Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Mộng Hồ Điệp
Hoàn (full) - Thuỷ Nguyệt Hoa
516 1 năm 5 months
Lạc Hoa Hữu Ý
Hoàn (full) - Trần Sắc
684 1 năm 5 months
Huy Vũ Tuyệt Thế
Hoàn (full) - Vẫn Nặc Sí Phong
449 1 năm 5 months
Hồng Diệp Vũ Thu Sơn
Hoàn (full) - Mộc Vũ Linh Âm
452 1 năm 5 months
Hồng Ảnh Tuyết Ngân
Hoàn (full) - Ngọc Ẩn (DM)
514 1 năm 5 months
Dục Mãn Hạnh Lâm
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
888 1 năm 5 months
Chiếc Lá Ký Sinh
Hoàn (full) - Phong Dạ Hân
968 1 năm 5 months
Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước
Hoàn (full) - Cổ Lương Phi Vũ
709 1 năm 5 months
Quân Túy Trần Hương
Hoàn (full) - Thụy Giả
829 1 năm 5 months
Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính
Hoàn (full) - Thiên Diễn
1814 1 năm 5 months
Huyết Tinh Phong Tình
Hoàn (full) - Phong Dạ Hân
547 1 năm 5 months
Gặp Quỷ
Hoàn (full) - Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử
580 1 năm 5 months
Duy Quân
Hoàn (full) - Hoa Yên Vũ
714 1 năm 5 months
Cưỡng Tình Đoạt Ái
Hoàn (full) - Quất Tử
1593 1 năm 5 months
Bất Phối Đích Luyến Nhân
Hoàn (full) - Bố Đinh
696 1 năm 5 months
Anh Yêu Em
Hoàn (full) - Bách Linh
1031 1 năm 5 months
Anh Trai, Em Vẫn Luôn Thích Anh
Hoàn (full) - Ngân Tiếu
1050 1 năm 5 months
Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
Hoàn (full) - Tội Hóa
1078 1 năm 5 months
Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
Hoàn (full) - Tội Hóa
1078 1 năm 5 months
Tàng Tình
Hoàn (full) - Nga Phi
978 1 năm 5 months
Mục Nhiên
Hoàn (full) - Cô Quân
1212 1 năm 5 months
Biệt Thự Mê Tình
Hoàn (full) - Mạn Quang
710 1 năm 5 months
Bỏ Qua Đích Chờ Đợi
Hoàn (full) - Ôn Nhu Đích Hạt Tử
483 1 năm 5 months
Ca Ca, Ba Ba Thật Vĩ Đại
Hoàn (full) - Cổ Linh
581 1 năm 5 months
Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt
Hoàn (full) - Trần Ấn
546 1 năm 5 months
Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt
Hoàn (full) - Trần Ấn
546 1 năm 5 months
Lãnh Khốc Vương Phi
Hoàn (full) - Sắc Vi
1296 1 năm 5 months
Ngư Yêu
Hoàn (full) - Tiến Kích Đích Khuẩn Tử
1241 1 năm 5 months
Nam Nhi Cũng Đổ Lệ
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1018 1 năm 5 months
Dã Phượng
Hoàn (full) - Bồng Vũ
2376 1 năm 5 months
Giang Nam Y Nương Tử
Hoàn (full) - Vân Nhạc
1468 1 năm 5 months
Trùng Sinh Chi Thương Lam
Đang ra - Tiện Thương
2636 1 năm 5 months
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Hoàn (full) - Nhược Ái Vô Ngân
4717 1 năm 5 months
Bạo Quân Độc Sủng
Hoàn (full) - Diệp Vũ Sắc
4317 1 năm 5 months
Nha Hoàn Thâu Tâm
Hoàn (full) - Thượng Quan Sở Sở
2250 1 năm 5 months
Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau
Hoàn (full) - Tử Dục
1973 1 năm 5 months
Xao Động
Hoàn (full) - Xác Đạn
1295 1 năm 5 months
Nghề Vương Phi
Hoàn (full) - Hoa Dương Hoa Ảnh
2502 1 năm 5 months
Nhất Tâm Chi Cách
Hoàn (full) - Phong Vô Hoa
641 1 năm 5 months
Bỉ Ngạn Yên Hoa
Hoàn (full) - Tứ Chích Cước
1128 1 năm 5 months
Chú À! Đừng Nên Thế!
Hoàn (full) - Trần Mạc Tranh
8803 1 năm 5 months
Tiểu Thư Cưới Vợ
Hoàn (full) - Cửu Viên
1046 1 năm 5 months
Năm Xưa
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Quang
2449 1 năm 5 months
Bà Sa
Hoàn (full) - Mộ Thành Tuyết
966 1 năm 5 months
Chước Phù Dung
Hoàn (full) - Độc Cô Cầu Yêu
2205 1 năm 5 months
Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
Hoàn (full) - Vân Thiên Thiếu
2223 1 năm 5 months
Đam Tứ Tuyệt - Phần 4: Đại Sắc Lang
Hoàn (full) - Nhộng Hiên
580 1 năm 5 months
Đam Tứ Tuyệt - Phần 2: Chỉ Là Ảo Giác
Hoàn (full) - Nhộng Hiên
799 1 năm 5 months
Dạ Dạ Long Xà Vũ
Hoàn (full) - Dư Hạ
560 1 năm 5 months
Ngục Tai
Hoàn (full) - Ngân Anh
479 1 năm 5 months

Các trang