DI SẢN KẾ THỪA - Cậu Bé Cưỡi Rồng

Bài giới thiệu: 

Bình luận

Ảnh của --Suri--

ta muốn đọc phần 3 gái ơi :(((

Ảnh của Kywaxaky
Minh muốn doc f3

Phần 3 có rồi mà :D

 

Ảnh của Nhocmuavn

Ta chuyển phần 3 vào đây được không nàng ơi:X

Ảnh của --Suri--

gần xong f4 r :">

 

Ảnh của --Suri--

chuyển f3 w 4 luôn đi cho đầy đủ gái ơi :x

 

Ta chuyển phần 3 vào đây được không nàng ơi:X

Nàng ở đây là ai thế Nhocmuavn @@

Bạn chuyển cả hai phần vào luôn đi. mình nghĩ nếu cho thêm một đoạn giới thiệu và tranh ảnh sẽ hấp dẫn hơn ^^.

Ảnh của Nhocmuavn

Nhocmuavn. add yahoo ta đi:X

Ảnh của --Suri--

hay quá đi :x :x mà đọc hết mất tiêu r :( pùn ghê :(