm 4 months

Các trang