Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Duy Quân
Hoàn (full) - Hoa Yên Vũ
652 1 năm 3 tuần
Đặc Biệt Đích Ngươi
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
444 1 năm 3 tuần
Cửu Thiên Liên Sinh
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
2205 1 năm 3 tuần
A Nhiên
Hoàn (full) - Bình Quả Thụ Thụ Thụ
558 1 năm 3 tuần
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
944 1 năm 3 tuần
Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Hoàn (full) - Đả Cương Thi
809 1 năm 3 tuần
Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly
Hoàn (full) - Vưu Lỵ Công Chúa
357 1 năm 3 tuần
Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo Lục
Hoàn (full) - Phù Phong Lưu Ly
551 1 năm 3 tuần
Phượng Hoàng, Gà Tây
Hoàn (full) - Cô Độc Đích Phong
502 1 năm 3 tuần
Thiên Thu
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
1601 1 năm 3 tuần
Tây Lam Yêu Ca
Hoàn (full) - Du Mộng Y Nhiên
4311 1 năm 3 tuần
Tái Thế Vi Hồ
Hoàn (full) - Phi Ngữ
848 1 năm 3 tuần
Dưỡng Long
Hoàn (full) - Tô Đặc
999 1 năm 3 tuần
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
841 1 năm 3 tuần
Khúc Kỳ Ốc
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
387 1 năm 3 tuần
Con Thỏ Nhỏ, Hôm Nay Ngươi Còn Chưa Bị Ăn Sao?
Hoàn (full) - Khúc A Di A
550 1 năm 3 tuần
Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
Hoàn (full) - Bắc Dã
1830 1 năm 3 tuần
Phế Thê Trùng Sinh
Đang ra - Kim Nguyên Bảo
1638 1 năm 3 tuần
Long Vũ Phi Thiên
Hoàn (full) - Kì Thỉ Nhân
1100 1 năm 3 tuần
Đồng Tiền Kham Thế
Hoàn (full) - Mộc Tô Lý
2937 1 năm 3 tuần
Dã Phượng
Hoàn (full) - Bồng Vũ
2108 1 năm 3 tuần
Đặc Thù Không Gian
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1771 1 năm 3 tuần
Tài Năng Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Vô Tình Bảo Bảo
3725 1 năm 3 tuần
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1691 1 năm 3 tuần
Nô Thê Muốn Xoay Người
Đang ra - Miêu Nhãn Hoàng Đậu
2098 1 năm 3 tuần
Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!
Hoàn (full) - Thiên Lạc Hoạ Tâm
2262 1 năm 3 tuần
Hầm Táo Ký
Hoàn (full) - Mạt Trà Khúc Kỳ
1404 1 năm 3 tuần
Tu Tiên Chi Ma Thể
Hoàn (full) - Nam Chi
1048 1 năm 3 tuần
Tình Yêu Không Có Ánh Sáng
Hoàn (full) - Ô Mông Tiểu Yến
508 1 năm 3 tuần
Công Lược Tính Phúc
Đang ra - Cố Thần Hề
1851 1 năm 3 tuần
Nương Tử Của Hoàng Tuyền
Hoàn (full) - Chích Thì Giới 99
2199 1 năm 3 tuần
Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Hoàn (full) - Doãn Gia
3989 1 năm 3 tuần
Nhặt Được Cúc Thái Lang
Hoàn (full) - Mê Dương
552 1 năm 3 tuần
Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi
Đang ra - Vinh Tiểu Hiên
1050 1 năm 3 tuần
Cùng Miêu Mễ H Ba!
Hoàn (full) - Thiên Nhất
731 1 năm 3 tuần
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
2202 1 năm 3 tuần
Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Đang ra - Đỗ Cầm
3128 1 năm 3 tuần
Linh Xâm
Hoàn (full) - Mặc Vũ Yên Dạ
510 1 năm 3 tuần
Thiến Nam U Hồn
Hoàn (full) - Lưu Vân
1228 1 năm 3 tuần
Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
Đang ra - Túy Miêu
1568 1 năm 3 tuần
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
1645 1 năm 3 tuần
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1249 1 năm 3 tuần
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
1057 1 năm 3 tuần
Bạo Chúa
Đang ra - abcxyz
1668 1 năm 3 tuần
Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Đang ra - Toàn Khống
792 1 năm 3 tuần
Mệnh Kỵ Sĩ
Hoàn (full) - Ngự Ngã
14089 1 năm 4 tuần
Liêu Thần
Đang ra - Vụ Thỉ Dực
11959 1 năm 4 tuần
Vạn Kiếp Yêu
Hoàn (full) - Ôn Sưởng
3512 1 năm 1 tháng 1 tháng
Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác)
Đang ra - Phượng Kim
15551 1 năm 1 tháng 1 tháng
Ma Thổi Đèn Toàn Tập
Hoàn (full) - Thiên Hạ Bá Xướng
163276 1 năm 1 tháng 1 tháng

Các trang