Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Song Giới Mậu Dịch Nam Thần
Hoàn (full) - Chu Nữ
936 1 năm 3 tuần
Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam
Hoàn (full) - Liên Tích Ngưng Mâu
1513 1 năm 3 tuần
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
865 1 năm 3 tuần
Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Hoàn (full) - Hà Phong Đình
747 1 năm 3 tuần
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
576 1 năm 3 tuần
Về Cổ Đại Làm Đầu Bếp
Hoàn (full) - Mộc Dao
3283 1 năm 3 tuần
Hoa Miên Liễu Túc
Hoàn (full) - Hàn Y
436 1 năm 3 tuần
Hựu Nhất Xuân
Hoàn (full) - Đại Phong Quát Quá
721 1 năm 3 tuần
Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện
Hoàn (full) - Phong Trung Linh
653 1 năm 3 tuần
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
699 1 năm 3 tuần
Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Quá Thanh Thiên
945 1 năm 3 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 4: Phong Trung Kính Tiết
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
433 1 năm 3 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 1: Tiếu Ngữ Khinh Trần
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
485 1 năm 3 tuần
Đãi Trọng Đầu
Hoàn (full) - Tạm Xuyên Mã Giáp
421 1 năm 3 tuần
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 5: Phong Vân Tế Hội
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
471 1 năm 3 tuần
Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Hoàn (full) - Trường Sinh Thiên Diệp
771 1 năm 3 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 3: Bích Huyết Hán Khanh
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
502 1 năm 3 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 2: Thả Dung Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
395 1 năm 3 tuần
Quỷ Tình Trái
Hoàn (full) - Cuồng Thượng Gia Cuồng
770 1 năm 3 tuần
Trùng Sinh Chi Si Tửu Hữu Diễn
Hoàn (full) - Diễm Diễm Thiêu Không Hồng Phật Tang
1084 1 năm 3 tuần
Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
Hoàn (full) - Mao Điểu
1554 1 năm 3 tuần
Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
586 1 năm 3 tuần
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
403 1 năm 3 tuần
Severus Snape x Harry Potter – Tích Thì
Hoàn (full) - Đằng La Luyến Nguyệt
654 1 năm 3 tuần
Thủy Nhân Duyên
Hoàn (full) - Phong Ẩm
479 1 năm 3 tuần
Thử Sinh Vi Quân Lưu
Hoàn (full) - Tuyết Huyễn Hồ
450 1 năm 3 tuần
Thương Hành Thiên Hạ
Hoàn (full) - Cưu Vũ Thiên Dạ
402 1 năm 3 tuần
Phong Quá Vũ Lưu Vân
Hoàn (full) - Tử Vũ Nguyệt Diên
422 1 năm 3 tuần
Quân Lâm Thiên Hạ Hệ Liệt
Hoàn (full) - Tiêu
473 1 năm 3 tuần
Thầy Giáo Lớp Mẫu Giáo Ở Tinh Tế
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
810 1 năm 3 tuần
Lưu Luyến Ngàn Năm
Hoàn (full) - Đằng La Luyến Nguyệt
713 1 năm 3 tuần
Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình
Hoàn (full) - Phiền Lạc
414 1 năm 3 tuần
Nương Tử Đừng Chạy
Hoàn (full) - Văn Phi Mộng
808 1 năm 3 tuần
Kiếm Ảnh Trọng Lâu
Hoàn (full) - Mẫn Chúng Sinh
516 1 năm 3 tuần
Khuynh Tàn Địa Tẫn
Hoàn (full) - Hạ Nguyệt
723 1 năm 3 tuần
Lâm Phong Và Lãnh Huyết
Hoàn (full) - Đê Điệu Chuyển Thân
533 1 năm 3 tuần
Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ
Hoàn (full) - Nhập Loạn
769 1 năm 3 tuần
Vẫn Luôn Cướp Nam Chủ Cũng Được Rồi
Hoàn (full) - Ngã Thị Tổng Tài
570 1 năm 3 tuần
Qũy Đạo Hỗn Loạn
Hoàn (full) - Mông Diện Đại Hiệp
412 1 năm 3 tuần
Giáo Chủ Hiện Đại
Hoàn (full) - 42 Lão Nhân
434 1 năm 3 tuần
Vũ Hóa Thành Điền
Hoàn (full) - Du Du Tiên
653 1 năm 3 tuần
Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
Hoàn (full) - Nam Chi
515 1 năm 3 tuần
Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Thu Thủy Mặc Liên
594 1 năm 3 tuần
Phi Gien Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Cố Trường Miên
651 1 năm 3 tuần
Phá Quán Tử Phá Suất
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
536 1 năm 3 tuần
Quân Mạc Vũ
Hoàn (full) - Mỗ Tại Tư
634 1 năm 3 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Hoàn (full) - Ám Dạ Tranh Nanh
618 1 năm 3 tuần
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
Hoàn (full) - Đại Viên Tử
2338 1 năm 3 tuần
Xuyên Thư Ký
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
1074 1 năm 3 tuần
Bỉ Ngạn
Hoàn (full) - Huyết Nguyệt Ly Hồn
762 1 năm 3 tuần

Các trang