Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Đế Nghiệp Vô Thường
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1496 3 năm 3 months
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
2153 3 năm 3 months
[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu
Hoàn (full) - Thảo Tử Tín
1363 3 năm 3 months
[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
1892 3 năm 3 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1490 3 năm 3 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
1706 3 năm 3 months
Vong Ưu
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
1301 3 năm 3 months
Vô Thu Lãnh Nguyệt
Hoàn (full) - Dạ Ngâm
1163 3 năm 3 months
Vô Hoa Quả
Hoàn (full) - Jumpvoice
1382 3 năm 3 months
Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ
Hoàn (full) - Trong Hồ Lô Có Anh Hoa
1141 3 năm 3 months
Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1080 3 năm 3 months
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
3228 3 năm 3 months
Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1751 3 năm 3 months
Tư Quân Nhập Mộng
Hoàn (full) - Thất Lý Hồng Trang
1228 3 năm 3 months
Phì Thê Phi Thất
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
1338 3 năm 3 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
1782 3 năm 3 months
Hắc Bì Bút Kí Bản
Hoàn (full) - A Đậu
1457 3 năm 3 months
Dẫn Ly Tôn
Hoàn (full) - Tùy Phong Phi
1204 3 năm 3 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
2000 3 năm 3 months
Xuất Sao
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1631 3 năm 3 months
Phượng Vu Cửu Thiên
Hoàn (full) - Phong Lộng
6578 3 năm 3 months
Long Đồ Án toàn tập
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
40260 3 năm 3 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1877 3 năm 3 months
Kim Tiền Bang
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
1679 3 năm 3 months
Nịnh Thần
Hoàn (full) - Địch Khôi
2049 3 năm 3 months
Thiên Thu
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
2661 3 năm 3 months
Hoàng Đế Của Hoàng Đế
Hoàn (full) - IK Lương
1644 3 năm 3 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
1994 3 năm 3 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
1531 3 năm 3 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3784 3 năm 3 months
Bất Diệt Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Hắc Vũ Tán
3707 3 năm 3 months
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn (full) - Yên Lộ Thương Mang
3502 3 năm 3 months
Ẩn Sát
Hoàn (full) - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
7455 3 năm 3 months
Thiếp Thân Đặc Công
Hoàn (full) - Lương Thất Thiểu
8030 3 năm 3 months
Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Dương Quang
3547 3 năm 3 months
Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Hoàn (full) - Ngư Nhân Nhị Đại
4016 3 năm 3 months
Cận Chiến Bảo Tiêu
Hoàn (full) - Phù Sinh Mộng Đoạn
2499 3 năm 3 months
Đặc Thù Không Gian
Hoàn (full) - Xích Tuyết
2733 3 năm 3 months
Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
Hoàn (full) - Hằng Tâm
2050 3 năm 3 months
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
6061 3 năm 3 months
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Hoàn (full) - Ngư Nhân Nhị Đại
9919 3 năm 3 months
Cực Phẩm Tà Thiếu
Đang ra - Diện Hồng Nhĩ Xích
4170 3 năm 3 months
Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi
Hoàn (full) - Thạch Chương Ngư
3822 3 năm 3 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7479 3 năm 3 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
2618 3 năm 3 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
8874 3 năm 3 months
Tu Tiên Chi Ma Thể
Hoàn (full) - Nam Chi
2012 3 năm 3 months
Vụ Cốc
Hoàn (full) - Hoàng Hoa
1797 3 năm 3 months
Tiểu Thư Cưới Vợ
Hoàn (full) - Cửu Viên
1889 3 năm 3 months
Ngự Nữ Tâm Kinh
Hoàn (full) - Vương Thiểu Thiểu
1746 3 năm 3 months

Các trang