Luyện Hồn


7
Trung bình: 7 (2 votes)
Tác giả: 
Mục sách : 
Tình trạng: 
Đang ra
Nguồn: 
https://www.wattpad.com/story/201879345-luy%E1%BB%87n-h%E1%BB%93n

   "Ngươi có tin không? Rằng con người có thể sống lại? Rằng linh hồn có thể nhập xác? Tất nhiên là không rồi, bởi vì ngươi thậm chí còn chưa từng trải qua cái chết. Nhưng ta đã từng. Vì vậy ta mới biết cách sử dụng thứ sức mạnh mà chỉ những kẻ đã chết mới biết đến. Nhắm mắt lại đi. Nó sẽ không đau nữa đâu. Chuyển lời tới Diêm Vương giùm ta, Luyện Hồn Sư xin gửi lời cảm ơn."

   Bản gốc đăng tại:https://www.wattpad.com/story/201879345-luy%E1%BB%87n-h%E1%BB%93n