Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lừa Dối
Đang ra - Dương Tuân An Thy
892 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
Hoàn (full) - Vãn Chi
62847 2 năm 1 tháng 1 tháng
Cuộc Sống Này Là Những Con Số
Hoàn (full) - Lam Tịch
37076 2 năm 1 tháng 1 tháng
Hạc Minh Giang Hồ
Hoàn (full) - Diệp Mạch
2127 2 năm 2 months
Ái Sanh Nhật Ký
Hoàn (full) - Quảng Lăng Tán Nhi
4495 2 năm 3 months
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Hoàn (full) - Diệp Sáp
3698 2 năm 3 months
Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ
Hoàn (full) - Vân Thượng Gia Tử
1437 2 năm 3 months
Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám
Hoàn (full) - Chi Chi
1576 2 năm 3 months
Nguyện Giả Thượng Câu
Hoàn (full) - Minh Dã
1943 2 năm 3 months
Nữ Nhân Của Thị Trưởng
Hoàn (full) - Phong Dã
2387 2 năm 3 months
Bầu Trời Trong Trẻo
Hoàn (full) - Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
2186 2 năm 3 months
Bà Sa
Hoàn (full) - Mộ Thành Tuyết
1417 2 năm 3 months
Năm Xưa
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Quang
3028 2 năm 3 months
Bảo Hộ Em Suốt Đời
Hoàn (full) - Mộng Vũ Thần
2298 2 năm 3 months
Ban Mã Tuyến
Hoàn (full) - Dịch Bạch Thủ
1426 2 năm 3 months
Nghe Xem! Là Thời Gian Đang Hát
Hoàn (full) - Lạc Mạc Chi Vũ
1316 2 năm 4 months
Ngự Tỷ Lão Sư
Hoàn (full) - Nhất Nhất Đích Giai
1941 2 năm 4 months
Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo
Hoàn (full) - Nhất Sinh Bán Nhàn
1294 2 năm 4 months
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
Hoàn (full) - Diệp Sáp
1685 2 năm 4 months
Bà Xã Của Tui Là Xã Hội Đen
Hoàn (full) - Bạch Mặc Ngôn
1522 2 năm 5 months
Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế
Hoàn (full) - Endless Đãi Tục
1446 2 năm 5 months
Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo
Hoàn (full) - Tế Dương Phi Vũ
1503 2 năm 5 months
Trường Tình (Nữ Thượng Nữ Hạ)
Hoàn (full) - Minh Dã
2839 2 năm 5 months
Dịch Và Thời An
Hoàn (full) - Vô Hà Ca
1516 2 năm 5 months
Vương Gia, Đi Thong Thả
Hoàn (full) - Dịch Lâm An
2012 2 năm 5 months
Hệ liệt: Bỉ Ngạn Nhai - Quyển 6: Áp Đáo Bảo
Hoàn (full) - Bổn Điểu Tiên Phi
1596 2 năm 5 months
[Kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ
Hoàn (full) - Duobaihe
1208 2 năm 5 months
Hương Bồ Mềm Như Tơ
Hoàn (full) - Tiểu Tiểu Sinh
1020 2 năm 5 months
Nhiên Khuynh Quân Tâm
Hoàn (full) - Tàn Tự Hi
1533 2 năm 5 months
Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ
Hoàn (full) - Hùng Lão Gia
1575 2 năm 5 months
Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
Hoàn (full) - Hồ Ly Đại Quân
1713 2 năm 5 months
Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký
Hoàn (full) - Trà Dữ Phi Ngư
1489 2 năm 5 months
Thục Nữ Thời Đại
Hoàn (full) - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
1266 2 năm 5 months
Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc
Hoàn (full) - Ngô Đồng Tiểu Phong
1750 2 năm 5 months
Vượt Thời Gian Truy Sát Ngươi
Hoàn (full) - Tụ Trân Hình lão mụ
898 2 năm 5 months
Đại Cung
Hoàn (full) - Minh Dã
2709 2 năm 6 months
Diệp Quải Đông Nam Chi
Hoàn (full) - Phù Noãn
1020 2 năm 6 months
Phục Kích Ái
Hoàn (full) - Phong Dã
1527 2 năm 6 months
Hạ Chí Gặp Em
Hoàn (full) - Khả Anh Đỗ
1248 2 năm 7 months
Cô Trịch Ôn Nhu
Hoàn (full) - Mẫn Nhiên
2385 2 năm 11 months
Truyện Kể Trong Câu Chuyện
Hoàn (full) - Dịch Bạch Thủ
1147 2 năm 11 months
Song Phi Yến
Hoàn (full) - Lạc Khuynh
1995 2 năm 11 months
Rốt Cuộc Gặp Được Em
Hoàn (full) - Văn Việt
2870 2 năm 11 months
Vị Chanh Bạc Hà
Hoàn (full) - Nghiễm Lăng Tán Nhân
2685 2 năm 11 months
Đại Thú Tân Nương
Hoàn (full) - Lạc Khuynh
1950 2 năm 11 months
Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Hoàn (full) - Diệp Sáp
1940 2 năm 12 months
Mạc Đạo Vô Tâm
Hoàn (full) - Liễm Chu
2737 2 năm 12 months
Hữu Ương Lưỡng Song
Đang ra - Bằng Y Úy Ngã
2757 3 năm 2 months
Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 3)
- Lưu Diên Trường Ngưng
2050 5 năm 9 months
Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 4)
- Lưu Diên Trường Ngưng
3039 5 năm 9 months

Các trang