Di Sản Kế Thừa - Cậu Bé Cưỡi Rồng - Phần 3: Brisingr - Hỏa kiếm


4.25
Trung bình: 4.3 (4 votes)
Tác giả: 
Tình trạng: 
Hoàn (full)