Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang ra - Mộc Lan Trắng
128270 4 months 3 tuần
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
167496 2 năm 5 months
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
12443 2 năm 7 months
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
91478 2 năm 7 months
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
44195 2 năm 7 months
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
68109 2 năm 8 months
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
4480 2 năm 8 months
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
82631 2 năm 8 months
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
57463 2 năm 8 months
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
47533 2 năm 8 months
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
192164 2 năm 8 months
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
176075 2 năm 8 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
3439 2 năm 8 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
3861 2 năm 8 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
3431 2 năm 8 months
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
1961 2 năm 8 months
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
2146 2 năm 8 months
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
2030 2 năm 8 months
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
2076 2 năm 8 months
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
1618 2 năm 8 months
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
2544 2 năm 8 months
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
1473 2 năm 8 months
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
1269 2 năm 8 months
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
1331 2 năm 8 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
3017 2 năm 8 months
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
3690 2 năm 8 months
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
1608 2 năm 8 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
4465 2 năm 8 months
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
1829 2 năm 8 months
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
2193 2 năm 8 months
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
3807 2 năm 8 months
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
1618 2 năm 8 months
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
2153 2 năm 8 months
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
1092 2 năm 8 months
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
2799 2 năm 8 months
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
1659 2 năm 8 months
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1356 2 năm 8 months
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
1234 2 năm 8 months
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
1281 2 năm 8 months
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
3628 2 năm 8 months
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
1338 2 năm 8 months
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
2087 2 năm 8 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
977 2 năm 8 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
2487 2 năm 8 months
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
2148 2 năm 8 months
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
953 2 năm 8 months
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
1012 2 năm 8 months
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
1119 2 năm 8 months
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
1188 2 năm 8 months
Thiếp Thân Tể Tướng
Hoàn (full) - Kinh Mộng
1722 2 năm 8 months

Các trang