Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang ra - Mộc Lan Trắng
156486 2 năm 4 months
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
208188 4 năm 5 months
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
13647 4 năm 7 months
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
118663 4 năm 7 months
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
67947 4 năm 8 months
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
98871 4 năm 8 months
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
5582 4 năm 8 months
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
105884 4 năm 8 months
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
78529 4 năm 8 months
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
65019 4 năm 8 months
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
232298 4 năm 8 months
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
241418 4 năm 8 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
4453 4 năm 8 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
4898 4 năm 9 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
5023 4 năm 9 months
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
2777 4 năm 9 months
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
3078 4 năm 9 months
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
2378 4 năm 9 months
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
3492 4 năm 9 months
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
3343 4 năm 9 months
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
2813 4 năm 9 months
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
2221 4 năm 9 months
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
1832 4 năm 9 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
4077 4 năm 9 months
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
1976 4 năm 9 months
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
4837 4 năm 9 months
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
2106 4 năm 9 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
5217 4 năm 9 months
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
2672 4 năm 9 months
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
2826 4 năm 9 months
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
4558 4 năm 9 months
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
2501 4 năm 9 months
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
2918 4 năm 9 months
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
1780 4 năm 9 months
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
4092 4 năm 9 months
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
2419 4 năm 9 months
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1961 4 năm 9 months
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
1909 4 năm 9 months
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
1987 4 năm 9 months
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
4282 4 năm 9 months
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
2013 4 năm 9 months
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
3257 4 năm 9 months
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
2597 4 năm 9 months
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
1836 4 năm 9 months
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
1742 4 năm 9 months
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
3011 4 năm 9 months
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
1582 4 năm 9 months
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
1583 4 năm 9 months
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
1901 4 năm 9 months
Tịch Chiếu Huề Phương Điện
Hoàn (full) - Tiêu Đường Đông Qua
1844 4 năm 9 months

Các trang