Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang ra - Mộc Lan Trắng
158301 2 năm 10 months
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
213179 4 năm 10 months
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
15772 5 năm 1 tháng 1 tháng
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
120803 5 năm 1 tháng 1 tháng
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
72065 5 năm 1 tháng 1 tháng
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
102367 5 năm 1 tháng 1 tháng
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
6624 5 năm 1 tháng 1 tháng
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
108377 5 năm 2 months
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
80503 5 năm 2 months
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
66522 5 năm 2 months
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
235716 5 năm 2 months
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
249776 5 năm 2 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
5367 5 năm 2 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
6808 5 năm 2 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
7953 5 năm 2 months
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
3569 5 năm 2 months
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
3501 5 năm 2 months
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
2939 5 năm 2 months
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
4020 5 năm 2 months
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
4612 5 năm 2 months
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
3418 5 năm 2 months
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
3348 5 năm 2 months
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
2206 5 năm 2 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
5603 5 năm 2 months
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
2384 5 năm 2 months
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
5887 5 năm 2 months
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
2602 5 năm 2 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
5480 5 năm 2 months
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
2882 5 năm 2 months
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
4094 5 năm 2 months
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
7024 5 năm 2 months
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
3152 5 năm 2 months
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
3331 5 năm 2 months
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
2037 5 năm 2 months
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
5771 5 năm 2 months
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
3410 5 năm 2 months
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
2494 5 năm 2 months
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
2144 5 năm 2 months
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
2511 5 năm 2 months
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
5665 5 năm 2 months
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
2278 5 năm 2 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
4612 5 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
5419 5 năm 2 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
2569 5 năm 2 months
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
1979 5 năm 2 months
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
4299 5 năm 2 months
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
1924 5 năm 2 months
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
2419 5 năm 2 months
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
2208 5 năm 2 months
Tịch Chiếu Huề Phương Điện
Hoàn (full) - Tiêu Đường Đông Qua
2329 5 năm 2 months

Các trang