Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ
Hoàn (full) - Nhược Ương Quân
622 1 năm 4 months
Thịnh Đường
Hoàn (full) - Lâu Thượng Hoàng Hôn
1639 1 năm 4 months
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
677 1 năm 4 months
Về Cổ Đại Làm Đầu Bếp
Hoàn (full) - Mộc Dao
3633 1 năm 4 months
Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Hoàn (full) - Hà Phong Đình
879 1 năm 4 months
Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện
Hoàn (full) - Phong Trung Linh
759 1 năm 4 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
777 1 năm 4 months
Hoa Miên Liễu Túc
Hoàn (full) - Hàn Y
497 1 năm 4 months
Hựu Nhất Xuân
Hoàn (full) - Đại Phong Quát Quá
803 1 năm 4 months
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 5: Phong Vân Tế Hội
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
524 1 năm 4 months
Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Hoàn (full) - Trường Sinh Thiên Diệp
898 1 năm 4 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 3: Bích Huyết Hán Khanh
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
579 1 năm 4 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 2: Thả Dung Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
453 1 năm 4 months
Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Quá Thanh Thiên
1052 1 năm 4 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 4: Phong Trung Kính Tiết
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
495 1 năm 4 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 1: Tiếu Ngữ Khinh Trần
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
578 1 năm 4 months
Đãi Trọng Đầu
Hoàn (full) - Tạm Xuyên Mã Giáp
469 1 năm 4 months
Quỷ Tình Trái
Hoàn (full) - Cuồng Thượng Gia Cuồng
891 1 năm 4 months
Trùng Sinh Chi Si Tửu Hữu Diễn
Hoàn (full) - Diễm Diễm Thiêu Không Hồng Phật Tang
1242 1 năm 4 months
Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
Hoàn (full) - Mao Điểu
1721 1 năm 4 months
Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
700 1 năm 4 months
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
489 1 năm 4 months
Phong Quá Vũ Lưu Vân
Hoàn (full) - Tử Vũ Nguyệt Diên
486 1 năm 4 months
Severus Snape x Harry Potter – Tích Thì
Hoàn (full) - Đằng La Luyến Nguyệt
804 1 năm 4 months
Thủy Nhân Duyên
Hoàn (full) - Phong Ẩm
561 1 năm 4 months
Thử Sinh Vi Quân Lưu
Hoàn (full) - Tuyết Huyễn Hồ
524 1 năm 4 months
Thương Hành Thiên Hạ
Hoàn (full) - Cưu Vũ Thiên Dạ
472 1 năm 4 months
Lưu Luyến Ngàn Năm
Hoàn (full) - Đằng La Luyến Nguyệt
792 1 năm 4 months
Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình
Hoàn (full) - Phiền Lạc
472 1 năm 4 months
Quân Lâm Thiên Hạ Hệ Liệt
Hoàn (full) - Tiêu
555 1 năm 4 months
Thầy Giáo Lớp Mẫu Giáo Ở Tinh Tế
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
934 1 năm 4 months
Nương Tử Đừng Chạy
Hoàn (full) - Văn Phi Mộng
929 1 năm 4 months
Kiếm Ảnh Trọng Lâu
Hoàn (full) - Mẫn Chúng Sinh
591 1 năm 4 months
Khuynh Tàn Địa Tẫn
Hoàn (full) - Hạ Nguyệt
802 1 năm 4 months
Lâm Phong Và Lãnh Huyết
Hoàn (full) - Đê Điệu Chuyển Thân
620 1 năm 4 months
Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ
Hoàn (full) - Nhập Loạn
881 1 năm 4 months
Vẫn Luôn Cướp Nam Chủ Cũng Được Rồi
Hoàn (full) - Ngã Thị Tổng Tài
637 1 năm 4 months
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Thu Thủy Mặc Liên
671 1 năm 4 months
Qũy Đạo Hỗn Loạn
Hoàn (full) - Mông Diện Đại Hiệp
483 1 năm 4 months
Giáo Chủ Hiện Đại
Hoàn (full) - 42 Lão Nhân
494 1 năm 4 months
Vũ Hóa Thành Điền
Hoàn (full) - Du Du Tiên
778 1 năm 4 months
Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
Hoàn (full) - Nam Chi
573 1 năm 4 months
Phi Gien Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Cố Trường Miên
730 1 năm 4 months
Phá Quán Tử Phá Suất
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
617 1 năm 4 months
Quân Mạc Vũ
Hoàn (full) - Mỗ Tại Tư
700 1 năm 4 months
Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Hoàn (full) - Ám Dạ Tranh Nanh
707 1 năm 4 months
Xuyên Thư Ký
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
1156 1 năm 4 months
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
Hoàn (full) - Đại Viên Tử
2727 1 năm 4 months
Bỉ Ngạn
Hoàn (full) - Huyết Nguyệt Ly Hồn
879 1 năm 4 months
Mạch – Thanh
Hoàn (full) - Huyễn Ái Vô Ái
948 1 năm 4 months

Các trang