Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện
Đang ra - Tiểu Thọ Tử
901 1 tuần 6 ngày
Thiên Hoàng Quý Trụ
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
2073 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
2459 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
8319 2 months 4 ngày
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
3092 2 months 1 tuần
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
4482 2 months 1 tuần
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
1190 2 months 1 tuần
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
8523 2 months 3 tuần
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
5835 2 months 3 tuần
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
5068 2 months 3 tuần
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
33284 2 months 3 tuần
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
11628 2 months 3 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1584 3 months 1 ngày
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
1786 3 months 1 tuần
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
1657 3 months 1 tuần
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
720 3 months 1 tuần
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
527 3 months 1 tuần
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
726 3 months 1 tuần
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
474 3 months 1 tuần
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
523 3 months 1 tuần
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
573 3 months 1 tuần
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
434 3 months 1 tuần
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
320 3 months 1 tuần
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
1239 3 months 1 tuần
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
283 3 months 1 tuần
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
1755 3 months 1 tuần
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
2551 3 months 1 tuần
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
675 3 months 1 tuần
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
779 3 months 1 tuần
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
1320 3 months 1 tuần
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
2422 3 months 1 tuần
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
581 3 months 1 tuần
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
738 3 months 1 tuần
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
264 3 months 1 tuần
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
835 3 months 1 tuần
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
621 3 months 1 tuần
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
418 3 months 1 tuần
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
359 3 months 1 tuần
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
386 3 months 1 tuần
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
1556 3 months 1 tuần
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
379 3 months 1 tuần
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
671 3 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
960 3 months 1 tuần
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
190 3 months 1 tuần
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
846 3 months 1 tuần
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
196 3 months 1 tuần
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
202 3 months 1 tuần
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
305 3 months 1 tuần
Tỉnh Vị Trì
Hoàn (full) - Diệp Phi Bạch
411 3 months 1 tuần
Tịch Chiếu Huề Phương Điện
Hoàn (full) - Tiêu Đường Đông Qua
252 3 months 1 tuần

Các trang