Mục tiêu đã định

Có biết hay không?

Trong những tháng năm dài đằng đẵng, em vẫn luôn chờ anh đến tìm em.

Chờ đến khi anh phải thừa nhận rằng: Đó chính là tình yêu, không phải là phút nông nổi của tuổi trẻ, cũng chẳng phải là con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Bình luận

Ảnh của Tử_La_Lan
Tử_La_Lan
0

Truyện thể loại nữ truy, khổ trước sướng sau =)) Nam chủ rất đàn ông, phong độ, trầm ổn. Hai người đi 1 vòng lớn lại trở về bên nhau. Hạnh phúc không dễ dàng có được, nên càng đẹp đẽ và được trân trọng ^^