Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu
Hoàn (full) - Thảo Tử Tín
612 1 năm 2 tuần
[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
928 1 năm 2 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
580 1 năm 2 tuần
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
706 1 năm 2 tuần
Vong Ưu
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
455 1 năm 2 tuần
Vô Thu Lãnh Nguyệt
Hoàn (full) - Dạ Ngâm
394 1 năm 2 tuần
Vô Hoa Quả
Hoàn (full) - Jumpvoice
664 1 năm 2 tuần
Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ
Hoàn (full) - Trong Hồ Lô Có Anh Hoa
355 1 năm 2 tuần
Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
387 1 năm 2 tuần
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
1815 1 năm 2 tuần
Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
760 1 năm 2 tuần
Tư Quân Nhập Mộng
Hoàn (full) - Thất Lý Hồng Trang
496 1 năm 2 tuần
Phì Thê Phi Thất
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
485 1 năm 2 tuần
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
851 1 năm 2 tuần
Hắc Bì Bút Kí Bản
Hoàn (full) - A Đậu
567 1 năm 2 tuần
Dẫn Ly Tôn
Hoàn (full) - Tùy Phong Phi
520 1 năm 2 tuần
Phượng Vu Cửu Thiên
Hoàn (full) - Phong Lộng
4969 1 năm 2 tuần
Long Đồ Án toàn tập
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
10771 1 năm 2 tuần
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
939 1 năm 2 tuần
Xuất Sao
Hoàn (full) - Tô Du Bính
823 1 năm 2 tuần
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
933 1 năm 2 tuần
Kim Tiền Bang
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
777 1 năm 2 tuần
Nịnh Thần
Hoàn (full) - Địch Khôi
1164 1 năm 2 tuần
Thiên Thu
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
1592 1 năm 2 tuần
Hoàng Đế Của Hoàng Đế
Hoàn (full) - IK Lương
822 1 năm 2 tuần
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
838 1 năm 2 tuần
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
548 1 năm 2 tuần
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
2875 1 năm 2 tuần
Cận Chiến Bảo Tiêu
Hoàn (full) - Phù Sinh Mộng Đoạn
1786 1 năm 2 tuần
Đặc Thù Không Gian
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1766 1 năm 2 tuần
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
5029 1 năm 2 tuần
Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
Hoàn (full) - Hằng Tâm
1233 1 năm 2 tuần
Bất Diệt Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Hắc Vũ Tán
2752 1 năm 2 tuần
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn (full) - Yên Lộ Thương Mang
2547 1 năm 2 tuần
Ẩn Sát
Hoàn (full) - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
6043 1 năm 2 tuần
Thiếp Thân Đặc Công
Hoàn (full) - Lương Thất Thiểu
7032 1 năm 2 tuần
Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Dương Quang
2823 1 năm 2 tuần
Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Hoàn (full) - Ngư Nhân Nhị Đại
3028 1 năm 2 tuần
Cực Phẩm Tà Thiếu
Đang ra - Diện Hồng Nhĩ Xích
3380 1 năm 2 tuần
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Hoàn (full) - Ngư Nhân Nhị Đại
8683 1 năm 2 tuần
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1689 1 năm 2 tuần
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7750 1 năm 2 tuần
Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi
Hoàn (full) - Thạch Chương Ngư
2970 1 năm 2 tuần
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6352 1 năm 2 tuần
Tu Tiên Chi Ma Thể
Hoàn (full) - Nam Chi
1041 1 năm 2 tuần
Tiểu Thư Cưới Vợ
Hoàn (full) - Cửu Viên
948 1 năm 2 tuần
Vụ Cốc
Hoàn (full) - Hoàng Hoa
819 1 năm 2 tuần
Ngự Nữ Tâm Kinh
Hoàn (full) - Vương Thiểu Thiểu
839 1 năm 2 tuần
Siêu Cấp YY Hệ Thống
Hoàn (full) - Time
1373 1 năm 2 tuần
Dương Thư Mị Ảnh - Quyển 3: Phong Vũ Vô Cực
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
672 1 năm 2 tuần

Các trang