Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Hoàn (full) - Yêu Thương Hải
1965 1 năm 2 months
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
1308 1 năm 2 months
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Hoàn (full) - Mộc Diêu
1736 1 năm 2 months
Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
2608 1 năm 2 months
Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
817 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Nịch Ái
Hoàn (full) - Hoàn Hoàn
853 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Hàn Kỳ
Hoàn (full) - Chước Nhiễm
1065 1 năm 2 months
Tra Công Chi Tử
Hoàn (full) - Ti Đạc
830 1 năm 2 months
Tôi Chỉ Cần Có Em
Hoàn (full) - Mạc Quang Thần
1500 1 năm 2 months
Tử Linh Đảo
Hoàn (full) - Băng Long
558 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Hoàn (full) - Tố Nhân
1168 1 năm 2 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
1505 1 năm 2 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
1514 1 năm 2 months
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1118 1 năm 2 months
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
1218 1 năm 2 months
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
Hoàn (full) - Vân Thấm Duyệt
827 1 năm 2 months
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bách Dạ
1532 1 năm 2 months
Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Hoàn (full) - Lâm Vũ Song Trúc
958 1 năm 2 months
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1262 1 năm 2 months
Ai Là Ai Đích Thương
Hoàn (full) - Neleta
984 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện
Hoàn (full) - Đoạn Tội Hoa
1028 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế
Hoàn (full) - Giới Thuần
4129 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Hạ Trạch
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
1208 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp
Hoàn (full) - Qifu A
809 1 năm 2 months
Đại Nịnh Thần
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1860 1 năm 2 months
Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
1194 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh
Hoàn (full) - Sisimo
1073 1 năm 2 months
Trà Hương Mãn Tinh Không
Hoàn (full) - Ngốc Đề Hoan Nhan
1531 1 năm 2 months
Quán Cơm Nhỏ
Hoàn (full) - Tu Thất
1079 1 năm 2 months
Hạ Tuyền Sống Lại
Hoàn (full) - Hiển Thị Tiểu Thất
1262 1 năm 2 months
Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh
Hoàn (full) - Nam Phong Bất Tẫn
1008 1 năm 2 months
Anh Chỉ Cần Có Em
Hoàn (full) - Mạc Quang Thần
1672 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Bạo Quân
Hoàn (full) - Thì Bất Đãi Ngã
1386 1 năm 2 months
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
1201 1 năm 2 months
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
1313 1 năm 2 months
Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Hoàn (full) - Đả Cương Thi
845 1 năm 2 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
1578 1 năm 2 months
Minh Hà Chi Cao Sí
Hoàn (full) - Thiên Khỏa Thụ
762 1 năm 2 months
Sửu Nương Nương
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
1599 1 năm 2 months
Siêu Sao
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1830 1 năm 2 months
Mặc Nhiễm Kinh Niên
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1003 1 năm 2 months
Mỹ Vị Nhân Sinh
Hoàn (full) - Phù Diêu Trực Thượng
1066 1 năm 2 months
Xiềng Xích Yêu Thương
Hoàn (full) - Ngụy A Ương
673 1 năm 2 months
Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
Hoàn (full) - Sơ Hòa
573 1 năm 2 months
Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Hoàn (full) - Lưu Thủy Ngư
1801 1 năm 2 months
Sau Khi Trọng Sinh, Bạn Trai Cho Rằng Tôi Là Đồ Lẳng Lơ Đê Tiện
Hoàn (full) - Nhan Song Tư
1677 1 năm 2 months
Vô Sắc Giới
Hoàn (full) - Thôi La Thập
733 1 năm 2 months
Phế Thê Trùng Sinh
Đang ra - Kim Nguyên Bảo
1708 1 năm 2 months
Nàng Dâu Trọng Sinh
Hoàn (full) - Nhạc Tiểu Nữu
3303 1 năm 2 months
Trùng Sinh Chi Thương Lam
Đang ra - Tiện Thương
2485 1 năm 2 months

Các trang