Đế Vương Họa Mi

Nội dung: Liễu Dương Mi (tự là Tranh) trong một lần đi cắm trại bị bạn học xô ngã xuống núi, xuyên không đến Đại Tần đế quốc. Tại đây nàng hoành triển tài hoa, bị Thánh Cảnh Đế chú ý. Trốn chạy không thành, nàng bị tuyên triệu nhập cung. Đế vương động tình, còn nàng thì sao? Trở thành một trong ba ngàn giai lệ chờ ân sủng hay tìm mọi cách thoát khỏi lồng son?

Biên tập: Khán Nguyệt Quang

link truyện: http://vantuongvi.wordpress.com

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
freezeheart_6200 – Nhàn Nhã – Diên Vĩ
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)