Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang ra - Mộc Lan Trắng
140833 11 months 3 tuần
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
185728 2 năm 12 months
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
12889 3 năm 2 months
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
103106 3 năm 2 months
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
54663 3 năm 2 months
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
81374 3 năm 2 months
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
4791 3 năm 2 months
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
92737 3 năm 3 months
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
67311 3 năm 3 months
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
55761 3 năm 3 months
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
210522 3 năm 3 months
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
203405 3 năm 3 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
3769 3 năm 3 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
4212 3 năm 3 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
3759 3 năm 3 months
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
2263 3 năm 3 months
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
2490 3 năm 3 months
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
2338 3 năm 3 months
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
2430 3 năm 3 months
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
1848 3 năm 3 months
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
2909 3 năm 3 months
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
1777 3 năm 3 months
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
1479 3 năm 3 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
3369 3 năm 3 months
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
1573 3 năm 3 months
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
3984 3 năm 3 months
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
1782 3 năm 3 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
4764 3 năm 3 months
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
2103 3 năm 3 months
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
2375 3 năm 3 months
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
4041 3 năm 3 months
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
1887 3 năm 3 months
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
2488 3 năm 3 months
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
1308 3 năm 3 months
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
3262 3 năm 3 months
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
1895 3 năm 3 months
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1564 3 năm 3 months
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
1513 3 năm 3 months
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
1579 3 năm 3 months
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
3898 3 năm 3 months
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
1613 3 năm 3 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
1192 3 năm 3 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
2843 3 năm 3 months
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
2293 3 năm 3 months
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
2396 3 năm 3 months
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
1199 3 năm 3 months
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
1202 3 năm 3 months
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
1346 3 năm 3 months
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
1412 3 năm 3 months
Thiếp Thân Tể Tướng
Hoàn (full) - Kinh Mộng
1914 3 năm 3 months

Các trang