Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1329 1 năm 4 months
[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu
Hoàn (full) - Thảo Tử Tín
682 1 năm 4 months
[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
1050 1 năm 4 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
674 1 năm 4 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
806 1 năm 4 months
Vong Ưu
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
561 1 năm 4 months
Vô Thu Lãnh Nguyệt
Hoàn (full) - Dạ Ngâm
479 1 năm 4 months
Vô Hoa Quả
Hoàn (full) - Jumpvoice
734 1 năm 4 months
Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ
Hoàn (full) - Trong Hồ Lô Có Anh Hoa
430 1 năm 4 months
Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
456 1 năm 4 months
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
2000 1 năm 4 months
Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
860 1 năm 4 months
Tư Quân Nhập Mộng
Hoàn (full) - Thất Lý Hồng Trang
570 1 năm 4 months
Phì Thê Phi Thất
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
572 1 năm 4 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
958 1 năm 4 months
Hắc Bì Bút Kí Bản
Hoàn (full) - A Đậu
673 1 năm 4 months
Dẫn Ly Tôn
Hoàn (full) - Tùy Phong Phi
588 1 năm 4 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
1088 1 năm 4 months
Xuất Sao
Hoàn (full) - Tô Du Bính
916 1 năm 4 months
Phượng Vu Cửu Thiên
Hoàn (full) - Phong Lộng
5258 1 năm 4 months
Long Đồ Án toàn tập
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
13927 1 năm 4 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1052 1 năm 4 months
Kim Tiền Bang
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
864 1 năm 4 months
Nịnh Thần
Hoàn (full) - Địch Khôi
1246 1 năm 4 months
Thiên Thu
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
1689 1 năm 4 months
Hoàng Đế Của Hoàng Đế
Hoàn (full) - IK Lương
886 1 năm 4 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
954 1 năm 4 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
646 1 năm 4 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
2993 1 năm 4 months
Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
Hoàn (full) - Hằng Tâm
1346 1 năm 4 months
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
5140 1 năm 4 months
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn (full) - Yên Lộ Thương Mang
2658 1 năm 4 months
Bất Diệt Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Hắc Vũ Tán
2871 1 năm 4 months
Thiếp Thân Đặc Công
Hoàn (full) - Lương Thất Thiểu
7192 1 năm 4 months
Ẩn Sát
Hoàn (full) - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
6237 1 năm 4 months
Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Dương Quang
2898 1 năm 4 months
Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Hoàn (full) - Ngư Nhân Nhị Đại
3163 1 năm 4 months
Cận Chiến Bảo Tiêu
Hoàn (full) - Phù Sinh Mộng Đoạn
1855 1 năm 4 months
Đặc Thù Không Gian
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1884 1 năm 4 months
Cực Phẩm Tà Thiếu
Đang ra - Diện Hồng Nhĩ Xích
3492 1 năm 4 months
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Hoàn (full) - Ngư Nhân Nhị Đại
8856 1 năm 4 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6512 1 năm 4 months
Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi
Hoàn (full) - Thạch Chương Ngư
3087 1 năm 4 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1838 1 năm 4 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7932 1 năm 4 months
Tu Tiên Chi Ma Thể
Hoàn (full) - Nam Chi
1182 1 năm 4 months
Vụ Cốc
Hoàn (full) - Hoàng Hoa
903 1 năm 4 months
Tiểu Thư Cưới Vợ
Hoàn (full) - Cửu Viên
1045 1 năm 4 months
Ngự Nữ Tâm Kinh
Hoàn (full) - Vương Thiểu Thiểu
945 1 năm 4 months
Siêu Cấp YY Hệ Thống
Hoàn (full) - Time
1486 1 năm 4 months

Các trang