Lưu quang dạ tuyết


4
Danh mục sách: 

Giới thiệu tác phẩm:

“Chúng ta thật sự không phải là bằng hữu sao? “

“Không phải”

“Ngươi nói xem, chúng ta đã từng cùng trải qua hoạn nạn”

“Phải”

“Hơn nữa ta đã cứu ngươi”

“Phải”

“Sau đó ngươi cũng đã từng cứu ta”

“…Phải”

“Cùng trải qua hoạn nạn, lại có ân cứu mạng lẫn nhau, ràng buộc sâu đậm như vậy, chúng ta lại còn không phải bằng hữu?”

Ta cứ nghĩ mình chán ghét nhất là tuyết, bởi vì trời sinh lãnh bạc, lại hư ảo vô lường. Nhưng sau đó mới phát hiện, kỳ thật là ta chán ghét bản thân lãnh đạm hư vô như tuyết.

Cho nên, sinh khí ấm áp sẽ hủy tuyết.

Cho nên, cảm tình ấm áp sẽ hủy ta.

Cho nên, Thẩm Hồ, ngươi không phải bằng hữu của ta…

Thông tin tác phẩm:

Dịch giả: Peony, Phỉ Thúy Tiên Tử.

Biên tập: Khán Nguyệt Quang

Nguồn: vantuongvi.wordpress.com

Bình luận

Ảnh của haugiangcr72009
haugiangcr72009
0
tt hay, thích cái kiểu suy nghĩ hài hài mà hơi đắng cay của nam chính... Đời này k cười chả lẽ phải khóc than, ai nghĩ ta điên khùng mặc ai, ta hiểu ta là được rồi :3