Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Sát Tương Tư
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
1018 1 năm 3 tuần
Quỳnh Châu Toái Viên
Hoàn (full) - Thiên Phàm Vũ Điệu
381 1 năm 3 tuần
Thiên Sơn Độc Hành
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
1064 1 năm 3 tuần
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
2084 1 năm 3 tuần
Kia Một Luồng Hy Vọng
Hoàn (full) - Thủy Mặc Chi Nhân
836 1 năm 3 tuần
Dã Thú Pháp Tắc
Hoàn (full) - Thủy Ấn
1279 1 năm 3 tuần
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
3439 1 năm 3 tuần
Hồi Đầu
Hoàn (full) - Vô Huyền
923 1 năm 3 tuần
Ngộ Xà
Hoàn (full) - Tố Ngân
1880 1 năm 3 tuần
Âm Trần Tuyệt
Hoàn (full) - Thiên Na
1008 1 năm 3 tuần
Tùy Ái Trầm Luân
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1454 1 năm 3 tuần
Sau Khi Gặp Tiểu Tam
Hoàn (full) - Tiểu Tiểu Đích Kết Tử
937 1 năm 3 tuần
Thu Phong Sinh Vị Thủy
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
432 1 năm 3 tuần
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
926 1 năm 3 tuần
Mộng Tiên Tại Hoài
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
428 1 năm 3 tuần
Chấp Niệm
Hoàn (full) - Thiệu Ly
1787 1 năm 3 tuần
Phong Hành Vân Tri Đạo
Hoàn (full) - Mạt Hồi
455 1 năm 3 tuần
Bối Đạo Nhi Trì
Hoàn (full) - Tiêu Mạc Nhân
912 1 năm 3 tuần
Cha Tôi Là Đại Ca Xã Hội Đen
Hoàn (full) - Bán Căn Vũ Mao
893 1 năm 3 tuần
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
1274 1 năm 3 tuần
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
666 1 năm 3 tuần
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
666 1 năm 3 tuần
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
676 1 năm 3 tuần
Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta
Hoàn (full) - Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu
656 1 năm 3 tuần
Bệnh Ngược
Hoàn (full) - Mặc Tù
742 1 năm 3 tuần
Bảo Mẫu
Hoàn (full) - TICTAC
607 1 năm 3 tuần
Liệt Tâm
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1031 1 năm 3 tuần
Tư Lệnh Và Trung Khuyển
Hoàn (full) - Sơn U Quân
492 1 năm 3 tuần
Thịnh Đường
Hoàn (full) - Lâu Thượng Hoàng Hôn
1403 1 năm 3 tuần
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
548 1 năm 3 tuần
Gió Đông Tiều Tụy
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
545 1 năm 3 tuần
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
689 1 năm 3 tuần
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
576 1 năm 3 tuần
Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận
Hoàn (full) - Thụy Giả
430 1 năm 3 tuần
Thác Vị
Hoàn (full) - Yêu Mệ
662 1 năm 3 tuần
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
572 1 năm 3 tuần
Cựu Nhân
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
476 1 năm 3 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 3: Bích Huyết Hán Khanh
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
502 1 năm 3 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 2: Thả Dung Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
395 1 năm 3 tuần
Thanh Mai Túy
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
434 1 năm 3 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 4: Phong Trung Kính Tiết
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
436 1 năm 3 tuần
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 1: Tiếu Ngữ Khinh Trần
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
486 1 năm 3 tuần
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 5: Phong Vân Tế Hội
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
472 1 năm 3 tuần
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
Hoàn (full) - Trần Ấn
538 1 năm 3 tuần
Thiên Long Hãm Tình
Hoàn (full) - Tiểu Thập Tứ
318 1 năm 3 tuần
Gián Đập Không Chết
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
555 1 năm 3 tuần
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
397 1 năm 3 tuần
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1351 1 năm 3 tuần
Bản Kí Sự Trúc Mã
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
421 1 năm 3 tuần
Thanh Phong Hận
Hoàn (full) - Hành Vân
477 1 năm 3 tuần

Các trang