Sói đến rồi!


Tác giả: 
Từ khóa: 

Văn án

Cảnh 1:

Yan Nian: “Bạn có thích một cuộc sống đầy bất ngờ không?”

Đường Hinh: “Có.”

Cảnh 2:

“...”

“Nhưng cô cũng không nói với tôi là anh đẹp trai lại trở thành anh trai, anh trai lại thành đàn anh khóa trên, đàn anh lại thành giảng viên, giảng viên lại thành đại boss mà… TTT^TTT.”

Cảnh 3:

Bất ngờ như vậy… cô không muốn, cô không muốn….