Con chó của dòng họ Baskerville


2

LỜI CẢM ƠN

ROBINSON[1] THÂN MẾN: Câu chuyện về truyền thuyết dòng họ phía Tây mà anh kể đã gợi mở trong tôi những ý tưởng đầu tiên về tác phẩm của mình. Và hơn thế, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt quá trình tác phẩm được hoàn thành. Cám ơn vì tất cả.

Trân trọng nhất,

A. CONAN DOYLE.

[1] Ghi chú: F.Robinson là một người bạn của Arthur Conan Doyle đã cung cấp ý tưởng và giúp đỡ ông viết nên cuốn sách.

Ebook: Sưu tầm

Nguồn: http://www.tinhte.vn/threads/prc-eb...ay-du-hinh-anh-nhat-tu-truoc-den-nay.2197704/

Thc hin bi
nhóm Biên t
p viên Gác Sách:
Mai – lady_cat_kute –
thao1011
(Tìm - Ch
nh sa - Đăng)