Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hắc Bì Bút Kí Bản
Hoàn (full) - A Đậu
668 1 năm 4 months
Gặp Quỷ
Hoàn (full) - Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử
578 1 năm 4 months
Duy Quân
Hoàn (full) - Hoa Yên Vũ
711 1 năm 4 months
Đặc Biệt Đích Ngươi
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
517 1 năm 4 months
Cửu Thiên Liên Sinh
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
2317 1 năm 4 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
1085 1 năm 4 months
A Nhiên
Hoàn (full) - Bình Quả Thụ Thụ Thụ
675 1 năm 4 months
Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Hoàn (full) - Đả Cương Thi
875 1 năm 4 months
Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly
Hoàn (full) - Vưu Lỵ Công Chúa
436 1 năm 4 months
Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo Lục
Hoàn (full) - Phù Phong Lưu Ly
720 1 năm 4 months
Phượng Hoàng, Gà Tây
Hoàn (full) - Cô Độc Đích Phong
566 1 năm 4 months
Dưỡng Long
Hoàn (full) - Tô Đặc
1089 1 năm 4 months
Thiên Thu
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
1687 1 năm 4 months
Tây Lam Yêu Ca
Hoàn (full) - Du Mộng Y Nhiên
4669 1 năm 4 months
Tái Thế Vi Hồ
Hoàn (full) - Phi Ngữ
934 1 năm 4 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
951 1 năm 4 months
Khúc Kỳ Ốc
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
449 1 năm 4 months
Con Thỏ Nhỏ, Hôm Nay Ngươi Còn Chưa Bị Ăn Sao?
Hoàn (full) - Khúc A Di A
612 1 năm 4 months
Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
Hoàn (full) - Bắc Dã
2222 1 năm 4 months
Phế Thê Trùng Sinh
Đang ra - Kim Nguyên Bảo
1827 1 năm 4 months
Long Vũ Phi Thiên
Hoàn (full) - Kì Thỉ Nhân
1180 1 năm 4 months
Đồng Tiền Kham Thế
Hoàn (full) - Mộc Tô Lý
3068 1 năm 4 months
Dã Phượng
Hoàn (full) - Bồng Vũ
2366 1 năm 4 months
Đặc Thù Không Gian
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1881 1 năm 4 months
Tài Năng Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Vô Tình Bảo Bảo
4050 1 năm 4 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1833 1 năm 4 months
Nô Thê Muốn Xoay Người
Đang ra - Miêu Nhãn Hoàng Đậu
2332 1 năm 4 months
Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!
Hoàn (full) - Thiên Lạc Hoạ Tâm
2434 1 năm 4 months
Tu Tiên Chi Ma Thể
Hoàn (full) - Nam Chi
1177 1 năm 4 months
Hầm Táo Ký
Hoàn (full) - Mạt Trà Khúc Kỳ
1544 1 năm 4 months
Tình Yêu Không Có Ánh Sáng
Hoàn (full) - Ô Mông Tiểu Yến
588 1 năm 4 months
Nương Tử Của Hoàng Tuyền
Hoàn (full) - Chích Thì Giới 99
2323 1 năm 4 months
Công Lược Tính Phúc
Đang ra - Cố Thần Hề
2010 1 năm 4 months
Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Hoàn (full) - Doãn Gia
4114 1 năm 4 months
Nhặt Được Cúc Thái Lang
Hoàn (full) - Mê Dương
615 1 năm 4 months
Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi
Đang ra - Vinh Tiểu Hiên
1205 1 năm 4 months
Cùng Miêu Mễ H Ba!
Hoàn (full) - Thiên Nhất
810 1 năm 4 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
2363 1 năm 4 months
Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Đang ra - Đỗ Cầm
3245 1 năm 4 months
Linh Xâm
Hoàn (full) - Mặc Vũ Yên Dạ
586 1 năm 4 months
Thiến Nam U Hồn
Hoàn (full) - Lưu Vân
1341 1 năm 4 months
Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
Đang ra - Túy Miêu
1665 1 năm 4 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
1834 1 năm 4 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1380 1 năm 4 months
Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Đang ra - Toàn Khống
925 1 năm 4 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
1208 1 năm 4 months
Bạo Chúa
Đang ra - abcxyz
1783 1 năm 4 months
Mệnh Kỵ Sĩ
Hoàn (full) - Ngự Ngã
19180 1 năm 5 months
Liêu Thần
Đang ra - Vụ Thỉ Dực
15279 1 năm 5 months
Vạn Kiếp Yêu
Hoàn (full) - Ôn Sưởng
4177 1 năm 5 months

Các trang