Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
3798 3 năm 3 months
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
1911 3 năm 3 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
1796 3 năm 3 months
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
1570 3 năm 3 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
3685 3 năm 3 months
Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
1741 3 năm 3 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
1939 3 năm 3 months
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
1952 3 năm 3 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
1955 3 năm 3 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
2356 3 năm 3 months
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
1257 3 năm 3 months
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
1382 3 năm 3 months
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
1589 3 năm 3 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
1414 3 năm 3 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
1428 3 năm 3 months
Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Hoàn (full) - Trường Sinh Thiên Diệp
1680 3 năm 3 months
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
1196 3 năm 3 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
2844 3 năm 3 months
Đại Hiệp Dữ Thần Y Chi Nhất: Luận Võ Kén Rể
Hoàn (full) - Bích Dao
1008 3 năm 3 months
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Hoàn (full) - Tam Tam Tổng Công
1565 3 năm 3 months
Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Hoàn (full) - Ám Dạ Tranh Nanh
1433 3 năm 3 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
2257 3 năm 3 months
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
1328 3 năm 3 months
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
1338 3 năm 3 months
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
Hoàn (full) - Thủy Hạng
1246 3 năm 3 months
Mi Đại Như Viễn Sơn
Hoàn (full) - Maki Akino
1017 3 năm 3 months
Thị Tẩm Mỹ Lang
Hoàn (full) - Chuế Mộng
1361 3 năm 3 months
Cửu Ái Phong Vân
Hoàn (full) - Hữu Hữu Đại
1191 3 năm 3 months
Tỏa Tình Khiên
Hoàn (full) - Thập Thế
1358 3 năm 3 months
Kiếm Tại Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bạch Huyên
1270 3 năm 3 months
Đào Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - M và Nguyệt
1227 3 năm 3 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1387 3 năm 3 months
Liêu Nhiễu Kình Thương
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
1468 3 năm 3 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
1183 3 năm 3 months
Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Hoàn (full) - Ma Yên
1294 3 năm 3 months
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Hoàn (full) - Nhất Thế Hoa Thường
1530 3 năm 3 months
Phượng Huyền Cung Thương
Hoàn (full) - Vân Bổn Vô Tâm
1363 3 năm 3 months
Phúc Khí Thần Bộ
Hoàn (full) - Đọa Thiên
1080 3 năm 3 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
3309 3 năm 3 months
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Hoàn (full) - Lại Tự Viễn Phương
2126 3 năm 3 months
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
2114 3 năm 3 months
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư
Hoàn (full) - Tự Từ
1602 3 năm 3 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
2297 3 năm 3 months
Ác Long Cùng Công Chúa
Hoàn (full) - Homi
1548 3 năm 3 months
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
2062 3 năm 3 months
Văn Tuyết Vô Song
Hoàn (full) - Thập Thế
1335 3 năm 3 months
[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Giới
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1918 3 năm 3 months
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
2053 3 năm 3 months
Nguyệt Loan Loan
Hoàn (full) - Lộng Hà
1158 3 năm 3 months
Hoàng Thúc Tân Khổ
Hoàn (full) - Sinh Sinh Tử Tử
1150 3 năm 3 months

Các trang