Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang ra - Mộc Lan Trắng
107909 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1
Ngưng - Tiểu Thọ Tử
117289 7 months 3 ngày
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
122866 1 năm 6 months
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
11549 1 năm 9 months
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
62484 1 năm 9 months
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
25086 1 năm 9 months
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
43012 1 năm 9 months
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
3757 1 năm 9 months
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
57224 1 năm 10 months
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
37056 1 năm 10 months
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
30330 1 năm 10 months
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
152273 1 năm 10 months
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
119285 1 năm 10 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
2848 1 năm 10 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
3177 1 năm 10 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
2849 1 năm 10 months
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
1485 1 năm 10 months
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
1489 1 năm 10 months
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
1441 1 năm 10 months
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
1524 1 năm 10 months
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
1205 1 năm 10 months
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1966 1 năm 10 months
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
1030 1 năm 10 months
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
902 1 năm 10 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
2589 1 năm 10 months
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
898 1 năm 10 months
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
3155 1 năm 10 months
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
1294 1 năm 10 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
3979 1 năm 10 months
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
1350 1 năm 10 months
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
1866 1 năm 10 months
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
3351 1 năm 10 months
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
1224 1 năm 10 months
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
1682 1 năm 10 months
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
739 1 năm 10 months
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
2031 1 năm 10 months
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
1282 1 năm 10 months
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
988 1 năm 10 months
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
901 1 năm 10 months
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
886 1 năm 10 months
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
3136 1 năm 10 months
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
949 1 năm 10 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
1780 1 năm 10 months
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
1708 1 năm 10 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
635 1 năm 10 months
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1741 1 năm 10 months
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
616 1 năm 10 months
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
655 1 năm 10 months
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
797 1 năm 10 months
Tỉnh Vị Trì
Hoàn (full) - Diệp Phi Bạch
1230 1 năm 10 months

Các trang