Thượng Thượng Thiêm


4
Dịch giả: 

Giới thiệu:

Ngay từ đầu nghĩ đến đây là một hỉ náo loạn chuyện xưa, xem tiếp đi lại quanh co, nghĩ đến rốt cục vân mở nguyệt minh|sáng], lại nhưng lại có khác động thiên. Chỉ cần gặp đối nhân, cho dù lúc trước rút trúng là hạ hạ ký, cũng sẽ biến thành tốt nhất ký.

***

Chỉ thấy hắn cũng choàng một thân hồng, càng thêm nổi bật lên mặt như quan ngọc tươi đẹp Vô Song, cười đến mặt mày lóe sáng lóe sáng, ta ý thức được một trận nguy hiểm, liên tục không ngừng về phía sau co lại.

Nhưng hắn vẫn cực kỳ vô sỉ theo sát bu lại, dùng một loại ngọt nhơn nhớt thanh âm của kêu: “Nương tử ——”

Của ta nổi da gà nhất thời rầm rớt trên đất, vội vàng thân thủ đẩy hắn: “Ngươi đừng lại đây a!”

“Nương tử, đừng sợ, tối nay là của chúng ta động phòng hoa chúc chi dạ...”

Ta biết là đêm động phòng hoa chúc, nhưng là chú rể cũng là một cái xà yêu, không ai hội cao hứng đứng lên đi? -”Đừng đụng ta à!” Ta liều mạng hướng trong góc giường lui, kết quả là phát hiện mình là ở tự tìm đường chết, mắt thấy lưng chống đỡ đến vách tường, không còn khả lui, mà hắn, quả nhiên không buông tha một tia cơ hội, đi theo bò lên giường, giang hai tay cánh tay, xà giống như quấn lên.

Nguồn edit:

http://conuonglang11.wordpress.com/th%C6%B0%E1%BB%A3ng-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-ky/