Oan gia chạm mặt


5
Tác giả: 
Danh mục sách: 

Năm năm trước...

Cô yên lặng chờ đợi một người năm năm

Anh cũng yên lặng từ xa chờ đợi cô...

Năm năm sau...

Anh quyết định trở về làm cho cô yêu anh theo cách của riêng anh. Còn cô sẽ lựa chọn tiếp tục chờ đợi hay sẽ tình nguyện sập vào vào cái bẫy được sắp đặt này...?