Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Mạch – Thanh
Hoàn (full) - Huyễn Ái Vô Ái
716 1 năm 3 tuần
Tuy hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ
Hoàn (full) - Long Cửu
448 1 năm 3 tuần
Dật Tiếu Khuynh Thành
Hoàn (full) - Hoán Diệp Như Mộng
597 1 năm 3 tuần
Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch
Hoàn (full) - Du Tai Nhân
401 1 năm 3 tuần
Hẹn Hò Với Chồng Cũ
Hoàn (full) - Hào Tuyết
2139 1 năm 3 tuần
Dị Thế Tình Duyến
Hoàn (full) - Phong Duy
403 1 năm 3 tuần
Tôi Là Người Đứng Đắn
Hoàn (full) - Tràng Vị Bất Thích Giả
400 1 năm 3 tuần
Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!
Hoàn (full) - Nê Đản Hoàng
404 1 năm 3 tuần
Tú Sắc
Hoàn (full) - Sisimo
568 1 năm 3 tuần
Xuyên Việt, Làm Vợ Người Ta
Hoàn (full) - Liên Tích Ngưng Mâu
2814 1 năm 3 tuần
Ta Không Khóc
Hoàn (full) - Ôn Nhu Đích Hạt Tử
611 1 năm 3 tuần
[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên
Hoàn (full) - Ta Yêu Money
474 1 năm 3 tuần
[Hồng Hoang Đồng Nhân] Yêu Hậu Không Dễ Làm
Hoàn (full) - Thiển Đạm Sắc
716 1 năm 3 tuần
Liêu Nhiễu Kình Thương
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
560 1 năm 3 tuần
Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
Hoàn (full) - Xuân Chí Thì Hoà
2396 1 năm 3 tuần
Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
511 1 năm 3 tuần
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Hoàn (full) - Nhất Thế Hoa Thường
672 1 năm 3 tuần
Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
347 1 năm 3 tuần
Trọng Sinh Chi Tôi Lười, Anh Lại Đây
Hoàn (full) - Nhã Mị
459 1 năm 3 tuần
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2258 1 năm 3 tuần
Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Hoàn (full) - Cự Trì Liệu
593 1 năm 3 tuần
Trúc Ngoại Đào Hoa Khai
Hoàn (full) - Đình Tức
590 1 năm 3 tuần
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Hoàn (full) - Lại Tự Viễn Phương
1008 1 năm 3 tuần
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
1202 1 năm 3 tuần
Thú Tập
Hoàn (full) - Điển Y
748 1 năm 3 tuần
Phản Chuyển Thú Nhân
Hoàn (full) - Tiểu gia bất thị thụ
1084 1 năm 3 tuần
[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng
Hoàn (full) - Thính Không
1344 1 năm 3 tuần
Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
Hoàn (full) - Ngư Ngư Thuyết
594 1 năm 3 tuần
Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
Hoàn (full) - An Phủ
835 1 năm 3 tuần
Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư
Hoàn (full) - Y Toàn Vũ
787 1 năm 3 tuần
Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Hoàn (full) - Hậu Nương Mễ Mễ Nhãn
1429 1 năm 3 tuần
Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
Hoàn (full) - Thu Diệp Tàn Lộ
451 1 năm 3 tuần
Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo
Hoàn (full) - Chỉ Phiến Khinh Diêu
1039 1 năm 3 tuần
Lăng Hề
Hoàn (full) - Hiên Tiêu
394 1 năm 3 tuần
Father (Phụ)
Hoàn (full) - Đồi
951 1 năm 3 tuần
Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Hoàn (full) - Do Đại Đích Yên
1980 1 năm 3 tuần
Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
Hoàn (full) - Phong Lưu Thư Ngốc
2390 1 năm 3 tuần
[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng
Hoàn (full) - Tư Đồ Yêu Yêu
699 1 năm 3 tuần
Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa
Hoàn (full) - Thanh Sa Ti Lũ
1191 1 năm 3 tuần
[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Hộ
Hoàn (full) - Rất nhiều hạt mè
632 1 năm 3 tuần
[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca
Hoàn (full) - Nam Qua Lão Yêu
750 1 năm 3 tuần
Cương Thi Vương Gia
Hoàn (full) - Thi Hoa La Phạm
637 1 năm 3 tuần
Lục Diệp Sâm Lâm Hệ Liệt
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
409 1 năm 3 tuần
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1062 1 năm 3 tuần
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
Hoàn (full) - Long Thất
1172 1 năm 3 tuần
Ta Là Cha Hài Tử?!
Hoàn (full) - Nhạc Sơn Tai
443 1 năm 3 tuần
Phượng Tần
Hoàn (full) - Như Băng Như Thủy
894 1 năm 3 tuần
100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân
Hoàn (full) - Ẩn Không Nhân
459 1 năm 3 tuần
Hôn Quân Chỉ Nam
Hoàn (full) - Tu Thất
590 1 năm 3 tuần
Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
Hoàn (full) - Lục Sắc Xác
836 1 năm 3 tuần

Các trang