Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Gia Cát Linh Ẩn
Hoàn (full) - Cửu Dã Thần Tây
23234 2 năm 1 tháng 1 tháng
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Đang ra - BanhBaoThit
37926 2 năm 1 tháng 1 tháng
Xuân Noãn Hương Nùng
Đang ra - Tiếu Giai Nhân
17895 2 năm 1 tháng 1 tháng
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Hoàn (full) - Tô Tiểu Lương
19876 2 năm 1 tháng 1 tháng
Phan Kim Liên Trọng Sinh
Đang ra - Sở Nhị
7946 2 năm 1 tháng 1 tháng
Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)
Đang ra - Nhược Bàn
15842 2 năm 2 months
Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung
Hoàn (full) - Dạ Chi Dạ
16886 2 năm 2 months
Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
Hoàn (full) - Tô Nhị Thiếu
7149 2 năm 2 months
Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ
Hoàn (full) - Tô Phù Sơ
14531 2 năm 2 months
Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày
Hoàn (full) - Nữ Vương Không Ở Nhà
17153 2 năm 2 months
Thứ Nữ Hữu Độc
Hoàn (full) - Tần Giản
61880 2 năm 2 months
Cung Khuyết
Hoàn (full) - Trịnh Lương Tiêu
15808 2 năm 2 months
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)
Hoàn (full) - Tiếu Giai Nhân
43326 2 năm 2 months
Thừa Tướng Phu Nhân
Hoàn (full) - Quân Tàn Tâm
20530 2 năm 3 months
Ảnh Hậu Trọng Sinh
Đang ra - Đào Ánh Xước Xước
12827 2 năm 3 months
Phượng Hoàng Hồi Sinh
Đang ra - Tiểu Anh Anh
9461 2 năm 3 months
Y thủ che thiên
Hoàn (full) - Mộ Anh Lạc
95968 2 năm 3 months
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Đang ra - Tiêu Thất Gia
93262 2 năm 3 months
Cung Phi Thượng Vị Ký
- Như Ngư Hoa Lạc
3466 2 năm 8 months
Võ Đạo Đan Tôn
- Ám Ma Sư
1042 2 năm 8 months

Các trang