Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Đào Nguyệt
Hoàn (full) - Nguyệt Vũ
664 1 năm 4 months
Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Hoàn (full) - Hậu Nương Mễ Mễ Nhãn
1512 1 năm 4 months
HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu
Hoàn (full) - Ba Vòng Tròn
707 1 năm 4 months
Dạ Sắc Biên Duyên
Hoàn (full) - Tiêu Đường Đông Qua
868 1 năm 4 months
Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
Hoàn (full) - Phong Lưu Thư Ngốc
2603 1 năm 4 months
Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi
Hoàn (full) - Ky Giới Tính Tiến Thực
414 1 năm 4 months
Ultraman Và Tiểu Quái Thú
Hoàn (full) - A Thụy
505 1 năm 4 months
Tử Linh Đảo
Hoàn (full) - Băng Long
626 1 năm 4 months
Lục Diệp Sâm Lâm Hệ Liệt
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
465 1 năm 4 months
Thú Ái
Hoàn (full) - Khuyết Danh
903 1 năm 4 months
Thần Nghèo Phù Hộ
Hoàn (full) - Lữ Thiên Dật
550 1 năm 4 months
[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Giới
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1181 1 năm 4 months
Nhân Ngư Tiểu Nam
Hoàn (full) - Đông Trùng
818 1 năm 4 months
Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ
Hoàn (full) - Tô Du Bính
665 1 năm 4 months
Ma Vương Đích Bán Mình Nam Hoan
Hoàn (full) - Đồng Hi
399 1 năm 4 months
Ma Chi Luyến
Hoàn (full) - Mê Dương
357 1 năm 4 months
Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
492 1 năm 4 months
Dạ Tập
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
426 1 năm 4 months
Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp
Hoàn (full) - Tô Du Bính
425 1 năm 4 months
[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
431 1 năm 4 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
494 1 năm 4 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Tình Trọng
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
582 1 năm 4 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
522 1 năm 4 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Kiếm Duyến
Hoàn (full) - Lê Hoa
429 1 năm 4 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
415 1 năm 4 months
Xúc Thủ Sinh Xuân
Hoàn (full) - Đường Ny
545 1 năm 4 months
Vũ Dạ Kỳ Đàm
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
23258 1 năm 4 months
Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
Hoàn (full) - Dung Ý
865 1 năm 4 months
Túy Ngọa Hồng Trần
Hoàn (full) - Thuỷ Nguyệt Hoa
458 1 năm 4 months
Trớ Chú Chi Tử
Hoàn (full) - Hương Phẩm Tử Hồ
437 1 năm 4 months
Tiểu Long Dưỡng Cá Xà Bảo Bảo
Hoàn (full) - Lâm Hàn Yên Khanh
440 1 năm 4 months
Tái Tục Tiền Duyến Hệ Liệt
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
341 1 năm 4 months
Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Hoàn (full) - Hà Mễ Sao Phấn Ti
1040 1 năm 4 months
Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc
Hoàn (full) - Hắc Sắc Cấm Dược
876 1 năm 4 months
Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Độc Liên Hoa
393 1 năm 4 months
Đào Sắc Hãm Tỉnh
Hoàn (full) - Back
392 1 năm 4 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đường Công Kê
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
577 1 năm 4 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
672 1 năm 4 months
Yêu Quái Y Quán
Hoàn (full) - Tái Xuyên
465 1 năm 4 months
Vũ Lâm Linh
Hoàn (full) - Bổn Mạt Điên Đảo
381 1 năm 4 months
Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!
Hoàn (full) - Thanh Ninh
535 1 năm 4 months
Ngộ Long Ký
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
546 1 năm 4 months
Thế Sự Vô Thường
Hoàn (full) - Bunny
519 1 năm 4 months
Minh Dực Kiến
Hoàn (full) - Live
691 1 năm 4 months
Hùng Miêu Viên Viên
Hoàn (full) - Duật Dương
519 1 năm 4 months
Hắc Hồ Bạch Lang
Hoàn (full) - Minh Tử
690 1 năm 4 months
Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt: Vốn Dê Không Dễ Chọc
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
526 1 năm 4 months
Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc
Hoàn (full) - Thâu Nhãn Sương Cầm
454 1 năm 4 months
Xui Xẻo Nhặt Được Một Quả Trứng
Hoàn (full) - Cẩu Oa Tử
790 1 năm 4 months
Lạc Tuyết Thành Bạch
Hoàn (full) - Bunny
418 1 năm 4 months

Các trang