Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
3810648 11 months 1 tuần
92659 11 months 3 tuần
578356 11 months 3 tuần
92629 11 months 3 tuần
120830 11 months 3 tuần
170039 1 năm 5 ngày
708147 1 năm 6 ngày
106722 1 năm 1 tuần
3533254 1 năm 3 tuần
12227 1 năm 1 tháng 1 tháng
63734 1 năm 1 tháng 1 tháng
33450 1 năm 1 tháng 1 tháng
28541 1 năm 1 tháng 1 tháng
80907 1 năm 1 tháng 1 tháng
7199 1 năm 1 tháng 1 tháng
3379 1 năm 1 tháng 1 tháng
5181 1 năm 1 tháng 1 tháng
102500 1 năm 1 tháng 1 tháng
5536 1 năm 1 tháng 1 tháng
153689 1 năm 1 tháng 1 tháng
285296 1 năm 2 months
2749516 1 năm 2 months
33638 1 năm 2 months
73614 1 năm 2 months
1717858 1 năm 2 months
34676 1 năm 3 months
199620 1 năm 3 months
77134 1 năm 3 months
432512 1 năm 3 months
100508 1 năm 3 months
3052536 1 năm 3 months
152655 1 năm 3 months
754157 1 năm 3 months
33185 1 năm 3 months
23113 1 năm 3 months
30837 1 năm 3 months
7545 1 năm 3 months
21345 1 năm 3 months
38556 1 năm 3 months
21666 1 năm 3 months
5953 1 năm 3 months
26346 1 năm 3 months
188912 1 năm 3 months
8842 1 năm 3 months
4555 1 năm 3 months
5052 1 năm 3 months
7810 1 năm 3 months
19995 1 năm 3 months
35961 1 năm 3 months
27987 1 năm 3 months

Các trang