Từng Thề Ước (Tập 2)


5
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 
Từ khóa: 

“Yêu một người phải như thế nào? Đọc Từng thề ước mới biết, yêu là phải như Xi Vưu, yêu thì tha thiết, sẵn sàng làm bụi đất dưới chân tình nương. Đến khi hận tột cùng, hận vào tim gan xương tủy vẫn không cách nào làm tổn thương người yêu cho được…”

Tạp chí Đọc sách Trung Hoa

“Đến cuối cùng chỉ còn lại mình ta, ôm ấp lời hẹn ước, ôm ấp tình yêu, ôm ấp những quá vãng không ai hay biết… Một câu chuyện khiến lòng người tê dại.”

Mạng văn hóa Sina

“Đọc Từng thề ước để thấy, bi kịch cũng có nhiều khuôn mặt.”

Nhà văn Kim Tử, tác giả của Mộng hồi Đại Thanh