Trọng tử


4
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Giới thiệu tác phẩm:

"Tiểu Trùng nhi, con sẽ không thích cuộcsống như này đâu, nhất định đừng nhập ma.”

Nhưng đại thúc nào đâu có biết, trừ bỏ chính bản thân nàng, tất cả mọi người đều muốn nàng thành ma.

"Người cho tới bây giờ cũng chưa từng tin ta."

Không phải không tin, chỉ bởi hắn không thể phụ được lục giới, không thể bỏ mặc chúng sinh, nên chỉ có thể phụ nàng.

"Muốn ta tha thứ người ư, trừ phi núi Nam Hoa đóng băng, dòng Tứ Hải cạn nước."

Khi hắn cuối cùng đưa cánh tay hướng nàng bước tới.

Nàng chỉ cười, không có vui sướng, chẳng còn chờ mong, chỉ đứng đó cười lạnh lùng khô khốc.

Hai kiếp thầy trò, ba kiếp thành ma, biển rộng hoá nương dâu, hỏi tình sâu tình cạn? Yêu nhiều hay hận nhiều? Chi bằng hãy để băng kết núi Nam Hoa, để Tứ Hải cạn kiệt, để kiếp sau tiên - ma được bên nhau, chẳng còn phân cách nữa.

Sợ nhất quay đầu, trời quang mây tạnh. Chỉ cần trở lại, giây phút siết chặt vòng tay, phút giây đôi tim vĩnh kết.

Như Tinh Xán.

Hận Trục Ba.

Thông tin tác phẩm:

Nguồn convert: Candy

Đăng truyện: Nail65

Nhóm dịch: Mắc Dịch Hội (Kurt, BW_mylove_SG, yk_nhubinh, Spica, kenshin_duong)

Đọc trực tuyến: