Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
Hoàn (full) - Nhạc Dương
3502 1 năm 4 months
Phi Điển Hình NTR
Hoàn (full) - Nhất Bàn Sao Thanh Đậu
1038 1 năm 4 months
Người Ấy Không Yêu Tôi
Hoàn (full) - Trì Tổng Tra
3174 1 năm 4 months
Hàng Xóm
Hoàn (full) - Thanh Đoan
3345 1 năm 4 months
Hạc Tân
Hoàn (full) - Bài Cốt Ngật A Tây
1713 1 năm 4 months
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
1318 1 năm 4 months
Diễm Sắc Thiếu Niên
Hoàn (full) - Vô Ý Vi Chi
1938 1 năm 4 months
Dân Quốc Yêu Đạo
Hoàn (full) - Tô Thành Ách Nhân
2366 1 năm 4 months
Hối Tình Mạc Tương Tư
Hoàn (full) - Mặc Nguyệt Nghê Thường
1672 1 năm 4 months
Hổ Phụ
Hoàn (full) - Summer Bất Cụ Danh
2204 1 năm 4 months
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
1092 1 năm 4 months
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Hoàn (full) - Vị Lương
2293 1 năm 4 months
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
2587 1 năm 4 months
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
1719 1 năm 4 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
2515 1 năm 4 months
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
977 1 năm 4 months
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
2679 1 năm 4 months
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
730 1 năm 4 months
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
4035 1 năm 4 months
Ái Hậu Dư Sinh
Hoàn (full) - Yên Thị
2865 1 năm 4 months
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
1557 1 năm 4 months
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1741 1 năm 4 months
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1843 1 năm 4 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
2811 1 năm 4 months
Mỹ Nhân, Sao Sao Đát
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
981 1 năm 4 months
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
1122 1 năm 4 months
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
1154 1 năm 4 months
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Hoàn (full) - Gia Ngữ
954 1 năm 4 months
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
565 1 năm 4 months
Ràng Buộc
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
818 1 năm 4 months
Phu Bằng Thê Hữu
Hoàn (full) - Diễm Tuyết Tuyết
1275 1 năm 4 months
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
1202 1 năm 4 months
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
919 1 năm 4 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
2500 1 năm 4 months
Biên Thành Phiến Mã
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
947 1 năm 4 months
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
2053 1 năm 4 months
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
4059 1 năm 4 months
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
744 1 năm 4 months
Thu Tư
Hoàn (full) - Nam Quân
2690 1 năm 4 months
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
588 1 năm 4 months
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
1001 1 năm 4 months
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
1875 1 năm 4 months
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
1310 1 năm 4 months
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
975 1 năm 4 months
Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Hoàn (full) - Sinh Thần
3626 1 năm 4 months
Thiên Lý Khởi Giải
Hoàn (full) - Vị Tịch
772 1 năm 4 months
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
572 1 năm 4 months
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
1651 1 năm 4 months
Thực Vật Nhân
Hoàn (full) - Kaze Phong
808 1 năm 4 months
Thái Dương Của Ngày Mai
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
643 1 năm 4 months

Các trang