Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Huy Vũ Tuyệt Thế
Hoàn (full) - Vẫn Nặc Sí Phong
367 1 năm 3 tuần
Hồng Diệp Vũ Thu Sơn
Hoàn (full) - Mộc Vũ Linh Âm
385 1 năm 3 tuần
Hồng Ảnh Tuyết Ngân
Hoàn (full) - Ngọc Ẩn (DM)
443 1 năm 3 tuần
Dục Mãn Hạnh Lâm
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
799 1 năm 3 tuần
Chiếc Lá Ký Sinh
Hoàn (full) - Phong Dạ Hân
881 1 năm 3 tuần
Quân Túy Trần Hương
Hoàn (full) - Thụy Giả
713 1 năm 3 tuần
Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước
Hoàn (full) - Cổ Lương Phi Vũ
613 1 năm 3 tuần
Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính
Hoàn (full) - Thiên Diễn
1680 1 năm 3 tuần
Huyết Tinh Phong Tình
Hoàn (full) - Phong Dạ Hân
486 1 năm 3 tuần
Gặp Quỷ
Hoàn (full) - Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử
509 1 năm 3 tuần
Duy Quân
Hoàn (full) - Hoa Yên Vũ
652 1 năm 3 tuần
Cưỡng Tình Đoạt Ái
Hoàn (full) - Quất Tử
1469 1 năm 3 tuần
Bất Phối Đích Luyến Nhân
Hoàn (full) - Bố Đinh
607 1 năm 3 tuần
Anh Yêu Em
Hoàn (full) - Bách Linh
940 1 năm 3 tuần
Anh Trai, Em Vẫn Luôn Thích Anh
Hoàn (full) - Ngân Tiếu
955 1 năm 3 tuần
Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
Hoàn (full) - Tội Hóa
985 1 năm 3 tuần
Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
Hoàn (full) - Tội Hóa
985 1 năm 3 tuần
Tàng Tình
Hoàn (full) - Nga Phi
877 1 năm 3 tuần
Mục Nhiên
Hoàn (full) - Cô Quân
1057 1 năm 3 tuần
Biệt Thự Mê Tình
Hoàn (full) - Mạn Quang
647 1 năm 3 tuần
Bỏ Qua Đích Chờ Đợi
Hoàn (full) - Ôn Nhu Đích Hạt Tử
413 1 năm 3 tuần
Ca Ca, Ba Ba Thật Vĩ Đại
Hoàn (full) - Cổ Linh
497 1 năm 3 tuần
Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt
Hoàn (full) - Trần Ấn
475 1 năm 3 tuần
Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt
Hoàn (full) - Trần Ấn
475 1 năm 3 tuần
Lãnh Khốc Vương Phi
Hoàn (full) - Sắc Vi
1136 1 năm 3 tuần
Ngư Yêu
Hoàn (full) - Tiến Kích Đích Khuẩn Tử
1169 1 năm 3 tuần
Nam Nhi Cũng Đổ Lệ
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
921 1 năm 3 tuần
Dã Phượng
Hoàn (full) - Bồng Vũ
2107 1 năm 3 tuần
Giang Nam Y Nương Tử
Hoàn (full) - Vân Nhạc
1285 1 năm 3 tuần
Trùng Sinh Chi Thương Lam
Đang ra - Tiện Thương
2382 1 năm 3 tuần
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Hoàn (full) - Nhược Ái Vô Ngân
4330 1 năm 3 tuần
Bạo Quân Độc Sủng
Hoàn (full) - Diệp Vũ Sắc
4039 1 năm 3 tuần
Nghề Vương Phi
Hoàn (full) - Hoa Dương Hoa Ảnh
2305 1 năm 3 tuần
Nha Hoàn Thâu Tâm
Hoàn (full) - Thượng Quan Sở Sở
2063 1 năm 3 tuần
Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau
Hoàn (full) - Tử Dục
1742 1 năm 3 tuần
Xao Động
Hoàn (full) - Xác Đạn
1188 1 năm 3 tuần
Chú À! Đừng Nên Thế!
Hoàn (full) - Trần Mạc Tranh
8379 1 năm 3 tuần
Nhất Tâm Chi Cách
Hoàn (full) - Phong Vô Hoa
563 1 năm 3 tuần
Bỉ Ngạn Yên Hoa
Hoàn (full) - Tứ Chích Cước
1007 1 năm 3 tuần
Bà Sa
Hoàn (full) - Mộ Thành Tuyết
811 1 năm 3 tuần
Tiểu Thư Cưới Vợ
Hoàn (full) - Cửu Viên
952 1 năm 3 tuần
Năm Xưa
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Quang
2226 1 năm 3 tuần
Đam Tứ Tuyệt - Phần 2: Chỉ Là Ảo Giác
Hoàn (full) - Nhộng Hiên
684 1 năm 3 tuần
Chước Phù Dung
Hoàn (full) - Độc Cô Cầu Yêu
2039 1 năm 3 tuần
Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
Hoàn (full) - Vân Thiên Thiếu
2072 1 năm 3 tuần
Đam Tứ Tuyệt - Phần 4: Đại Sắc Lang
Hoàn (full) - Nhộng Hiên
507 1 năm 3 tuần
Ngục Tai
Hoàn (full) - Ngân Anh
398 1 năm 3 tuần
Dạ Dạ Long Xà Vũ
Hoàn (full) - Dư Hạ
484 1 năm 3 tuần
Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Hoàn (full) - Vạn Sắc
1441 1 năm 3 tuần
Tử Dạ Tình Triền
Hoàn (full) - Dục Hiểu
2014 1 năm 3 tuần

Các trang