Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phi Điển Hình NTR
Hoàn (full) - Nhất Bàn Sao Thanh Đậu
915 1 năm 1 tuần
Người Ấy Không Yêu Tôi
Hoàn (full) - Trì Tổng Tra
2721 1 năm 1 tuần
Hàng Xóm
Hoàn (full) - Thanh Đoan
2857 1 năm 1 tuần
Hạc Tân
Hoàn (full) - Bài Cốt Ngật A Tây
1486 1 năm 1 tuần
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
1109 1 năm 1 tuần
Diễm Sắc Thiếu Niên
Hoàn (full) - Vô Ý Vi Chi
1602 1 năm 1 tuần
Dân Quốc Yêu Đạo
Hoàn (full) - Tô Thành Ách Nhân
2071 1 năm 1 tuần
Hối Tình Mạc Tương Tư
Hoàn (full) - Mặc Nguyệt Nghê Thường
1459 1 năm 2 tuần
Hổ Phụ
Hoàn (full) - Summer Bất Cụ Danh
2086 1 năm 2 tuần
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
961 1 năm 2 tuần
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Hoàn (full) - Vị Lương
2069 1 năm 2 tuần
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
2345 1 năm 2 tuần
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
1581 1 năm 2 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
2277 1 năm 2 tuần
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
854 1 năm 2 tuần
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
2433 1 năm 2 tuần
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
651 1 năm 2 tuần
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
3801 1 năm 2 tuần
Ái Hậu Dư Sinh
Hoàn (full) - Yên Thị
2692 1 năm 2 tuần
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
1460 1 năm 2 tuần
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1594 1 năm 2 tuần
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1620 1 năm 3 tuần
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
2537 1 năm 3 tuần
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
1026 1 năm 3 tuần
Thu Tư
Hoàn (full) - Nam Quân
2459 1 năm 3 tuần
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
836 1 năm 3 tuần
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
1560 1 năm 3 tuần
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
790 1 năm 3 tuần
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
1202 1 năm 3 tuần
Biên Thành Phiến Mã
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
766 1 năm 3 tuần
Mỹ Nhân, Sao Sao Đát
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
849 1 năm 3 tuần
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
961 1 năm 3 tuần
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
1001 1 năm 3 tuần
Ràng Buộc
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
705 1 năm 3 tuần
Phu Bằng Thê Hữu
Hoàn (full) - Diễm Tuyết Tuyết
1016 1 năm 3 tuần
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
477 1 năm 3 tuần
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Hoàn (full) - Gia Ngữ
844 1 năm 3 tuần
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
2277 1 năm 3 tuần
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
758 1 năm 3 tuần
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
3538 1 năm 3 tuần
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
1885 1 năm 3 tuần
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
633 1 năm 3 tuần
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
529 1 năm 3 tuần
Nắm Chặt Tay Người
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
629 1 năm 3 tuần
Thế Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Từ Từ Tiêu
1186 1 năm 3 tuần
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
1716 1 năm 3 tuần
Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan
Hoàn (full) - Ca Đức Oa Oa
476 1 năm 3 tuần
Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Hoàn (full) - Sinh Thần
3329 1 năm 3 tuần
Thiên Lý Khởi Giải
Hoàn (full) - Vị Tịch
672 1 năm 3 tuần
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
487 1 năm 3 tuần

Các trang