Độc Tình


9
Trung bình: 9 (2 votes)
Tác giả: 
Tình trạng: 
Hoàn (full)
Nguồn: 
Type: Lequydon

Người dịch: Vương Thanh Tâm

Sách & Chụp pic: meomeo87

Nếu bạn đem sự hy vọng vào người khác giảm đến mức ít nhất, bạn sẽ không phải đối mặt với cảm giác thất vọng tràn trề...