Dấu Bộ Tứ


3
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Sir Arthur Conan Doyle (22 tháng 5 năm 18597 tháng 7 năm 1930) là một nhà văn người Scotland nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes, tác phẩm được cho là một sáng kiến lớn trong lĩnh vực tiểu thuyết trinh thám. Các tác phẩm của ông bao gồm nhiều truyện khoa học giả tưởng, tiểu thuyết lịch sử, kịch lịch sử, tiểu thuyết, thơ và bút ký.

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – vuthungoc – Diên Vĩ
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)