The Witch


Tác giả: 
Danh mục sách: 
Từ khóa: 

Đấng Tạo Hóa toàn năng không chỉ tạo ra con người, ngài còn ban cho họ những sức mạnh siêu nhiên hoặc dày vò tâm trí họ trong tội lỗi và sự đen tối.

Tôi là một phù thủy tối thượng.
Tôi hoàn toàn có thể cứu rỗi hoặc hủy diệt thế giới. ​

Tôi đã, đang và sẽ trải qua những hành trình nguy hiểm nhất để tìm ra con người thực sự của mình, và học cách yêu thương chính bản thân.

"Định mệnh là do Thượng Đế sắp đặt. Ta không thể thay đổi nó, chỉ có thể học cách thích nghi mà thôi."​
Đấng Tạo Hóa đã trao cho tôi Số Mệnh, và tôi tin vào điều đó.
Các bạn giao lưu với tác giả về tác phẩm tại đây
Đọc trực tuyến: