Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Xà Quân
Hoàn (full) - Youko
894 1 năm 4 months
Bí Mật Của Đông Chí
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
769 1 năm 4 months
Bách Biến Tiểu Hồ Tiên
Hoàn (full) - Tử Mạch Tuyết Ngưng Sương hay Tiểu Mạch
775 1 năm 4 months
Liệt Tâm
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1173 1 năm 4 months
Yêu Ma Đạo
Hoàn (full) - Mặc Kỳ Lân
1348 1 năm 4 months
Phược Long
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1938 1 năm 4 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
990 1 năm 4 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1277 1 năm 4 months
Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt
Hoàn (full) - Mộ Văn Ca
581 1 năm 4 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
640 1 năm 4 months
Bảo Bối Nhanh Yêu Anh Đi
Hoàn (full) - Mạch Tử Nhiên
535 1 năm 4 months
Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
1120 1 năm 4 months
Quỷ Đoạn Tình Thương
Hoàn (full) - Hồng Hà
395 1 năm 4 months
Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ
Hoàn (full) - Phong Tự Nguyệt
512 1 năm 4 months
Thất Lạc Thần Miếu
Hoàn (full) - Nguyệt Diệu
811 1 năm 4 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
1436 1 năm 4 months
Thoại Hồ
Hoàn (full) - Phù Phong Lưu Ly
661 1 năm 4 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
476 1 năm 4 months
Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
706 1 năm 4 months
Tỉnh Vị Trì
Hoàn (full) - Diệp Phi Bạch
954 1 năm 4 months
Thử Sinh Vi Quân Lưu
Hoàn (full) - Tuyết Huyễn Hồ
526 1 năm 4 months
Kiếm Ảnh Trọng Lâu
Hoàn (full) - Mẫn Chúng Sinh
597 1 năm 4 months
Câu Hồn Tình Nhân
Hoàn (full) - Thẩm Vũ
772 1 năm 4 months
Dữ Quỷ Vi Thê
Hoàn (full) - Quỷ Sách
1171 1 năm 4 months
Thổ Long Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Úc Tạp Đức
565 1 năm 4 months
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Thu Thủy Mặc Liên
676 1 năm 4 months
Sửu Tiểu Xà
Hoàn (full) - Lililicat
703 1 năm 4 months
Thiên Triều Quỷ Sư
Hoàn (full) - Mạc Thanh Vũ
18857 1 năm 4 months
Bỉ Ngạn
Hoàn (full) - Huyết Nguyệt Ly Hồn
881 1 năm 4 months
Mạch – Thanh
Hoàn (full) - Huyễn Ái Vô Ái
958 1 năm 4 months
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Hoàn (full) - Live
547 1 năm 4 months
Quyền Thiên Dị
Hoàn (full) - Live
515 1 năm 4 months
Xà Yêu – Quân Phu Nhân
Hoàn (full) - Quân Phu Nhân
767 1 năm 4 months
Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần - Bộ 1
Hoàn (full) - Miêu Oa
1530 1 năm 4 months
Nhân Thú Loạn
Hoàn (full) - Mộc Hi
609 1 năm 4 months
Lưu Kim Tuế Nguyệt
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
396 1 năm 4 months
Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!
Hoàn (full) - Thâm Hải Thủ Thuật Đao
3097 1 năm 4 months
Tú Sắc
Hoàn (full) - Sisimo
649 1 năm 4 months
Thiên Tứ Kiều Tử
Hoàn (full) - Thanh Linh
488 1 năm 4 months
[Hồng Hoang Đồng Nhân] Yêu Hậu Không Dễ Làm
Hoàn (full) - Thiển Đạm Sắc
823 1 năm 4 months
Tường Lân Uy Phượng
Hoàn (full) - Nguyệt Bội Hoàn
417 1 năm 4 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2381 1 năm 4 months
Nhà Trọ Nam Siêu Mạnh Mẽ
Hoàn (full) - Vân Hậu Bút Đoan
455 1 năm 4 months
Quốc Đảo Nguy Cơ
Hoàn (full) - Liên Lạc
521 1 năm 4 months
Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!
Hoàn (full) - Thỏ Tử Gia Đích Ba La
721 1 năm 4 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Ngưu Khí Trùng Thiên
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
446 1 năm 4 months
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư
Hoàn (full) - Tự Từ
745 1 năm 4 months
Hắc Pháp Sư Và Bạch Vương Tử
Hoàn (full) - Nhu Thiên Vũ
486 1 năm 4 months
[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng
Hoàn (full) - Thính Không
1603 1 năm 4 months
Đào Nguyệt
Hoàn (full) - Nguyệt Vũ
664 1 năm 4 months

Các trang