thao1011

Ngày gửi bài Số lần xem
Series Vũ Khí Bóng Đêm - Phần 1: Thành Phố Xương - [] [] 07/04/2014 - 15:40 13,808
Ám dục - Dục vọng đen tối - [] [] 06/04/2014 - 12:27 421,092
1984 - [] [] 16/02/2014 - 11:22 14,407
Ngồi khóc trên cây - [] [] 12/05/2014 - 13:54 42,284
Tam quốc diễn nghĩa - [] [] 07/05/2014 - 13:25 44,951
Tam quốc diễn nghĩa - Chương 120 - Phần 2 (Hết) - [] [] 07/05/2014 - 15:24 3,011
Tam quốc diễn nghĩa - Chương 120 - Phần 1 - [] [] 07/05/2014 - 15:24 2,419
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Tập 04: Bên dòng Rạch Mận - [] [] 13/01/2014 - 00:15 4,636
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Tập 06: Mùa đông bất tận - [] [] 19/01/2014 - 23:34 3,916
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Tập 05: Ven bờ hồ bạc - [] [] 13/01/2014 - 01:01 4,405
Hái sao - [] [] 06/05/2014 - 22:46 57,537
Tam quốc diễn nghĩa - Chương 058 - [] [] 07/05/2014 - 14:42 3,342
Hồi ức kẻ sát nhân - Chương 03 - [] [] 03/01/2014 - 14:00 959
Hồi ức kẻ sát nhân - Chương 07 - [] [] 03/01/2014 - 14:06 691
Hồi ức kẻ sát nhân - Chương 09 - [] [] 03/01/2014 - 14:11 642
Triệu phú khu ổ chuột - Chương 09 - 10 - [] [] 17/01/2014 - 14:25 2,910
Nếu như được làm lại - Chương 03 - [] [] 06/04/2014 - 17:43 3,023
Nếu như được làm lại - Chương 20 - Phần 1 - [] [] 06/04/2014 - 17:50 1,507
Con chó của dòng họ Baskerville - Chương 01 - [] [] 06/05/2014 - 16:59 2,230
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai - Chương 04 - [] [] 19/01/2014 - 22:57 859
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai - Chương 10 - [] [] 19/01/2014 - 23:02 862
Hồng lâu mộng - [] [] 15/03/2014 - 17:34 5,909
Bắt lửa - Phần 1 - Chương 03 - [] [] 16/03/2014 - 15:35 1,324
Bắt lửa - Phần 1 - Chương 04 - Phần 2 - [] [] 16/03/2014 - 15:36 1,184
Bắt lửa - Phần 1 - Chương 07 - [] [] 16/03/2014 - 15:37 1,164
Đêm qua anh ở đâu? - Chương 12 - Phần 1 - [] [] 16/03/2014 - 16:32 416
Đêm qua anh ở đâu? - Chương 15 - Phần 2 - [] [] 16/03/2014 - 16:54 422
Kỹ nữ máu - [] [] 07/07/2014 - 23:09 3,468
Ái đích quyền đầu - Chương 11 - [] [] 07/07/2014 - 23:30 429
Ái đích quyền đầu - Chương 12 - [] [] 07/07/2014 - 23:31 373
Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 29 phần 2 - [] [] 11/07/2014 - 00:54 397
Ái đích quyền đầu - Chương 14 - 15 (Hết) - [] [] 07/07/2014 - 23:32 511
Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 05 - [] [] 21/02/2014 - 13:22 5,758
Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 15 - [] [] 22/02/2014 - 16:38 4,632
Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 17 - 18 - [] [] 22/02/2014 - 16:38 4,736
Nhật ký thăng chức của thổ thần - Ngoại truyện 01 - [] [] 22/02/2014 - 17:01 4,456
Dấu hiệu Athena - Chương 15 - Phần 2 - [] [] 07/07/2014 - 02:16 2,329
Mình thử yêu nhé, Cleo? - Chương 38 + 39 - [] [] 04/01/2014 - 13:26 1,026
Mình thử yêu nhé, Cleo? - Chương 10 + 11 - [] [] 04/01/2014 - 13:07 1,201
Mình thử yêu nhé, Cleo? - Chương 16 + 17 - [] [] 04/01/2014 - 13:13 1,107
Mình thử yêu nhé, Cleo? - Chương 18 + 19 - [] [] 04/01/2014 - 13:15 1,114
Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 11 - [] [] 22/02/2014 - 16:36 4,913
Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 03 - 04 - [] [] 21/02/2014 - 13:18 6,605
Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 08 - [] [] 21/02/2014 - 13:23 4,905
Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 09 - 10 - [] [] 21/02/2014 - 13:24 5,094
Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 24 - 25 - [] [] 22/02/2014 - 16:41 4,831
Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 26 - 27 - [] [] 22/02/2014 - 16:41 4,594
Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 28 - 29 - [] [] 22/02/2014 - 16:42 4,558
Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 30 - [] [] 22/02/2014 - 16:43 4,541
Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 31 - 32 - [] [] 22/02/2014 - 16:43 4,478

Các trang