Tiểu yêu Cầu Cầu cũng muốn trèo tường?

Cô-Lâm Ngọc Nhi vì cứu << tiểu Cầu Cầu >> con chó con do cô nhặt về, oa lệ xuyên không. Xuyên một cái trở thành << tiểu Cầu Cầu >>

Như vậy cũng không phải không tốt, quả thật thành << tiểu Cầu Cầu >> thì không phải lo đói mà còn được làm sủng vật của soái ca, ngày ngày ngắm soái ca, ăn đậu hũ không ít.

Nhưng cô không thể ở bộ dạng này được, cô không muốn làm một con chó con chưa phát triển nha….!

----------------------------->><<--------------------------------

“Cầu cầu quả thật muốn trèo tường à”
Một con chó con liên tục gật đầu

“Vậy ta không làm khó cầu cầu, chỉ e là cầu cầu trèo không tới.”

Lăng Chi Hạ, ngươi ngay cả chó cũng không tha, ta không phục, không phục…!