Ôm lấy bầu trời xanh và chìm vào giấc ngủ

Câu chuyện về những nạn nhân đồng tòng phạm trong xã hội hiện đại Nhật Bản.