Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hoàng Sủng
Hoàn - Khai Hoa Bất Kết Quả
456 4 ngày 11 giờ
Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Đang ra - Vu Tâm Yên
151 4 ngày 22 giờ
Hoa Thị Chiêu Nguyệt
Hoàn - Lưu Kỳ Kha
472 1 tuần 3 ngày
Minh Cung Truyện
Đang ra - Trác Phương Nghiên
6705 3 tuần 3 ngày
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn - Nhan Nghiêu
151 1 tháng 1 tháng 4 ngày
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn - Hoa Luyến Vân
134 1 tháng 1 tháng 6 ngày
Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi
Hoàn - Bạch Lục
488 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn - Khuyết Danh
573 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn - Triệu Tiểu Miêu
140 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Cầu Nữ
Hoàn - Triệu Hi Chi
373 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Mạc Đạo Vô Tâm
Hoàn - Liễm Chu
381 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi
Hoàn - Mậu Lâm Tu Trúc
643 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Tương Quý Phi Truyện
Hoàn - Tô Tiểu Lương
700 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Cung Phi Thượng Vị Ký
Hoàn - Như Ngư Hoa Lạc
1936 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Chiết Tẫn Xuân Phong
Hoàn - Thị Kim
286 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Thế Nào Là Hiền Thê
Đang ra - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
481 2 months 3 giờ
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn - Nam Phong Ca
383 2 months 3 ngày
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn - Hồng Dạ
227 2 months 3 ngày
Viên Tam Công Tử Trọng Sinh
Hoàn - Mạc Chu
219 2 months 4 ngày
Hậu Cung Kế
Hoàn - Lý Hảo
843 2 months 5 ngày
Phượng Tê Thần Cung
Hoàn - Khuynh Thân
367 2 months 6 ngày
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!
Hoàn - Nhất Độ Quân Hoa
416 2 months 1 tuần
Hoàng Cung Giả Đương Sự
Hoàn - Thái Vi Thiên
376 2 months 1 tuần
Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Hoàn - Mặc Vũ Bích Ca
314 2 months 1 tuần
Nghề Làm Phi
Hoàn - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
481 2 months 1 tuần
Thê Tử Của Bạo Quân
Hoàn - Mạt Trà Khúc Kỳ
1527 2 months 2 tuần
Đích Nữ Vương Phi
Hoàn - Nam Quang
3325 2 months 2 tuần
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn - Anh Tuyết Dực
253 3 months 21 giờ
Tù Phi Tà Vương
Hoàn - Tuyết Nhạn
295 3 months 22 giờ
Xướng Môn Nữ Hầu
Hoàn - Tần Giản
451 3 months 3 ngày
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Đang ra - Mai Hoa Tam Lộng
220 3 months 5 ngày
Cách Làm Sủng Phi
Đang ra - Bích Vân Thiên
654 3 months 5 ngày
Tướng Phủ Đích Nữ
Đang ra - Trầm Hoan
315 3 months 1 tuần
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
Đang ra - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
613 3 months 1 tuần
Đích Nữ Nhất Đẳng
Đang ra - Hạ Thái Hậu
515 3 months 1 tuần
Tuyệt Sắc Thái Giám: Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng
Đang ra - Sở Thanh
263 3 months 1 tuần
Hoàn Khố Thế Tử Phi
Đang ra - Tây Tử Tình
1101 3 months 3 tuần
Cung Lược
Hoàn - Vưu Tứ Tỷ
989 3 months 3 tuần
Hệ Thống Sủng Phi
Hoàn - Chu Nữ
383 4 months 2 ngày
Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Hoàn - Mê Loạn Giang Sơn
335 4 months 3 ngày
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Hoàn - Mạc Linh Linh
334 4 months 5 ngày
Dưỡng Nữ Thành Phi
Hoàn - Phong Ngôn Nhiễm
335 4 months 1 tuần
Gia Cát Linh Ẩn
Hoàn - Cửu Dã Thần Tây
290 4 months 1 tuần
Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu
Hoàn - Thiên Mai
1430 4 months 1 tuần
Dưỡng Thú Thành Phi
Hoàn - Cửu Trọng Điện
211 4 months 2 tuần
Giấc Mộng Đế Vương
Hoàn - Cuồng càng thêm cuồng
1127 4 months 2 tuần
Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
Hoàn - Tử Nguyệt Sa Y
846 4 months 2 tuần
Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội
Hoàn - Như Nhược Yên
550 4 months 3 tuần
Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung
Hoàn - Dạ Chi Dạ
1248 4 months 3 tuần
Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ
Hoàn - Tô Phù Sơ
844 4 months 3 tuần

Các trang