Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hoàng Gia Sủng Tức
Đang ra - Thải Điền
65 1 ngày 2 giờ
Đích Nữ Vương Phi
Hoàn - Nam Quang
4444 6 ngày 16 giờ
Cuồng Nữ Bắt Phu: Quấn Lấy Thái Tử Lạnh Lùng
Hoàn - Hàn Hi Nhi
165 1 tuần 3 ngày
Quỷ Hoàng Phi
Hoàn - Sương Hoa
256 1 tuần 4 ngày
Phò Mã Gian Manh
Hoàn - Hoa Nhật Phi
144 1 tuần 4 ngày
Đấu Phá Hậu Cung
Hoàn - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân
316 2 tuần 14 giờ
Bình Tĩnh Làm Phi
Hoàn - Phong Quá Thủy Vô Ngân
732 2 tuần 4 ngày
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn - Thiên Thương
238 2 tuần 4 ngày
Long Vũ Phi Thiên
Hoàn - Kì Thỉ Nhân
164 2 tuần 5 ngày
Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương
Hoàn - Chu Nữ
421 2 tuần 6 ngày
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún
Hoàn - Phong Lưu Thư Ngốc
210 3 tuần 23 giờ
Nghề Làm Phi
Hoàn - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
1204 3 tuần 6 ngày
Hậu Cung Hi Phi Truyện
Đang ra - Giải Ngữ
639 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Nam Nhi Cũng Đổ Lệ
Hoàn - Dịch Nhân Bắc
231 1 tháng 1 tháng 2 ngày
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
Đang ra - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
1242 1 tháng 1 tháng 2 ngày
Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
608 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Kiều Thiếp
Hoàn - Đông Thi Nương
1495 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Đang ra - Hoàn Nhĩ WR
494 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Hoàng Sủng
Hoàn - Khai Hoa Bất Kết Quả
1978 2 months 5 ngày
Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Đang ra - Vu Tâm Yên
907 2 months 5 ngày
Hoa Thị Chiêu Nguyệt
Hoàn - Lưu Kỳ Kha
1317 2 months 1 tuần
Minh Cung Truyện
Đang ra - Trác Phương Nghiên
7650 2 months 3 tuần
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn - Nhan Nghiêu
316 3 months 5 ngày
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn - Hoa Luyến Vân
304 3 months 1 tuần
Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi
Hoàn - Bạch Lục
1089 3 months 1 tuần
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn - Khuyết Danh
1269 3 months 1 tuần
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn - Triệu Tiểu Miêu
341 3 months 1 tuần
Cầu Nữ
Hoàn - Triệu Hi Chi
726 3 months 2 tuần
Mạc Đạo Vô Tâm
Hoàn - Liễm Chu
619 3 months 2 tuần
Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi
Hoàn - Mậu Lâm Tu Trúc
1166 3 months 3 tuần
Tương Quý Phi Truyện
Hoàn - Tô Tiểu Lương
1115 3 months 3 tuần
Cung Phi Thượng Vị Ký
Hoàn - Như Ngư Hoa Lạc
2657 3 months 3 tuần
Chiết Tẫn Xuân Phong
Hoàn - Thị Kim
470 3 months 4 tuần
Thế Nào Là Hiền Thê
Đang ra - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
805 4 months 1 ngày
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn - Nam Phong Ca
606 4 months 4 ngày
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn - Hồng Dạ
368 4 months 4 ngày
Viên Tam Công Tử Trọng Sinh
Hoàn - Mạc Chu
396 4 months 5 ngày
Hậu Cung Kế
Hoàn - Lý Hảo
1585 4 months 6 ngày
Phượng Tê Thần Cung
Hoàn - Khuynh Thân
613 4 months 1 tuần
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!
Hoàn - Nhất Độ Quân Hoa
686 4 months 1 tuần
Hoàng Cung Giả Đương Sự
Hoàn - Thái Vi Thiên
586 4 months 1 tuần
Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Hoàn - Mặc Vũ Bích Ca
507 4 months 1 tuần
Thê Tử Của Bạo Quân
Hoàn - Mạt Trà Khúc Kỳ
1999 4 months 2 tuần
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn - Anh Tuyết Dực
429 5 months 1 ngày
Tù Phi Tà Vương
Hoàn - Tuyết Nhạn
469 5 months 1 ngày
Xướng Môn Nữ Hầu
Hoàn - Tần Giản
799 5 months 4 ngày
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Đang ra - Mai Hoa Tam Lộng
358 5 months 6 ngày
Cách Làm Sủng Phi
Đang ra - Bích Vân Thiên
1108 5 months 6 ngày
Tướng Phủ Đích Nữ
Đang ra - Trầm Hoan
553 5 months 1 tuần
Đích Nữ Nhất Đẳng
Đang ra - Hạ Thái Hậu
883 5 months 1 tuần

Các trang