Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt !


5
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Tát Không Không là tác giả của những truyện như Láng Giềng Hắc Ám, Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người, Bạn Trai Là Sói, Bạn Học! Chào Em, … Các bạn nào đã từng đọc qua các truyện này sẽ phần nào mường tượng được độ hài hước của truyện này nhé!