Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Quỳnh Châu Toái Viên
Hoàn (full) - Thiên Phàm Vũ Điệu
380 1 năm 3 tuần
Quỳnh Thương
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
463 1 năm 3 tuần
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
2563 1 năm 3 tuần
Hữu Châu Hà Tu Độc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
7678 1 năm 3 tuần
Chung Tình
Hoàn (full) - Tĩnh Thủy Biên
1167 1 năm 3 tuần
Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
Hoàn (full) - Thập Thế
1278 1 năm 3 tuần
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
3437 1 năm 3 tuần
Phong Cuồng Đích Mộc Đầu
Hoàn (full) - Bảo Ngư
831 1 năm 3 tuần
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
965 1 năm 3 tuần
Yên Nguyệt Ca
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
700 1 năm 3 tuần
Phồn Hoa Ánh Tình Không
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1137 1 năm 3 tuần
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
1603 1 năm 3 tuần
Lưu Thủy Kim Triêu
Hoàn (full) - Tinh Khiết
1690 1 năm 3 tuần
Dương Thư Mị Ảnh
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
1473 1 năm 3 tuần
Âm Trần Tuyệt
Hoàn (full) - Thiên Na
1008 1 năm 3 tuần
Thị Vệ Sinh Bánh Bao
Hoàn (full) - Côi Tự
881 1 năm 3 tuần
Hồi Mộng Khuynh Tình
Hoàn (full) - Vô Lệ Công Tử
1248 1 năm 3 tuần
Sát Nhân Vô Xá
Hoàn (full) - Phàn Lạc
891 1 năm 3 tuần
Kiếm Lãnh Tâm Hàn
Hoàn (full) - Lê Hoa
581 1 năm 3 tuần
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
2928 1 năm 3 tuần
Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
1353 1 năm 3 tuần
Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ
Hoàn (full) - Đại Phúc Đoàn
588 1 năm 3 tuần
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
926 1 năm 3 tuần
Ô Nha Chi Sâm Chi Vương Tử Đích Vũ Hội
Hoàn (full) - Kiều Kỳ
437 1 năm 3 tuần
Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
765 1 năm 3 tuần
Thiên Nhai Lộ Vi Ương
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
922 1 năm 3 tuần
Phong Cốt
Hoàn (full) - Tiểu Tần Tử
431 1 năm 3 tuần
Thụy Khuyết Tình Sự
Hoàn (full) - ERUST
342 1 năm 3 tuần
Mộng Tiên Tại Hoài
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
428 1 năm 3 tuần
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
480 1 năm 3 tuần
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
1273 1 năm 3 tuần
Phong Hành Vân Tri Đạo
Hoàn (full) - Mạt Hồi
454 1 năm 3 tuần
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
675 1 năm 3 tuần
Lục Tử Hề
Hoàn (full) - Hoàng Ninh
496 1 năm 3 tuần
Xuân Đình Tử Mạn Sinh
Hoàn (full) - Linh Tư
407 1 năm 3 tuần
Thực Định Chung Thân
Hoàn (full) - Xuyên Bạch
337 1 năm 3 tuần
An Sinh
Hoàn (full) - Lục Lục Thuận
518 1 năm 3 tuần
Tiên Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - Du Du Tiên
423 1 năm 3 tuần
Thâm Tỉnh Băng
Hoàn (full) - Thương Bạch Bần Huyết
592 1 năm 3 tuần
Tầm Hung Sách
Hoàn (full) - Lương Thiền
390 1 năm 3 tuần
Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
570 1 năm 3 tuần
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
1390 1 năm 3 tuần
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
547 1 năm 3 tuần
Sắc Mê Tâm Khiếu
Hoàn (full) - Hoan Hỉ Thành Phật
480 1 năm 3 tuần
Yêu Ma Đạo
Hoàn (full) - Mặc Kỳ Lân
1266 1 năm 3 tuần
Yêu Thô Nhân
Hoàn (full) - Đông Trùng
411 1 năm 3 tuần
Phược Long
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1731 1 năm 3 tuần
Gió Đông Tiều Tụy
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
544 1 năm 3 tuần
Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí
Hoàn (full) - Phong Chi Phi Nhi
432 1 năm 3 tuần
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
865 1 năm 3 tuần

Các trang