Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Sát Tương Tư
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
1169 1 năm 4 months
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
1690 1 năm 4 months
Tuyệt Sắc Tai Tinh
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
814 1 năm 4 months
Quỳnh Châu Toái Viên
Hoàn (full) - Thiên Phàm Vũ Điệu
460 1 năm 4 months
Thiên Sơn Độc Hành
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
1169 1 năm 4 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
2315 1 năm 4 months
Kia Một Luồng Hy Vọng
Hoàn (full) - Thủy Mặc Chi Nhân
941 1 năm 4 months
Hồi Đầu
Hoàn (full) - Vô Huyền
1029 1 năm 4 months
Dã Thú Pháp Tắc
Hoàn (full) - Thủy Ấn
1400 1 năm 4 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
3671 1 năm 4 months
Ngộ Xà
Hoàn (full) - Tố Ngân
2198 1 năm 4 months
Âm Trần Tuyệt
Hoàn (full) - Thiên Na
1104 1 năm 4 months
Tùy Ái Trầm Luân
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1583 1 năm 4 months
Sau Khi Gặp Tiểu Tam
Hoàn (full) - Tiểu Tiểu Đích Kết Tử
1076 1 năm 4 months
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
1041 1 năm 4 months
Thu Phong Sinh Vị Thủy
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
500 1 năm 4 months
Mộng Tiên Tại Hoài
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
498 1 năm 4 months
Chấp Niệm
Hoàn (full) - Thiệu Ly
1978 1 năm 4 months
Cha Tôi Là Đại Ca Xã Hội Đen
Hoàn (full) - Bán Căn Vũ Mao
991 1 năm 4 months
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
1456 1 năm 4 months
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
760 1 năm 4 months
Phương Bắc Của Tôi
Hoàn (full) - Quá Mẫn Quý Tiết
760 1 năm 4 months
Phong Hành Vân Tri Đạo
Hoàn (full) - Mạt Hồi
523 1 năm 4 months
Bối Đạo Nhi Trì
Hoàn (full) - Tiêu Mạc Nhân
1052 1 năm 4 months
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
778 1 năm 4 months
Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta
Hoàn (full) - Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu
735 1 năm 4 months
Tư Lệnh Và Trung Khuyển
Hoàn (full) - Sơn U Quân
577 1 năm 4 months
Bệnh Ngược
Hoàn (full) - Mặc Tù
862 1 năm 4 months
Bảo Mẫu
Hoàn (full) - TICTAC
720 1 năm 4 months
Liệt Tâm
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1173 1 năm 4 months
Gió Đông Tiều Tụy
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
622 1 năm 4 months
Thịnh Đường
Hoàn (full) - Lâu Thượng Hoàng Hôn
1645 1 năm 4 months
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
622 1 năm 4 months
Thác Vị
Hoàn (full) - Yêu Mệ
758 1 năm 4 months
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
680 1 năm 4 months
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
803 1 năm 4 months
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
681 1 năm 4 months
Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận
Hoàn (full) - Thụy Giả
512 1 năm 4 months
Cựu Nhân
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
556 1 năm 4 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 4: Phong Trung Kính Tiết
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
499 1 năm 4 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 1: Tiếu Ngữ Khinh Trần
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
583 1 năm 4 months
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 5: Phong Vân Tế Hội
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
529 1 năm 4 months
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
Hoàn (full) - Trần Ấn
617 1 năm 4 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 3: Bích Huyết Hán Khanh
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
582 1 năm 4 months
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 2: Thả Dung Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
458 1 năm 4 months
Thanh Mai Túy
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
522 1 năm 4 months
Thiên Long Hãm Tình
Hoàn (full) - Tiểu Thập Tứ
377 1 năm 4 months
Gián Đập Không Chết
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
658 1 năm 4 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
476 1 năm 4 months
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
627 1 năm 4 months

Các trang