Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
665 1 năm 2 tuần
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1828 1 năm 2 tuần
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
851 1 năm 2 tuần
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
973 1 năm 2 tuần
Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
662 1 năm 2 tuần
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
857 1 năm 2 tuần
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
773 1 năm 2 tuần
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1094 1 năm 2 tuần
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
543 1 năm 2 tuần
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
567 1 năm 2 tuần
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
536 1 năm 2 tuần
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
567 1 năm 2 tuần
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
696 1 năm 2 tuần
Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Hoàn (full) - Trường Sinh Thiên Diệp
767 1 năm 2 tuần
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
403 1 năm 2 tuần
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
1161 1 năm 2 tuần
Đại Hiệp Dữ Thần Y Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể
Hoàn (full) - Bích Dao
345 1 năm 2 tuần
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Hoàn (full) - Tam Tam Tổng Công
729 1 năm 2 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Hoàn (full) - Ám Dạ Tranh Nanh
614 1 năm 2 tuần
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1395 1 năm 2 tuần
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
444 1 năm 2 tuần
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
427 1 năm 2 tuần
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
446 1 năm 2 tuần
Thị Tẩm Mỹ Lang
Hoàn (full) - Chuế Mộng
440 1 năm 2 tuần
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
286 1 năm 2 tuần
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
417 1 năm 2 tuần
Tỏa Tình Khiên
Hoàn (full) - Thập Thế
485 1 năm 2 tuần
Kiếm Tại Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bạch Huyên
430 1 năm 2 tuần
Đào Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - M và Nguyệt
418 1 năm 2 tuần
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
339 1 năm 2 tuần
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
456 1 năm 2 tuần
Liêu Nhiễu Kình Thương
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
554 1 năm 2 tuần
Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Hoàn (full) - Ma Yên
560 1 năm 2 tuần
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Hoàn (full) - Nhất Thế Hoa Thường
664 1 năm 2 tuần
Phượng Huyền Cung Thương
Hoàn (full) - Vân Bổn Vô Tâm
592 1 năm 2 tuần
Phúc Khí Thần Bộ
Hoàn (full) - Đọa Thiên
356 1 năm 2 tuần
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2249 1 năm 2 tuần
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Hoàn (full) - Lại Tự Viễn Phương
999 1 năm 2 tuần
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
1200 1 năm 2 tuần
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư
Hoàn (full) - Tự Từ
635 1 năm 2 tuần
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
952 1 năm 2 tuần
Ác Long Cùng Công Chúa
Hoàn (full) - Homi
546 1 năm 2 tuần
Văn Tuyết Vô Song
Hoàn (full) - Thập Thế
504 1 năm 2 tuần
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1051 1 năm 2 tuần
[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Giới
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1074 1 năm 2 tuần
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
1167 1 năm 2 tuần
Nguyệt Loan Loan
Hoàn (full) - Lộng Hà
417 1 năm 2 tuần
Hoàng Thúc Tân Khổ
Hoàn (full) - Sinh Sinh Tử Tử
491 1 năm 2 tuần
Đế Nghiệp Vô Thường
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
711 1 năm 2 tuần
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1190 1 năm 2 tuần

Các trang