Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang ra - Mộc Lan Trắng
119705 2 tuần 1 ngày
Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1
Ngưng - Tiểu Thọ Tử
124939 1 năm 1 tháng 1 tháng
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
148410 2 năm 3 tuần
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
12083 2 năm 3 months
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
79607 2 năm 3 months
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
36480 2 năm 3 months
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
57147 2 năm 3 months
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
4208 2 năm 3 months
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
72259 2 năm 4 months
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
48921 2 năm 4 months
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
40429 2 năm 4 months
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
176855 2 năm 4 months
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
150422 2 năm 4 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
3186 2 năm 4 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
3580 2 năm 4 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
3187 2 năm 4 months
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
1735 2 năm 4 months
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
1870 2 năm 4 months
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
1776 2 năm 4 months
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
1850 2 năm 4 months
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
1431 2 năm 4 months
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
2295 2 năm 4 months
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
1270 2 năm 4 months
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
1123 2 năm 4 months
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
1142 2 năm 4 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
2846 2 năm 4 months
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
3466 2 năm 4 months
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
1474 2 năm 4 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
4259 2 năm 4 months
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
1637 2 năm 4 months
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
2056 2 năm 4 months
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
3605 2 năm 4 months
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
1460 2 năm 4 months
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
1935 2 năm 4 months
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
934 2 năm 4 months
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
2447 2 năm 4 months
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
1501 2 năm 4 months
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1224 2 năm 4 months
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
1091 2 năm 4 months
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
1101 2 năm 4 months
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
3420 2 năm 4 months
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
1166 2 năm 4 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
2189 2 năm 4 months
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
1916 2 năm 4 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
834 2 năm 4 months
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
804 2 năm 4 months
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
858 2 năm 4 months
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
990 2 năm 4 months
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
1984 2 năm 4 months
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
1042 2 năm 4 months

Các trang