Bùa may mắn


2
Tác giả: 

Bạn…

• Là người để lại dấu ấn trong tim ta

• là món quà ta tặng cho chính mình

• là tình yêu không gì có thể mua được

• là sợi dây bằng vàng cột trái tim của cả thế giới

… Và chỉ cần biết họ đang sống trên thế giới với ta cũng đã là đủ!