Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang ra - Mộc Lan Trắng
150085 1 năm 4 months
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
198516 3 năm 4 months
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
13228 3 năm 7 months
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
112087 3 năm 7 months
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
61256 3 năm 7 months
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
91911 3 năm 7 months
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
5024 3 năm 7 months
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
100401 3 năm 8 months
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
74367 3 năm 8 months
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
61611 3 năm 8 months
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
223596 3 năm 8 months
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
228068 3 năm 8 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
3999 3 năm 8 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
4459 3 năm 8 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
4015 3 năm 8 months
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
2560 3 năm 8 months
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
2732 3 năm 8 months
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
2676 3 năm 8 months
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
1984 3 năm 8 months
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
3142 3 năm 8 months
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
2517 3 năm 8 months
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
1989 3 năm 8 months
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
1620 3 năm 8 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
3604 3 năm 8 months
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
1748 3 năm 8 months
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
4204 3 năm 8 months
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
1900 3 năm 8 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
4956 3 năm 8 months
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
2384 3 năm 8 months
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
2510 3 năm 8 months
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
4225 3 năm 8 months
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
2140 3 năm 8 months
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
2691 3 năm 8 months
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
1447 3 năm 8 months
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
3603 3 năm 8 months
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
2030 3 năm 8 months
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1694 3 năm 8 months
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
1685 3 năm 8 months
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
1765 3 năm 8 months
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
4077 3 năm 8 months
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
1822 3 năm 8 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
3061 3 năm 8 months
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
2423 3 năm 8 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
1310 3 năm 8 months
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
2562 3 năm 8 months
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
1319 3 năm 8 months
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
1318 3 năm 8 months
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
1572 3 năm 8 months
Tuyệt Sắc Quốc Sư
Hoàn (full) - Mê Dương
1997 3 năm 8 months
Tỉnh Vị Trì
Hoàn (full) - Diệp Phi Bạch
2283 3 năm 8 months

Các trang