Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện
Đang ra - Tiểu Thọ Tử
29259 5 ngày 36 phút
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
42902 2 months 2 tuần
Thiên Hoàng Quý Trụ
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
6021 4 months 2 tuần
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
6369 4 months 3 tuần
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
19434 5 months 6 ngày
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
6281 5 months 1 tuần
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
11518 5 months 1 tuần
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
1792 5 months 1 tuần
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
18168 5 months 3 tuần
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
11546 5 months 3 tuần
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
8931 5 months 3 tuần
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
63579 5 months 3 tuần
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
30913 5 months 3 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1834 6 months 3 ngày
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
2050 6 months 1 tuần
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
1867 6 months 1 tuần
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
854 6 months 1 tuần
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
675 6 months 1 tuần
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
638 6 months 1 tuần
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
693 6 months 1 tuần
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
670 6 months 1 tuần
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
986 6 months 1 tuần
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
542 6 months 1 tuần
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
422 6 months 1 tuần
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
1580 6 months 1 tuần
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
387 6 months 1 tuần
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
2062 6 months 1 tuần
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
861 6 months 1 tuần
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
2888 6 months 1 tuần
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
771 6 months 1 tuần
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
1415 6 months 1 tuần
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
2617 6 months 1 tuần
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
699 6 months 1 tuần
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
935 6 months 1 tuần
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
323 6 months 1 tuần
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
1016 6 months 1 tuần
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
746 6 months 1 tuần
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
503 6 months 1 tuần
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
469 6 months 1 tuần
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
1937 6 months 1 tuần
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
450 6 months 1 tuần
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
470 6 months 1 tuần
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
844 6 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
1131 6 months 1 tuần
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
257 6 months 1 tuần
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1023 6 months 1 tuần
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
250 6 months 1 tuần
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
269 6 months 1 tuần
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
382 6 months 1 tuần
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
367 6 months 1 tuần

Các trang