Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang ra - Mộc Lan Trắng
103142 2 months 2 tuần
Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1
Ngưng - Tiểu Thọ Tử
113571 4 months 17 giờ
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
112177 1 năm 3 months
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
11227 1 năm 6 months
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
54430 1 năm 6 months
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
19895 1 năm 6 months
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
35827 1 năm 6 months
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
3494 1 năm 6 months
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
49273 1 năm 7 months
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
31041 1 năm 7 months
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
25060 1 năm 7 months
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
138773 1 năm 7 months
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
99961 1 năm 7 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
2664 1 năm 7 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
2987 1 năm 7 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
2662 1 năm 7 months
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
1362 1 năm 7 months
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
1312 1 năm 7 months
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
1283 1 năm 7 months
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
1346 1 năm 7 months
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
1099 1 năm 7 months
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1762 1 năm 7 months
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
928 1 năm 7 months
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
800 1 năm 7 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
2449 1 năm 7 months
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
800 1 năm 7 months
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
2977 1 năm 7 months
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
1193 1 năm 7 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
3814 1 năm 7 months
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
1197 1 năm 7 months
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
1773 1 năm 7 months
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
3210 1 năm 7 months
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
1125 1 năm 7 months
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
1556 1 năm 7 months
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
644 1 năm 7 months
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
1789 1 năm 7 months
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
1178 1 năm 7 months
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
881 1 năm 7 months
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
809 1 năm 7 months
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
785 1 năm 7 months
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
2975 1 năm 7 months
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
848 1 năm 7 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
1602 1 năm 7 months
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
1593 1 năm 7 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
543 1 năm 7 months
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1615 1 năm 7 months
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
528 1 năm 7 months
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
564 1 năm 7 months
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
695 1 năm 7 months
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
728 1 năm 7 months

Các trang