Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Hoàn (full) - Yêu Thương Hải
1727 11 months 2 tuần
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
1065 11 months 2 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Hoàn (full) - Mộc Diêu
1452 11 months 2 tuần
Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
2336 11 months 2 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
757 11 months 2 tuần
Tử Linh Đảo
Hoàn (full) - Băng Long
459 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Hoàn (full) - Tố Nhân
1051 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Nịch Ái
Hoàn (full) - Hoàn Hoàn
763 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Hàn Kỳ
Hoàn (full) - Chước Nhiễm
982 11 months 2 tuần
Tra Công Chi Tử
Hoàn (full) - Ti Đạc
779 11 months 2 tuần
Tôi Chỉ Cần Có Em
Hoàn (full) - Mạc Quang Thần
1372 11 months 2 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
1297 11 months 2 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
1304 11 months 2 tuần
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1007 11 months 2 tuần
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
1133 11 months 2 tuần
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
Hoàn (full) - Vân Thấm Duyệt
787 11 months 2 tuần
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bách Dạ
1450 11 months 2 tuần
Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Hoàn (full) - Lâm Vũ Song Trúc
907 11 months 2 tuần
Dã Thú Ngửi Tường Vi
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1143 11 months 2 tuần
Ai Là Ai Đích Thương
Hoàn (full) - Neleta
917 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện
Hoàn (full) - Đoạn Tội Hoa
932 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế
Hoàn (full) - Giới Thuần
3510 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Hạ Trạch
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
1111 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp
Hoàn (full) - Qifu A
754 11 months 2 tuần
Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
1109 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh
Hoàn (full) - Sisimo
995 11 months 2 tuần
Trà Hương Mãn Tinh Không
Hoàn (full) - Ngốc Đề Hoan Nhan
1484 11 months 2 tuần
Đại Nịnh Thần
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1759 11 months 2 tuần
Quán Cơm Nhỏ
Hoàn (full) - Tu Thất
971 11 months 2 tuần
Hạ Tuyền Sống Lại
Hoàn (full) - Hiển Thị Tiểu Thất
1170 11 months 2 tuần
Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh
Hoàn (full) - Nam Phong Bất Tẫn
923 11 months 2 tuần
Trọng Sinh Chi Bạo Quân
Hoàn (full) - Thì Bất Đãi Ngã
1320 11 months 2 tuần
Anh Chỉ Cần Có Em
Hoàn (full) - Mạc Quang Thần
1573 11 months 2 tuần
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
1150 11 months 2 tuần
Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
Hoàn (full) - Đả Cương Thi
786 11 months 2 tuần
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
1082 11 months 2 tuần
Mặc Nhiễm Kinh Niên
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
943 11 months 2 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
1364 11 months 2 tuần
Minh Hà Chi Cao Sí
Hoàn (full) - Thiên Khỏa Thụ
697 11 months 2 tuần
Sửu Nương Nương
Hoàn (full) - Vân Quá Thị Phi
1498 11 months 2 tuần
Siêu Sao
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
1751 11 months 2 tuần
Mỹ Vị Nhân Sinh
Hoàn (full) - Phù Diêu Trực Thượng
1012 11 months 2 tuần
Xiềng Xích Yêu Thương
Hoàn (full) - Ngụy A Ương
612 11 months 2 tuần
Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
Hoàn (full) - Sơ Hòa
525 11 months 2 tuần
Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Hoàn (full) - Lưu Thủy Ngư
1664 11 months 2 tuần
Sau Khi Trọng Sinh, Bạn Trai Cho Rằng Tôi Là Đồ Lẳng Lơ Đê Tiện
Hoàn (full) - Nhan Song Tư
1500 11 months 2 tuần
Vô Sắc Giới
Hoàn (full) - Thôi La Thập
647 11 months 2 tuần
Phế Thê Trùng Sinh
Đang ra - Kim Nguyên Bảo
1572 11 months 2 tuần
Trùng Sinh Chi Thương Lam
Đang ra - Tiện Thương
2286 11 months 2 tuần
Nữ Phụ Trùng Sinh
Đang ra - Mỉm Cười Wr
2781 11 months 2 tuần

Các trang