Imagine (Tưởng tượng)


Trung bình: 9.3 (3 votes)
Mục sách : 
Tình trạng: 
Hoàn (full)

Truyện ngắn viết về nghề tòa án và những trăn trở của nghề tòa án. Tiêu đề truyện được lấy cảm hứng từ bài hát nổi tiếng "Imagine" của huyền thoại John Lennnon.

(Câu chuyện được lấy cảm hứng từ một câu hát trong bài như sau: You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one - Bạn có thể nói tôi là một kẻ mộng mơ, nhưng tôi không phải là người duy nhất).