Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Gia Cát Linh Ẩn
Hoàn (full) - Cửu Dã Thần Tây
19070 1 năm 10 months
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Đang ra - BanhBaoThit
31522 1 năm 10 months
Xuân Noãn Hương Nùng
Đang ra - Tiếu Giai Nhân
15163 1 năm 10 months
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Hoàn (full) - Tô Tiểu Lương
15386 1 năm 10 months
Phan Kim Liên Trọng Sinh
Đang ra - Sở Nhị
6563 1 năm 10 months
Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)
Đang ra - Nhược Bàn
14051 1 năm 11 months
Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung
Hoàn (full) - Dạ Chi Dạ
13016 1 năm 11 months
Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
Hoàn (full) - Tô Nhị Thiếu
5603 1 năm 11 months
Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ
Hoàn (full) - Tô Phù Sơ
11626 1 năm 11 months
Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày
Hoàn (full) - Nữ Vương Không Ở Nhà
13121 1 năm 11 months
Thứ Nữ Hữu Độc
Hoàn (full) - Tần Giản
49955 1 năm 11 months
Cung Khuyết
Hoàn (full) - Trịnh Lương Tiêu
12794 1 năm 12 months
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)
Hoàn (full) - Tiếu Giai Nhân
34004 1 năm 12 months
Thừa Tướng Phu Nhân
Hoàn (full) - Quân Tàn Tâm
15742 1 năm 12 months
Ảnh Hậu Trọng Sinh
Đang ra - Đào Ánh Xước Xước
10241 1 năm 12 months
Phượng Hoàng Hồi Sinh
Đang ra - Tiểu Anh Anh
7741 2 năm 1 ngày
Y thủ che thiên
Hoàn (full) - Mộ Anh Lạc
74797 2 năm 1 ngày
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Đang ra - Tiêu Thất Gia
69911 2 năm 1 ngày
Cung Phi Thượng Vị Ký
- Như Ngư Hoa Lạc
3394 2 năm 5 months
Võ Đạo Đan Tôn
- Ám Ma Sư
975 2 năm 5 months

Các trang