Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Quá Khí Minh Tinh
Hoàn (full) - Kham Mặc
375 1 năm 2 months
Đại Minh Tinh Và Sát Thủ
Hoàn (full) - Cocoblue
410 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Hoàn (full) - Ái Khán Thiên
1064 1 năm 2 months
Ái Nhân Hảo Trạch
Hoàn (full) - Đông Lan
375 1 năm 2 months
Diệu Nhật Lam Thiên
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
412 1 năm 2 months
Cạm Bẫy Nam Nam
Hoàn (full) - Tô Biệt Tự
539 1 năm 2 months
Phúc Hắc Tiên Sinh
Hoàn (full) - Trường Vụ
450 1 năm 2 months
Dụ Dỗ Đại Thần
Hoàn (full) - Lâm Tịch Ẩn
743 1 năm 2 months
Nhĩ Đàm Luyến Ái Vi Hà Bất Án Sáo Lộ Lai
Hoàn (full) - Ale Lưu Bạch
354 1 năm 2 months
Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản
Hoàn (full) - Kinh Thành Nam Sủng
433 1 năm 2 months
Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
Hoàn (full) - Thu Diệp Tàn Lộ
480 1 năm 2 months
Đương Cẩu Ái Thượng Miêu
Hoàn (full) - Vainy
459 1 năm 2 months
Chiến Lược Tấn Công Một Phía
Hoàn (full) - Đơn phương công lược
396 1 năm 2 months
Tứ Bề Thọ Địch
Hoàn (full) - Khúc Lưu Tỷ
773 1 năm 2 months
Tứ Bề Thọ Địch
Hoàn (full) - Khúc Lưu Tỷ
773 1 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Nịch Ái
Hoàn (full) - Hoàn Hoàn
858 1 năm 2 months
Tôi Chỉ Cần Có Em
Hoàn (full) - Mạc Quang Thần
1510 1 năm 2 months
Thích Anh
Hoàn (full) - Thiên Không Dã Thị Hắc Sắc Đích
405 1 năm 2 months
Hỗn Đản, Nói Không Với Cái Chết Sao!
Hoàn (full) - Ngọa Tào Khoái Bát Hạ
367 1 năm 2 months
Sắc Lang Thượng Sai Giường
Hoàn (full) - Đào Đào
570 1 năm 2 months
Như Lang
Hoàn (full) - Vạn Diệp Chi Thương
808 1 năm 2 months
Huỳnh Mạc Phách Đương - Bạn Diễn
Hoàn (full) - Thất Ưu
471 1 năm 2 months
Dục Mãn Hạnh Lâm
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
841 1 năm 2 months
Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi!
Hoàn (full) - Tử Dạ Bất Miên
662 1 năm 2 months
Quỷ Hoan Quỷ Ái
Hoàn (full) - Mộng Khê Tiểu Phi
624 1 năm 2 months
Kỳ Đãi Độ: Ranh Giới Chờ Mong
Hoàn (full) - Lam Lâm (damie)
440 1 năm 2 months
Không Nơi Thuộc Về
Hoàn (full) - Lam Lâm (damie)
499 1 năm 2 months
Hạnh Phúc Của Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên
Hoàn (full) - Băng Mị
708 1 năm 2 months
Bá Chủ Đích Nhu Tình
Hoàn (full) - Tam Nguyệt
606 1 năm 2 months
Cảnh Sát Trảo Tiểu Thâu
Hoàn (full) - Tự Từ
529 1 năm 2 months
Bạc Hà Hiệp Tấu Khúc
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
564 1 năm 2 months
Trọng Phùng Dĩ Hậu
Hoàn (full) - Điềm Mật Sinh Hoạt
731 1 năm 2 months
Khoảng Cách Từ Dạ Dày Đến Trái Tim
Hoàn (full) - Kiết Phi
551 1 năm 2 months
Cầu Người Tâm Đắc
Hoàn (full) - Đường Nhất Tầm
710 1 năm 2 months
Khúc Kỳ Ốc
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
419 1 năm 2 months
Quan Hệ Nguy Hiểm
Hoàn (full) - Khiêu Dược Hỏa Diễm
337198 1 năm 2 months
Hoán Kiểm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Xích Tuyết
2428 1 năm 2 months
Bất Diệt Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Hắc Vũ Tán
2808 1 năm 2 months
Ẩn Sát
Hoàn (full) - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
6120 1 năm 2 months
Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Dương Quang
2859 1 năm 2 months
Cận Chiến Bảo Tiêu
Hoàn (full) - Phù Sinh Mộng Đoạn
1817 1 năm 2 months
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!
Hoàn (full) - Hồng Cửu
3439 1 năm 2 months
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
5087 1 năm 2 months
Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Hoàn (full) - Ngư Nhân Nhị Đại
3090 1 năm 2 months
Thiếp Thân Đặc Công
Hoàn (full) - Lương Thất Thiểu
7107 1 năm 2 months
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn (full) - Yên Lộ Thương Mang
2605 1 năm 2 months
Khó Để Buông Tay
Hoàn (full) - Dạ Mạn
3033 1 năm 2 months
Đặc Thù Không Gian
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1824 1 năm 2 months
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Hoàn (full) - Tâm Tại Lưu Lãng
6727 1 năm 2 months
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Hoàn (full) - Ngư Nhân Nhị Đại
8777 1 năm 2 months

Các trang