Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang ra - Mộc Lan Trắng
114721 3 months 2 tuần
Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1
Ngưng - Tiểu Thọ Tử
121768 10 months 3 tuần
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
138607 1 năm 10 months
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
11876 2 năm 3 tuần
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
73109 2 năm 1 tháng 1 tháng
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
32159 2 năm 1 tháng 1 tháng
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
51412 2 năm 1 tháng 1 tháng
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
4043 2 năm 1 tháng 1 tháng
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
66429 2 năm 1 tháng 1 tháng
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
44397 2 năm 1 tháng 1 tháng
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
36426 2 năm 1 tháng 1 tháng
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
167357 2 năm 1 tháng 1 tháng
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
137845 2 năm 1 tháng 1 tháng
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
3052 2 năm 2 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
3415 2 năm 2 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
3051 2 năm 2 months
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
1626 2 năm 2 months
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
1714 2 năm 2 months
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
1636 2 năm 2 months
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
1718 2 năm 2 months
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
1340 2 năm 2 months
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
2166 2 năm 2 months
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
1166 2 năm 2 months
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
1036 2 năm 2 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
2738 2 năm 2 months
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
1033 2 năm 2 months
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
3346 2 năm 2 months
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
1407 2 năm 2 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
4150 2 năm 2 months
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
1513 2 năm 2 months
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
1985 2 năm 2 months
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
3494 2 năm 2 months
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
1360 2 năm 2 months
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
1833 2 năm 2 months
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
861 2 năm 2 months
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
2280 2 năm 2 months
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
1408 2 năm 2 months
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1141 2 năm 2 months
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
1017 2 năm 2 months
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
1000 2 năm 2 months
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
3310 2 năm 2 months
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
1084 2 năm 2 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
2002 2 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
1822 2 năm 2 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
746 2 năm 2 months
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1892 2 năm 2 months
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
727 2 năm 2 months
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
777 2 năm 2 months
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
915 2 năm 2 months
Tỉnh Vị Trì
Hoàn (full) - Diệp Phi Bạch
1406 2 năm 2 months

Các trang